• De overlevingskansen bij baarmoederkanker stijgen met de dag. Borstkanker heeft lang alle aandacht gekregen, maar komt ook het vaakst voor. Daardoor was er in het verleden minder aandacht voor baarmoederkanker. Nieuwe inzichten leiden tot bete-re behandelingen en meer overlevingskansen. Dat neemt niet weg dat kanker nog steeds een gevreesde ziekte is.

Kanker, complex en onvoorspelbaar
Kanker is heel complex en vooral onvoorspelbaar. De natuurlijke gezondheidszorg heeft veel te bieden als aanvulling en ondersteuning op de reguliere oncologie, activeert het gene-zingsproces, drijft de afvalstoffen van chemo sneller uit het lichaam, versterkt de immuniteit en de algemene gezondheidstoestand. Daarnaast levert de natuurlijke gezondheidszorg een aanzienlijke bijdrage aan het verwerken van de psychische gevolgen van kanker. Al deze waardevolle natuurlijke remedies en therapieën kunnen echter de oncologische behandelin-gen niet vervangen. Bij kanker speelt immers de factor tijd een cruciale rol waardoor een snelle opstart van de oncologische behandeling doorslaggevend is. Gezonde voeding, vooral rauwe voeding heeft al op twee weken tijd een sterke invloed op de kwaliteit van het bloed, maar ook op de immuniteit waardoor de zware gevolgen van chemotherapie en bestraling opvallend beperkt blijven. De patiënt heeft daardoor een verhoogde kans om te genezen en definitief te herstellen. Het gebruik van kruiden levert eveneens een bijdrage aan het gene-zingsproces.

Baarmoederkanker en vetweefsel
Een kanker is een ongecontroleerde groei van cellen die, als ze kwaadaardig zijn, zich door heel het lichaam kunnen verspreiden en binnendringen in gezond weefsel of organen. In de baarmoeder vormen ze zich vooral in het slijmvlies bij vrouwen die meestal de menopauze zijn gepasseerd. Bij deze vrouwen zijn de eierstokken niet meer actief en ook al is de hor-moonproductie teruggevallen, er blijft nog steeds een weinig hormoonproductie in het vet-weefsel aanwezig. Als vrouwen aan obesitas lijden is er meer vetweefsel en daardoor meer productie van oestrogeen. Het is dat hormoon dat het baarmoederslijm stimuleert om te groeien. Dat kan leiden tot een ongecontroleerde groei van deze cellen en wordt een ‘endo-metriumkanker’ genoemd. We doen opmerken dat overgewicht niet altijd wijst op een te veel aan vetweefsel, vaak houdt men te veel vocht vast. Vooral overgewicht dat hardnekkig is en ondanks alle afslankmethodes onveranderd blijft, is met zekerheid te wijten aan het vasthouden van vocht. Een dergelijke vorm van overgewicht zorgt niet voor een verhoogd risico op baarmoederkanker. Obesitas is trouwens niet de enige oorzaak, hoewel vrouwen met een BMI boven de 40 een verhoogde kans op gezondheidsproblemen hebben en zo heb-ben 10 à 15% van hen een verhoogd risico op baarmoederkanker. Een gezond BMI ligt tussen 18 en 25.

Oestrogeen
De schuldige na de menopauze is oestrogeen, ook al maken vrouwen tot aan de menopauze dit hormoon zonder enig risico aan. Het slijmvlies wordt elke maand opgebouwd onder in-vloed van oestrogeen. Tijdens de menstruatie wordt het overtollige slijmvlies met bloed af-gevoerd. Na de menopauze is die cyclus met afbraak er niet meer. Daardoor kan overmatig oestrogeen het baarmoederslijmvlies stimuleren om te groeien en kan een kanker zich ont-wikkelen. Er zijn ook andere vormen van baarmoederkanker die niet door hormonen worden veroorzaakt. Onder hen zijn ook jonge vrouwen van onder de vijftig die baarmoederkanker krijgen. Erfelijkheid speelt hierbij een rol, maar in een kleine minderheid van de gevallen. Het operatief weghalen van de baarmoeder na de menopauze wordt door oncologen afgewe-zen omdat dit beter op jongere leeftijd gebeurt. Als baarmoederkanker vroegtijdig wordt vastgesteld, is de prognose vrij gunstig. Men gaat ervan uit dat negen op de tien patiënten na vijf jaar kankervrij worden verklaard. Bij een kleine groep is er sprake van een agressieve vorm met een reëel risico op uitzaaiingen. De laatste tien jaar werd er op het gebied van behandeling grote vooruitgang geboekt. De tumor wordt op moleculair niveau ontleed. Op basis van moleculaire karakteristieken worden de tumoren in groepen verdeeld waardoor er een veel gerichtere behandeling wordt toegepast. Deze behandeling bestaat uit chemo- of immuuntherapie. De kans op herval is gedaald tot 82% en wordt als spectaculair beschouwd. Chemotherapie is een vrij radicale behandeling met flinke bijwerkingen. Niet alleen de tu-mor wordt vernietigd, maar ook gezond weefsel wordt aangetast. Er zijn experimentele be-handelingen in ontwikkeling die hoopgevend zijn zoals het gebruik van antilichamen waar een celdodende molecule aan vastzit. Die antilichamen zijn in staat om heel gericht recepto-ren te herkennen die kenmerkend zijn voor een tumorcel waaraan ze zich gaan binden. De chemomolecule gaat vervolgens in die cel en vernietigt ze. Ondanks alle gunstige vooruit-zichten blijft iedere soort kanker een ziekte die moeilijk te behandelen is.

Kanker voorkomen
Ondanks de positieve ontwikkelingen stellen onderzoekers vast dat het aantal kankerpatiën-ten op iedere leeftijd toeneemt en dat er steeds nieuwe vormen van kanker bijkomen zoals darmkanker en de gevreesde pancreaskanker die erg moeilijk is te behandelen. Dat een ro-ker een verhoogde kans heeft op longkanker is duidelijk en toch zijn er rokers die nooit kan-ker hebben gekregen en een hoge leeftijd hebben bereikt. Kanker werd aanvankelijk als een ouderdomsziekte omschreven, maar dat is ze allang niet meer. Kanker is een heimelijke ziekte die geen symptomen kent. Pas als het gezwel te groot wordt en tegen een orgaan drukt of als door uitzaaiing het hele organisme is aangetast, merkt men dat er ergens iets niet in orde is. Vaak wordt bij uitzaaiing het bot aangetast en denkt men aan een reumati-sche aandoening te lijden, maar dan is het vaak te laat. Het is een trieste vaststelling dat we in feite weinig kunnen doen om kanker te voorkomen. Een gezonde voeding en levenswijze houdt kanker niet tegen, maar geeft wel meer kans om de ziekte te overwinnen. De bijwer-kingen van de zware oncologische behandelingen worden er aanzienlijk door beperkt, maar ook de psychische weerslag en de emotionele weerbaarheid bij deze ingrijpende ziekte wordt erdoor verhoogd. Wie veel vlees of vis eet heeft een verhoogd risico op darm- en prostaat-kanker, kankers die bij mannen veel voorkomen. Wie in contact komt met chemicaliën of radioactiviteit heeft eveneens een verhoogd risico en dat geldt ook voor wie in een sterk ver-vuild milieu woont. Blijkbaar zijn bepaalde mensen beter bestand tegen kanker, terwijl ande-ren er juist vatbaar voor zijn. In sommige families komt kanker nooit voor, terwijl juist ande-ren zwaar getroffen worden. Op dat vlak is er weinig onderzoek gedaan. Nochtans is dat be-langrijk in de strijd tegen kanker en in het kankeronderzoek in het algemeen.

Voeding en kanker
Er is internationaal onderzoek uitgevoerd naar de invloed van gezonde voeding op het ont-staan en groei van kankergezwellen. Een gezwel ontstaat doordat een cel een eigen leven gaat leiden en zich blijft vermenigvuldigen. Om te kunnen groeien heeft de cel constante toevoer van zuurstof en voedsel nodig. Daarom vormt het gezwel een netwerk van bloedva-ten om de tumor te voeden. Dit proces wordt ‘angiogenese’ genoemd. Men is op zoek ge-gaan naar stoffen die de angiogenese afremmen of tenietdoen. Een aantal van deze stoffen vindt men in fruit en groenten. Zo werd ook duidelijk waarom supermarktvoedsel een moge-lijke bijdrage kan leveren aan de toename van kanker, zeker als men daar vatbaar voor is. Voeding kan nooit een oncologische behandeling vervangen, maar verhoogt wel de kans op genezing en een sneller en beter herstel. Voedingsmiddelen die grondig zijn onderzocht op hun kankerwerende werking zijn: aardbei, blauwe en rode bes, bosbes, perzik, kiwi, appel, peer, kers, avocado, sinaasappel, grapefruit, mango, abrikoos, mandarijn, banaan, aubergi-ne, kropsla, rode paprika, selder, wortel, ijsbergsla enz. Eet regelmatig rijp fruit uit het vuist-je of als fruitsalade of fruitmaaltijd en rauwe groenten als salade. Alleen rauwe voeding zorgt voor een betere weerstand tegen kanker. Noten, zaden en pitten leveren eveneens een bijdrage in de preventie tegen kanker. Laat u niet door angst drijven, want dat is een slechte raadgever. Een gezonde voeding, voldoende beweging en een positieve instelling zorgen voor een goede gezondheid en we veronderstellen dat we daardoor een betere weerstand tegen kanker opbouwen, maar zeker zijn we daar niet van. Er zijn zoveel factoren en vooral onbe-kende factoren die een bijdrage leveren aan een verhoogd risico op kanker. Men gaat ervan uit dat kanker al heel lang bestaat, maar dat er sinds de vorige eeuw een sterke toename is ontstaan. Daaruit concluderen we dat talrijke negatieve aspecten van de moderne samenle-ving en het vervuild milieu aan de basis liggen van deze vreselijke ziekte.

Langst getrouwde koppel
Eduard Cuyvers is 100 en zijn vrouw Angeline Haeseldonckx is 98 en vieren hun 81ste huwe-lijksverjaardag. Ze zijn het langst getrouwde koppel in Limburg, maar ook in België. Het kop-pel heeft voor heel wat nakomelingen gezorgd, met vier zonen, tien kleinkinderen, twintig achterkleinkinderen en een achterachterkleinkind. Eduard heeft nog een vrij goede conditie en zijn vrouw is wat minder goed ter been. Waar ligt het geheim van deze toch uitzonderlijke hoge leeftijd? Uiteraard liggen goede genen aan de basis, maar waarschijnlijk hebben ze ook gezond geleefd. Nochtans is Eduard een zakenman geweest en stampte hij een groot bedrijf uit de grond met de nodige kopzorgen. Stressbestendig is hij zeker geweest. Een hoge leeftijd heeft ook een schaduwzijde, buiten de directe familie blijft er niets meer over van een sociaal leven, er zijn geen vrienden en kennissen meer. Toch hopen we allemaal een hoge leeftijd te mogen bereiken.

Milieuactivisten gooien soep naar Mona Lisa
In het Louvre in Parijs hebben twee milieuactivisten soep gegooid naar het beroemde schil-derij van Leonardo da Vinci. ‘Wat is belangrijker, kunst of het recht op gezond voedsel?’ luid-de hun boodschap. De actie is opgeëist door een collectief dat zich ‘Riposte alimentaire’ noemt en een campagne van Frans burgerverzet voert die een radicale verandering van de samenleving wil aanwakkeren op klimaat- en sociaal vlak. Wie geen respect toont voor kunst, kan ook geen respect voor het milieu tonen. Kunst en natuur drukken ‘schoonheid’ uit. Bovendien is agressie niet het wapen om het milieu te redden. Geweldloze acties zijn bij-zonder krachtig en dwingen respect af.

Boter of margarine
Boter is een voedingsmiddel, een natuurproduct dat door eenvoudige bereiding tot stand komt. Margarine is een industrieel voedingsproduct. Boter bevat 240 mg cholesterol en slechts 3 g meervoudige vetzuren. Vandaar dat boter vaak negatief wordt benaderd. Recent onderzoek toont aan dat boter in vergelijking met margarine toch voordelen biedt. Er is wei-nig bekend over wat er allemaal in margarine verwerkt zit zoals kleur-, smaak- en geur-stoffen, maar ook bewaringsmiddelen. Daarom twijfelen steeds meer onderzoekers aan de voordelen van margarine. De kwaliteit van boter hangt af van het voer dat koeien eten. Koei-en die in de open lucht gras eten leveren een betere kwaliteit dan koeien die op stal staan en bedenkelijk voedsel eten om meer melk te produceren. Boter van biologische kwaliteit verdient de voorkeur.

Opleidingen en open cursussen
De vzw Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg werkt al 36 jaar aan een betere en gezonde wereld. We leiden mensen op om deze boodschap uit te dragen door anders te leren denken, om anders te handelen, want milieubescherming begint op het bord. Voelt u zich geroepen om ook een actieve bijdrage te leveren, volg dan een opleiding of open cursus. In het volgende academiejaar bieden we heel wat nieuwe opleidingen, cursussen en work-shops aan. Vraag een studiegids aan of raadpleeg: www.europeseacademie.be