Af en toe ontstaan er nieuwe woorden zoals ‘huidhonger’. Dit woord duidt de behoefte aan naar een dikke knuffel. Een knuffel is het ideale medicijn tegen verdriet of stress. In tegenstelling tot de bewoners van de zuiderse landen zijn we in het koele westen eerder afstandelijk en zullen gemakkelijker een hand uit steken dan meteen iemand om de hals te vliegen om een dikke knuffel te geven. Daar komt gelukkig verandering in. Vooral jonge kinderen worden er al vrij vroeg, zowel thuis als op school, mee vertrouwd gemaakt.

Lichamelijke aanraking
Lichamelijke aanraking is al lang geen taboe meer. Huidhonger betekent armoede aan aanraking en komt helaas in onze drukke samenleving vrij veel voor. Vooral de achteruitgang van de sociale vaardigheden en het gebrek aan menselijk contact is de diepere oorzaak. Onderzoekers stelden vast dat aapjes die in hun eentje groot gebracht werden en geïsoleerd waren van soortgenoten, meer moeite hadden met het oplossen van problemen en vaak gedragsstoornissen vertoonden. Vooral het gemis aan het contact met de moeder in de eerste levensfase is nefast. De gehechtheid aan de moeder heeft vooral te maken met het voedsel (borstvoeding) en de aanraking. Het zijn de aanrakingen die zorgen voor warmte, kalmte, veiligheid en geborgenheid. Aanraking leidt tot liefde en affectie.

Huid-op-huidcontact
Bij de geboorte van een kind is een goed huid-op-huid contact belangrijk, d.w.z. het contact tussen moeder en kind. Bij de geboorte komt een baby plots in een totaal andere wereld. De overgang van baarmoeder naar de harde wereld is bijzonder groot. Licht, geluid en koude zijn de drie nieuwe prikkels die de baby niet eerder heeft gekend. Het contact met de moeder neemt de stress weg. De dialoog tussen baby en moeder gebeurt via dit huidcontact. Onderzoek toont aan dat het huidcontact in verband staat met verschillende fysiologische processen zoals een vertraagde hartslag, de ademhaling wordt rustiger, het stressniveau neemt af en het slaapmechanisme functioneert beter. Ouders en kind geraken op elkaar afgestemd en het proces van hechting wordt ingezet. Regelmatig knuffelen versterkt het veiligheidsgevoel, wat belangrijk is voor de verdere ontwikkeling.

Aanraakarmoede
Hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg zijn ervan overtuigd dat veel problemen uit aanraakarmoede voorkomen. Probleemmensen hebben last van intimiteit wegens het diepe gemis van aanraking in hun kinderjaren. Wie als kind te weinig aangeraakt werd, begint zijn relationele leven met achterstand, beweren hulpverleners. Ze hebben te weinig nabijheid ervaren toen ze jong waren en schieten daardoor in een kramp als iemand te dichtbij komt. Dat leidt gemakkelijk tot veel problemen in een relatie omdat de ene partner juist behoefte heeft aan intiem contact, terwijl de ander dat niet aankan. Aanraken is een uiting van geluk en erkenning en geeft een grote voldoening. We moeten meer kijken naar de primaten met wie we verwant zijn. Ze knuffelen aanhoudend en genieten daarvan omdat iedere aanraking oxytocine vrijmaakt, beter bekend als het ‘knuffelhormoon’. Dat zorgt voor ontspanning, verhoogt de sociale vaardigheden, neemt angstgevoelens weg en verhoogt het concentratievermogen. Bloeddruk en hartslag worden genormaliseerd, het verteringsstelsel verloopt beter en de immuniteit stijgt. Onze smartphone wordt vaker gestreeld dan onze dierbaren, deed iemand opmerken. Inderdaad, constant bezig zijn met dit digitaal speelgoed vermindert de verbondenheid met de echte wereld.

Diepere oorzaak
Strelen of voelen is een van de vijf zintuigen. We zijn verleerd om zintuiglijk te leven door allerlei aanraakschermen die het voor ons doen. Daardoor geraken we vervreemd van onze eigen natuur. Er zijn intimiteitscoaches die de mensen opnieuw moeten leren hoe ze elkaar kunnen aanraken, strelen en knuffelen. Los van de goede bedoelingen van knuffelworkshops vrezen we dat te veel aandacht gaat naar de techniek. Knuffelen wordt dan een product dat te koop wordt aangeboden. In Japan is het inhuren van de professionele knuffelaar ingeburgerd. Is dit niet tragisch? Moeten we niet terugkeren naar onszelf en rekening houden met onze eigen vermogens. Meisjes hebben van nature minder problemen met lichamelijk contact dan jongens. Knuffelen moet weer deel uitmaken van de opvoeding en van onze cultuur. Het echte probleem is dat we van elkaar vervreemd zijn en dat sociale vaardigheden niet meer of nog nauwelijks worden beoefend. Knuffelen doen we alleen maar met mensen die ons genegen zijn en met wie we een band hebben. De oorzaak van huidhonger ligt veel dieper, vooral in onze moderne sociale structuren waar geen ruimte is voor zintuiglijk menselijk contact. Knuffelen om te knuffelen is niet de oplossing. Knuffelen doen we vanuit een diepe behoefte aan menselijk contact.

Wist je dat….?
er 600 miljard petflessen per jaar wereldwijd gebruikt worden. Kraanwater is geen alternatief zolang we de droogrest niet kennen, noch het ontsmettingsmiddel dat wordt gebruikt om het water door de leidingen te sturen. De consument heeft recht op deze informatie.