+32-(0)89 355246

Herborist

Avondopleiding te Antwerpen, Gent, Leuven en Maastricht.

Informatie

Herborist is een tweejarige deeltijdse avondopleiding met toepassing van de praktijkgerichte leermethode. De opleiding wordt ingeleid met het vak ‘Kruidenkennis’ waarin je inzicht verwerft in haast alle aspecten van de kruiden. Er wordt gewerkt vanuit een eigen kruidencompendium dat door zes ervaren docenten werd samengesteld. Je maakt kennis met de fascinerende wereld van de kruiden, de botanische aspecten, de vindplaatsen, de plukperiode, toepassingsgebieden, maar ook met andere aspecten zoals gezondheid, kruiden in de cultuur, religie, magie, rituelen, folklore, in de kunst, literatuur en sprookjes. Een aantal van deze aspecten wordt in andere vakken uitvergroot en uitgebreid.

Kruiden zijn delen van planten met een geneeskrachtige werking, vandaar dat het vak ‘Plantkunde’ centraal staat binnen deze opleiding. Het is een praktijkgericht vak waarbij je eerst in de klas en daarna tijdens de lessen ‘Veldwerk’ kennis maakt met de planten. Er worden ongerepte natuurgebieden bezocht waar de kruiden in hun eigen biotoop grondig worden bestudeerd. Men trekt naar de Ardennen, de kust, Haspengouw of het Maasland met zijn overvloedige flora of de zanderige sobere Kempen met zijn taaie en typische kruiden. Je zult trots zijn op je zelfgemaakte herbarium. ‘Biologie’ is het vak waar de toekomstige herborist kennis maakt met de wonderlijke wereld van de natuur. Al vanaf het eerste jaar maak je kennis met de geneeskrachtige inhoudsstoffen van de kruiden in het vak ‘Inhoudsstoffen’ of ‘Kruidenchemie’.

Het vak ‘Filosofie in de complementaire zorg’ leert je verbanden leggen tussen het kruid, de natuur, mens en gezondheid. Omdat deze opleiding in de natuurlijke gezondheidszorg is geïntegreerd en voortdurend het verband wordt gelegd tussen kruiden en gezondheid, is het vak ‘Gezondheidskennis’ erg boeiend en leerrijk. In dit vak komen de natuurgeneeskundige principes aan bod. Van daaruit is het een kleine stap naar het vak ‘Kruidenadviezen’ of het vak ‘Natuurgeneeskundige adviezen’ waarin je leert kruidenwikkels en pleisters te leggen, eenvoudige waterbehandeling en kruidenbaden, het verzorgen van wonden, het gebruik van honing en bijenproducten, appel- en wijnazijn alsook andere nuttige zure producten. De praktijkgerichte leermethode zorgt er voor dat er veel ‘doe-vakken’ zijn. In het vak ‘Veldwerk’ maak je kennis met de aardrijkskunde van de kruiden. Zo leer je de gebieden kennen waar de kruiden van de beste kwaliteit groeien. ‘Aromaleer’ is het vak waar alle aandacht gaat naar het bereiden van etherische oliën en hun talrijke toepassingen. Je merkt het, de opleiding Herboristen heeft bij de EAng een vrij ruim en afwisselend leerprogramma en dan hebben we het nog niet gehad over het hoofdvak ‘Kruidenbereidingen’ dat we afzonderlijk bespreken.

Wil je meer inhoudelijke informatie omtrent deze opleiding vraag een opleidingsbrochure aan.

Praktische gegevens

Duur: 2 jaar
Lessen: 50 lessen (150 lesuren) in 1e  jaar en 60 lessen (180 lesuren) in 2e jaar.
Leslocatie, lesdagen en lesuren: Zie menubalk onder Lesroosters.

Diploma:
‘Herborist’ na het beëindigen van de studies, het slagen in de proeven en het verdedigen van een eindwerk in het tweede jaar. De opleiding kan ook gevolgd worden als vrije student, d.w.z. zonder proeven/examens af te leggen.

Evaluatie:
Toetsen, opdrachten en praktijkexamens zijn gespreid over heel het academiejaar.

Inschrijving: Zie menubalk onder Inschrijfformulier.
De inschrijving is definitief na ontvangst van de vooruitbetaling van het lesgeld.

Studiekosten academiejaar

EAng is een vereniging zonder winstoogmerk en een niet gesubsidieerde onderwijsinstelling. Om de objectiviteit en neutraliteit te handhaven wordt niet ingegaan op sponsoring. Voor haar werking is zij volledig afhankelijk van het lesgeld. Toch wordt dit lesgeld uitzonderlijk laag gehouden, zodat iedereen de kans krijgt een opleiding te volgen

Lesgeld, inclusief premies Beroepsaansprakelijkheid, voor wie met de opleiding start in 2019:
Academiejaar 2019-2020 – 1e jaar: € 899, waarvan € 299 te voldoen bij inschrijving en het restant ad € 600 na ontvangst van de factuur.
Academiejaar 2020-2021 – 2e jaar: € 999

Voor studenten die aan spreiding van betaling doen wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht.

Het totale lesgeld wordt betaald door middel van overschrijving met vermelding van “naam en voorletters”, “de opleiding”, “de leslocatie” en “het factuurnummer”. Ibannummer: BE36 0682 0853 6081 t.n.v. Europese Academie, Reinpadstraat 9, B-3600 Genk.

Annulering vooruitbetaling:
De vooruitbetaling wordt niet terugbetaald maar blijft één jaar geldig of kan verrekend worden bij het volgen van een open cursus.

Stopzetting opleiding:
Bij stopzetting van de opleiding wordt het lesgeld niet terugbetaald. Mits schriftelijke verwittiging vóór 1 december, ontvang je op aanvraag een ‘Waardebon Open Cursussen‘ voor 1/3 van het betaalde lesgeld met een geldigheidsduur van twee jaar vanaf uitgiftedatum. De waardebon is op naam en niet overdraagbaar.

Niet begrepen in het lesgeld in het 1e en 2e jaar
– Studieboeken
– Ingrediënten
– Klein materiaal
– Nota’s (fotokopieën.

Niet begrepen in het lesgeld in het 2e jaar:
– Kosten voor uitstapje veldwerk: Twee overnachtingen, meestal in jeugdherberg.
– Examencommissie: € 30,00 bij het verdedigen van het eindwerk.

De bijkomende kosten worden zo laag mogelijk gehouden. De bereide kruidenproducten zijn van de student.