E-opleidingen

Persoonlijkheidsanalist

Persoonlijkheidsanalist

Om de persoonlijkheid en het gedrag te doorgronden

Een persoonlijkheidsanalist heeft als taak op een directe en correcte manier de persoonlijkheid en het gedrag van iemand te bepalen. Overal werken mensen op professioneel vlak samen  zoals in de zorgsector, het onderwijs, dienstverlenende beroepen, het bedrijfsleven of de verkoop, maar ook in de samenleving en binnen het gezin ontmoeten mensen elkaar. Conflicten ontstaan bijna altijd uit onwetendheid. Er wordt nauwelijks een verband gelegd tussen het gedrag van iemand en zijn persoonlijkheid. Nog te veel wordt een job toegekend op basis van het diploma terwijl de persoonlijkheid juist een rijke waaier van talenten toont. 

VEROUDERDE OPVATTING
Te lang is men er vanuit gegaan dat de persoonlijkheid door opvoeding, onderwijs en vorming wordt bepaald. Sinds de ontwikkeling van de genetica denkt men daar anders over. Ieder mens wordt geboren uit het genetisch materiaal van zijn ouders en heeft een unieke persoonlijkheid. Door verkeerde opvoeding of ongunstige omstandigheden kan de spontane ontwikkeling afgeremd worden. Het is belangrijk om de aangeboren persoonlijkheid te achterhalen om mensen op een correcte wijze te begeleiden vanuit de eigen kwaliteiten. Uiteraard heeft iedereen ook zijn zwakheden maar die kunnen  gemakkelijk worden bijgestuurd. 

PROBLEMEN ONTSTAAN IN DE PERSOONLIJKHEID
Problemen liggen bijna verscholen in de persoonlijkheid. Door deze te versterken lossen de problemen zich gemakkelijker op. Men werkt immers individueel en biedt geen globale oplossingen aan, geen oplossingen die niet voor iedereen zinvol zijn.  Het is een  totaal andere manier van werken, men gaat anders met mensen en hun problemen om.  Het is een efficiënte manier die snel tot duurzame resultaten leidt. De persoonlijkheidsanalist beschikt over enorm veel mogelijkheden en is een begeerd beroep in alle sectoren. Deze E-opleiding wordt vaak gevolgd om binnen de huidige job beter te functioneren en over meer professionele mogelijkheden te beschikken.      

LEERPROGRAMMA

Coachtechnieken
Iedere hulpverlener leert mensen begeleiden.

Persoonlijkheidsanalyse
Methodieken om de persoonlijkheid te achterhalen.

Psychosociale basiskennis
Psychologie, psychopathologie, psychotherapie.

Practicum
Kennis omzetten in praktijk.

PRAKTISCHE GEGEVENS

Studieduur: zelf te bepalen

Leermethode: E-learning, praktijkgericht

Lesgeld: 675 euro

Lesmateriaal: digitaal en gratis

Startdatum: na betaling van het lesgeld.

Certificaat: Persoonlijkheidsanalist