+32-(0)89 355246 europeseacademie@skynet.be

Europese academie

Gezondheidsartikels

Genezen met voeding

Men blijft er niet bij stilstaan, maar voeding heeft wel degelijk een genezende werking die vergelijkbaar is met die van kruiden. Voeding stilt niet alleen de honger, maar levert ook de energie die we nodig hebben om actief te zijn en om ons organisme in stand te...

Extreme weersituaties

De opwarming van de aarde is een feit. Extreme wateroverlast in België, Nederland, Duitsland en Italië bevestigen dit. Gigantische hagelstenen die autoruiten verbrijzelen in Noord-Italië en bosbranden in Australië, Canada, VS, Griekenland en Turkije zijn niet...

PFOS De nieuwe vervuiler

Er komen steeds meer nieuwe vormen van milieuvervuiling aan het licht  en nu pas aandacht krijgen terwijl de overheid al langer op de hoogte was. Er werd niets ondernomen om economische belangen niet te schaden of men heeft de ernst ervan schromelijk onderschat. Het...

IMMUNITEIT op natuurlijke wijze versterken

Ons immuunsysteem beschermt ons tegen haast alle infectieziektes, dus ook tegen Covid-19. Bovendien speelt de immuniteit een belangrijke rol in onze hele gezondheid. Het is niet zo moeilijk om ons immuunsysteem met natuurlijke middelen te versterken. Er zijn talrijke...

Klaproos, een vergeten kruid

We zien ze overal opduiken in kleine groepjes in de volle zon in bermen, akkerboorden en omgewoelde braakliggende gronden. De klaproos groeit waar geen andere planten meer groeien door uitputting van de bodem of door de opwarming van de aarde. De klaproos heeft een...

Meelwormen op het menu

Het begint stilaan door te dringen dat de moderne landbouw het milieu zwaar belast en aan zijn limieten zit. Er wordt gezocht naar alternatieven. Het experimenteren met kunstvlees, dat in een labo wordt gekweekt, valt te duur uit en is niet realistisch. Nu denkt men...

Bijnieruitputting

Vermoeidheid zonder verklaring heeft bijna altijd te maken met uitputting van de bijnieren. Bij stress worden de bijnieren zwaar belast omdat die nauw betrokken zijn bij het stressmechanisme. Het is een direct gevolg van aanhoudende stress, langdurige boosheid, angst...

De soep van Hitler, een dodelijk wapen.

Hitler had een hekel aan mensen met een beperking en aan psychiatrische patiënten. Toch werden ze niet naar de gasovens afgevoerd. De Directeur van het psychiatrisch ziekenhuis bedacht een doeltreffende methode. Hij liet soep driemaal koken zodat er geen...

EEN GOEDE DARMWERKING houdt ons gezond

Er wordt tegenwoordig extra veel aandacht besteed aan de darmbacteriën, de bouwstenen van de darmflora, die tegenwoordig ‘microbioom’ wordt genoemd. Er worden steeds nieuwe verbanden ontdekt die aantonen dat onze gemoedstoestand er door bepaald wordt. Een stralende...

Zoetstoffen, het nieuwe gevaar

Eindelijk is iedereen er stilaan van overtuigd dat toegevoegde suiker ongezond is en aan de basis ligt van talrijke aandoeningen, van stressgevoeligheid tot dementie en kankers. Daarom bieden de supermarkten producten aan met de vermelding ‘0% suiker’ door suiker door...

Coronaparadox, een jaar later

Een jaar geleden brak de coronacrisis uit in Bergamo, in Noord Italië en verspreidde zich snel via de ski-gebieden over heel Europa. Nu een jaar later leven we nog steeds tussen hoop en wanhoop met een beetje perspectief naar de zomer toe. De samenleving is totaal...

Persoonlijkheid is aangeboren

Ieder mens bezit bij zijn geboorte 50% van de genen van zijn vader en 50% van zijn moeder. Deze genetische combinatie maakt dat ieder mens een uniek wezen is, maar met herkenbare persoonskenmerken van ouders en grootouders. Ook onze constitutie of lichamelijke...

Het jaar van het mondmasker

HET JAAR VAN HET MONDMASKER Afscheid van een beroerde tijd! Niemand kon zich een jaar geleden voorstellen dat we sinds de lente in een van de grootste naoorlogse gezondheidscrises terecht zouden komen. In het kleine België stierven op negen maanden tijd meer dan...

ZELFVERTROUWEN om eigenwaarde te vergroten

Moed en zelfvertrouwen zijn aangeboren gemoedstoestanden die nodig zijn om ons te overtuigen dat we slagen in het leven en in alles wat we ondernemen. Iedereen wil waardevol zijn en probeert dit naar de buitenwereld uit te stralen. Niet iedereen heeft bij zijn...

Winterkwalen in coronatijd

Door de opwarming van de aarde kennen we tegenwoordig zachte winters. Dat betekent niet dat winterkwalen minder voorkomen. Niezen, snotteren, hoesten, kuchen, sinusitis, bronchitis of griep blijven vertrouwde winterkwalen. In coronatijd is iedereen erg alert omdat...