Eenjarige specialisatie

Meester Herborist

MEESTER HERBORIST

Voor speciale kruidenbereidingen

OPLEIDING in Antwerpen en Gent

Meester Herborist is een specialisatie om zich verder te verdiepen in praktische vakgebieden  van de Herborist. Het kruidenatelier staat centraal en is gericht op speciale bereidingen zoals diverse soorten kruidenzeep, zowel vloeibaar als in vaste vorm, natuurlijke cosmetica en lichaamsverzorging. Veel aandacht gaat naar de grondstoffenleer omdat er veel natuurlijke grondstoffen zijn om kruidenmiddelen te bereiden.  Kruidentuinen zijn meer dan een verzameling van kruiden, het zijn plaatsen van verrijking van de kruidenkennis, maar ook van beleving tussen al deze geurende kruiden.

LEERPROGRAMMA

Grondstoffenleer: 18 lesuren
Diverse natuurlijke grondstoffen voor kruidenbereidingen.

Kruidenbereidingen (kruidenatelier): 30 lesuren
Veelzijdige en complexe bereidingen.

Kruidentuinen: 18  lesuren
Moderne en historische kruidentuinen, ontwerpen en begeleiding.

Beroepsteelt: 24 lesuren
Het kweken van een aantal kruiden, bodemgesteldheid, bemesting enz.

Facultatief
Kruidenbereidingen voor dieren: 15 lesuren.

PRAKTISCHE GEGEVENS

Opleiding in Antwerpen en Gent.
Een specialisatie voor gediplomeerde Herboristen.

Duur: 1 academiejaar.

Lesdagen: Klik hier voor het lesrooster.
Vakantiedagen: zoals in het reguliere onderwijs.

Examen: Opdracht of praktijkexamen.
Diploma: Meester Herborist.

Lesgeld: 760 euro, inclusief verzekering.

Studieboeken: niet inbegrepen.
Digitale ondersteuning: gratis.

Beroepsmogelijkheden: in hoofd- of bijberoep of dienstverband.

Inschrijving via website. Annulering binnen twee weken na inschrijving.