Rustgevende gedachten maken het hoofd gezond.

Het digitaal tijdperk heeft ontzettend veel te bieden, maar heeft het levensritme met enkele versnellingen hoger geschakeld. Op steeds kortere tijd moeten we meer presteren zodat er geen tijd overblijft om te ontspannen. Het is niet vreemd dat we steeds vaker naar diepe rust verlangen om de batterij weer op te laden. Rustgevende gedachten helpen daarbij.

 1. Geniet van de stilte
  In deze hectische wereld zijn we vervreemd van de stilte en is de confrontatie niet meteen een vrolijke ervaring. Veel mensen zijn bang voor de stilte want dan ontmoeten ze zichzelf en wordt hen een spiegel voorgehouden. Luisteren naar de radio kan een gemakkelijke methode zijn om de stilte te verdrijven, maar daardoor zet men zichzelf buiten spel. Om ons hoofd tot rust te brengen, moeten we de stilte bewust opzoeken. Stilte is de afwezigheid van geluid zodat alleen subtiele natuurgeluiden hoorbaar worden zoals een zacht briesje, het gezang van vogels of krekels of het ratelen van de bladeren van de ratelpopulier. Stilte vinden we in stiltegebieden, in bossen of op de heide, maar ook in onszelf. Sluit u vanuit uw gedachten af van alle drukte en probeer bij u binnen te dringen. Wees niet langer een vreemde in uw eigen hoofd. Het voelt als een vreemde ervaring, maar het is een voorwaarde om tot rust te komen. Als u eenmaal de stilte hebt genoten, geraakt u er aan verslaafd omdat de afwezigheid van storende geluiden voor een andere aanwezigheid zorgt.
 1. Een aangename ontmoeting
  De gedachte uzelf te ontmoeten maakt u aanvankelijk onrustig, want te vaak denkt men aan een confrontatie, maar dat is het niet. Uiteraard is er bij een dergelijke ontmoeting een schaduwzijde, maar die verdwijnt zodra de zon boven u staat. Het verlangen naar het echte leven wordt steeds sterker en begint bij uzelf. Te lang bent u zoals iedereen meegesleurd door de drukte van deze samenleving, de reclameboodschappen en de vele misleidende trends die tot ontgoochelingen leiden. Te lang is het contact met het echte leven uitgebleven en juist daarom is de ontmoeting met uzelf een fascinerende ervaring.
 1. Realiteitsgevoel
  We hebben vaak een verkeerd idee over de realiteit omdat er ons een schijnrealiteit wordt opgedrongen, de wonderlijke wereld waarin alles kan, mag en moet. We zijn zelf een deel van de realiteit, m.a.w. we zijn realiteit want we bestaan en maken deel uit van onze omgeving. De realiteit is de werkelijkheid en dus ook de waarheid, het echte en onvervalste leven. We maken deel uit van de natuur omdat we de lucht inademen, ons voeden met de vruchten van de bomen, de streling van de wind voelen en de warmte opvangen die ons energie geeft. Ons realiteitsgevoel ligt in ons DNA opgesloten, het levensplan dat zegt wie we zijn en wat we nodig hebben om gezond en gelukkig te zijn. Het realiteitsgevoel zit verweven in onze spieren, onze huid en in onze diepste gevoelens.
 1. Het leven kent geen haast
  Het levensritme loopt over cyclussen zoals de dag de nacht aflost of zoals de seizoenen in elkaar overgaan. Zich haasten is een uitvinding van de mens, is het levensritme verstoren zodat onze inwendige klokken ontregeld geraken en fysieke en psychische systemen verstoren. We zijn geen anarchisten die alle regels over boord smijten en in chaos terecht komen. De drukke samenleving kunnen we niet ontlopen, maar we gaan er anders mee om door naar orde te streven, zonder slaafs te zijn. Laat uw hart rustig kloppen zodat de bloeddruk niet stijgt. We hoeven niet aan alles deel te nemen om geaccepteerd te worden. Leer eens ‘nee’ zeggen en bepaal uw eigen levensplan.
 1. Groei is niet onbeperkt
  We leven nog te veel in de illusie dat we moeten blijven groeien zoals economen ons dit voorhouden. Groei beperkt zich tot de eerste levensfase, van kind tot volwassene. Alleen een kankergezwel blijft groeien wat kan leiden tot totale vernietiging. Het echte doel is niet groeien, maar het leven verrijken binnen de levensfase waarin we ons bevinden. Verrijken zorgt voor bijsturing, voor evenwicht, voor het herstellen van gemaakte fouten. Verrijken betekent versterken, harmoniseren, tot evenwicht evolueren om rust te vinden in het leven.
 1. De eenvoud van het leven
  We zijn geruisloos meegegroeid in de digitale wereld die we niet willen of kunnen verlaten, maar dat hoeft ook niet. We laten de gedachte rijpen dat het leven meer is dan een aanraakscherm. De grootste en de snelste computer zijn onze hersenen die ons dag en nacht via signalen van pijn en genot, van negatieve en positieve gevoelens bewaakt, controleert en bijstuurt. We hebben behoefte aan nederigheid om weer in de eenvoud van het leven te geloven. Als we het contact met onszelf verliezen, zijn we afhankelijk van de technocraten en zijn we de nieuwe proletariërs. Als we ons laten misleiden door illusies dan is het een opgave om de eenvoud van het leven te accepteren. Laten we in onszelf geloven.
 1. Zichzelf ontdekken
  Zoveel mensen zijn op zoek naar het antwoord op de vraag: wie ben ik? Dat antwoord is niet moeilijk te vinden, maar veel mensen zijn geïnteresseerd in een zoektocht naar wie ze zouden willen zijn. Dat is een onmogelijke opdracht omdat onze persoonlijkheid door ons DNA wordt bepaald. De helft van onze genen komt van onze moeder en de andere helft van onze vader. De grote waarde ligt in de verbondenheid met onze bloedverwanten en toch beschikken we over een enorme verscheidenheid aan persoonskenmerken gezien ieder mens een uniek wezen is. Het is fascinerend onszelf te ontdekken om van daaruit onze persoonlijkheid te doorgronden en te verrijken.

Deze 7 gedachten brengen gemoedsrust en de overtuiging dat we, door op deze wijze aan onszelf te werken, we beter bestand zijn tegen de drukte om ons heen. Zo geraken we uit het isolement van deze digitale wereld zonder afstand te doen van de praktische voordelen.