1574R-018815koffie

 

Wetenschappelijk onderzoek als sluikreclame

Bijna dagelijks worden er resultaten van onderzoeken gepubliceerd waarbij ieder weldenkend mens zich afvraagt of het hier niet eerder een vorm is van sluikreclame. Het is opvallend dat dergelijke onderzoeken vaag maar nooit concreet zijn. De onderzoekers of hun rapporteurs laten eerder uitschijnen dat er misschien een verband bestaat. Zolang het tegendeel niet is bewezen, kan de overheid niet ingrijpen. Een Amerikaans onderzoeker William Scot en zijn collega’s van de universiteit van Miami in Florida beweren dat mensen met de ziekte van Parkinson minder of geen sigaretten roken en minder of geen koffie drinken dan hun medemensen die niet aan deze ziekte lijden, m.a.w. als u gezond leeft, niet rookt en geen koffie drinkt hebt u, volgens deze onderzoekers, meer kans om Parkinson te krijgen.

 

Deze vreemde en bizarre resultaten lijken erop te wijzen dat sigaretten en koffie substanties bevatten die de hersenen beschermen tegen deze vernietigende neurologische aandoening. Ik huiver van dergelijke onderzoeken, zeker als u weet dat dit onderzoek werd uitgevoerd op slechts 356 Parkinsonpatiënten die vergeleken werden met slechts 317 rokende en koffiedrinkende mensen die, waarschijnlijk toevallig, geen Parkinson hebben. Het wordt al te gek als we vernemen dat de onderzoekers concludeerden dat er onder de Parkinsonpatiënten slechts 40% waren die weinig of niet rookten of zich onthielden van het drinken van koffie. Ik kan me voorstellen dat een ernstig en grootschalig onderzoek zou kunnen aantonen dat er geen verband is tussen nicotine en cafeïne en Parkinson. De indruk wekken dat sigaretten en koffie een positieve bijdrage kunnen leveren in de preventie tegen Parkinson lijkt me misdadig.

 

Bij de ziekte van Parkinson degenereren er zenuwcellen in een deel van de basale ganglia, waardoor minder dopamine wordt geproduceerd en het aantal verbindingen tussen de zenuwcellen in de basale ganglia afneemt. Als gevolg daarvan treden er onwillekeurige bewegingen, beven en stijfheid op. Dat sigaretten en koffie dit degeneratieproces kunnen belemmeren is hoogst onwaarschijnlijk. De vreselijke gevolgen van sigaretten zijn wereldwijd aangetoond en iedereen weet dat koffie niet gezond is. Het is opvallend dat men genotsmiddelen als gezondheidsproducten wil aanbevelen. De macht van het geld domineert!