+32-(0)89 355246 europeseacademie@skynet.be

CORONA slaat weer hard toe.

Corona slaat weer hard toe en brengt ons in een tweede golf met het akelig gevoel van het onbekende. Het gebrek aan vooruitzichten en de verwarrende informatie van de overheid en gezondheidsdiensten werken chaos in de hand. De bevolking is coronamoe, leeft in...

Taalvervuiling, doe er wat aan

Het is opvallend hoeveel Engelse woorden in gesprekken of teksten worden gebruikt. Er is geen bezwaar tegen de taal van Shakespeare, het is trouwens een wereldtaal. We evolueren naar een tweetaligheid en dat is ongetwijfeld gunstig. Het probleem ligt bij het door...

Parkinson, een beroepsziekte voor boeren

PARKINSON Een beroepsziekte voor boeren In Frankrijk is de ziekte van Parkinson erkend als beroepsziekte voor boeren en in Duitsland zit dit dossier in zijn eindfase. Nederland en andere EU-staten overwegen hetzelfde te doen. Wetenschappers hebben aangetoond dat er...