pr96261KS99828KS99833

 

 

Een voedingsbodem voor emoties, creativiteit en sensualiteit

 

 

Spiritualiteit heeft zijn intrinsieke betekenis terug gevonden en is niet langer meer een vaag en ‘new age’ achtig begrip. Juist in deze tijd van materialisme waar normen en waarden zijn verdwenen, is er weer behoefte aan verdieping, bezinning en zingeving. Meer dan ooit wil de mens doordringen tot de essentie van het leven. Prof. Dr. Luk Bouckaert is filosoof en economist en inspireert als ethisch adviseur de werkgroep ‘Ondernemen en spiritualiteit’ enkele workshops rond ‘bezielend ondernemen’ voor zelfstandige ondernemers. Het lijkt een vreemde combinatie omdat ondernemers vooral uit zijn op winst. Prof. Dr. Bouckaert zegt hierover: ‘Ik zeg niet dat het verboden is als bedrijfsdoelstelling te hebben je omzet te verdubbelen, maar moet dat volgend jaar ook, en daarna? Een louter materiële motivatie is zeer beperkt. Beseffen waar je mee bezig bent, zal ook helpen om moeilijke periodes beter door te kunnen.’

 

 ‘Spiritualiteit wint blijkbaar veld als we zien dat ook befaamde business scholen het op hun programma plaatsen. Een goed voorbeeld van hoe je vanuit bezieling tot creatieve oplossingen kunt komen is de recente Nobelprijswinnaar voor de Vrede Mohammed Yunus, de pionier van het systeem van microkredieten dat lokale gemeenschappen en vooral vrouwen in de derde wereld op grote schaal nieuwe impulsen geeft. Spiritualiteit leidt wel degelijk tot concrete keuzes in het bedrijfsleven en tot meer creativiteit.’ Aldus prof. Broukaert.

 

Wie een holistische benadering nastreeft en op zoek is naar totaliteit, harmonie en eenheid met zichzelf en zijn omgeving, komt automatisch uit op het terrein van de spiritualiteit. Dit is het terrein van de hogere levensdoelen, doordringen tot het diepste innerlijke waar contacten tussen mens en kosmos tot stand komen. Spiritualiteit is nauw verbonden aan ethiek. Het is de bezieling, de overtuiging, de intrinsieke motivatie om het ware leven in al zijn aspecten intens te beleven.

 

Spiritualiteit is kosmisch bewustzijn, beseffen dat men als enkeling deel uitmaakt van een groter geheel. Spiritualiteit staat nooit op zichzelf maar is verbonden met zijn tegenstellingen. Tegenover spiritualiteit (Vuur) staat het gevoel of de emotie (Water). Spiritualiteit voedt de positieve emoties, brengt innerlijke rust en innerlijke verrijking. Dit betekent de tijd nemen om tot zichzelf te komen om vragen te stellen over het doel en de zin van het leven. Geestelijk onthaasten, opgedrongen dingen loslaten en op zoek gaan naar geestkracht in zichzelf, de creativiteit en de verbondenheid met anderen.

 

Iedereen kan de spirituele laag aanboren, maar hoe men dat doet is voor iedereen anders. Er zijn veel manieren om zijn spiritualiteit in te vullen. Voor sommigen is God de inspiratiebron voor zingeving, maar spiritualiteit kan zich ook buiten de religie ontwikkelen. Spiritualiteit is verbonden met creativiteit, maar ook met het mentale en de psychische aspecten, die eveneens tot het element Lucht worden gerekend. Spiritualiteit beheerst alle immateriële aspecten, maar is ten slotte ook verbonden met sensualiteit of het lichamelijk aspect dat tot het element Aarde behoort.

 

Een optimale gezondheid verkrijgt men door alle elementen op elkaar af te stemmen en in evenwicht te brengen. Door zich niet blind te staren op materiële betrachtingen, maar leren ervan afstand te nemen. Spiritualiteit speelt een grote rol in het gevoel van welbehagen. Het is vanzelfsprekend dat spiritualiteit een grote rol speelt in de natuurlijke gezondheidszorg. Spiritualiteit is geen doctrine, maar een individuele vrijheid om zijn eigen levensdoel te bereiken. Wie de spirituele weg bewandelt ontdekt nieuwe mogelijkheden en komt tot een hoger bewustzijn.