• Fermenteren is een oude bewaartechniek die vroeger veelvuldig werd toegepast, vooral tijdens de zomer om een wintervoorraad aan te leggen. Fermenteren is meer dan een goede bewaartechniek, het is gelijktijdig een vorm van voorvertering. Daardoor is gefermenteerd voedsel licht verteerbaar en heeft het een gunstige invloed op de darmwerking. Yoghurt en zuurkool behoren tot het meest gebruikte gefermenteerd voedsel.


Fermenteren
Fermentatie is een enzymatisch proces waarbij voedingsstoffen al op voorhand gedeeltelijk worden afgebroken, zoals dat tijdens de vertering in de maag en vooral in de darm gebeurt. Vandaar dat gefermenteerd voedsel belangrijk is voor mensen met verteringsproblemen of een slechte darmwerking. Gefermenteerd voedsel is rijk aan enzymen die het voedsel afbreken in hun afzonderlijke bouwstoffen. Zonder enzymen is er geen vertering. Tijdens fermentatie ruimt het lichaam enzymremmers op en is daardoor licht verteerbaar terwijl er extra vitaminen worden gevormd. Zuurkool bevat meer vitaminen van het B-complex dan kool en yoghurt of kefir bevatten meer foliumzuur dan melk. Fermenteren zorgt voor een rijkdom aan allerlei nuttige substanties. Groenten laten zich gemakkelijker fermenteren dan fruit. Bij gefermenteerd fruit worden de vruchtensuikers gemakkelijk omgezet in alcohol. Fruit zal men steeds vers en volgens de seizoenen eten. Noten, zaden en pitten bewaren zich gemakkelijk omdat ze van nature uit overwinteren en dat geldt ook voor knol- en wortelgewassen. Het is raadzaam om regelmatig gefermenteerd voedsel te gebruiken en zeker bij verteringsproblemen. Vroeger werd in ieder gezin voedsel gefermenteerd als wintervoorraad. De belangstelling voor ambachtelijk of artisanaal voedsel komt weer terug en voor veel mensen is het bereiden van voedsel een vorm van creativiteit.

Vertering en stofwisseling
Zout heeft bij fermentatie als functie een deel van het water uit de groenten te trekken zodat de structuur compacter wordt. De voorkeur wordt gegeven aan zeezout. Kraantjeswater wordt enkel gebruikt als dat van zeer goede kwaliteit is, anders geeft u de voorkeur aan flessenwater (bronwater). Als het kraantjeswater ‘hard water’ is, zijn er te veel inactieve mineralen aanwezig zoals calcium, magnesium, fosfor enz. Soms zegt men dat het water moet koken, maar dat klopt niet. De mineralen verdampen niet bij het koken. Inactieve mineralen nemen we niet op omdat ze geen deel uitmaken van een organische structuur. Het zijn lichaamsvreemde stoffen die alleen de nieren belasten. Noten, zaden en pitten, maar ook fruit en groenten zijn rijk aan actieve mineralen. Vertering betekent dat het verteringsstelsel door middel van enzymen de voedingsstoffen uit het voedsel haalt zoals eiwit, vet, koolhydraat, vitaminen, mineralen, ballaststoffen en water.  Stofwisseling of metabolisme betekent dat deze plantaardige stoffen in menselijke substanties worden omgezet. Calcium uit noten of melk wordt omgezet in menselijke calcium om onze botten te onderhouden en op te bouwen. Vertering vindt plaats in het verteringsstelsel, stofwisseling in de cellen en gedeeltelijk in de lever. Gefermenteerde groenten zijn langer houdbaar, licht verteerbaar en bezitten een aantrekkelijke smaak. Ze hebben een uitzonderlijke gunstige invloed op de darm en darmwerking en sterk aanbevolen voor hen die aan verteringsproblemen lijden. Het geïndustrialiseerd voedsel is vergif voor de darm, vandaar dat zoveel mensen aan verteringsproblemen lijden en dat darmkanker steeds meer voor komt. Het is verheugend vast te stellen dat steeds meer mensen op zoek gaan naar gezonde voeding. Het grote succes van het vegetarisme en veganisme is hierdoor te verklaren.

Darmflora en ballaststoffen
De darmflora wordt tegenwoordig ‘microbioom’ genoemd en speelt een belangrijke rol in het activeren van de darmwerking, zorgt voor een platte buik, voorkomt darmziekten, darmkanker en verhoogt de immuniteit. Een goede darmflora biedt de beste garantie voor een uitstekende fysieke, psychische en emotionele gezondheid. Steeds meer mensen gaan bewust om met voeding en staan kritisch tegenover alles wat onder de noemer voeding wordt aangeboden. Dat neemt niet weg dat de massa alles kritiekloos in de mond steekt. Ze kopen vooral voedingsproducten waar weinig bereiding bij komt kijken. Blijkbaar heeft men geen tijd meer om gezond voedsel te bereiden en dat is het grootste gezondheidsprobleem van deze tijd. Veel mensen beseffen niet dat ‘versheid’ de kwaliteit bepaalt. De jachtige consument kent geen onderscheid tussen een voedingsmiddel en een voedingsproduct en ze liggen niet wakker van de toegevoegde E-nummers. Door gebrek aan versheid leveren voedingsproducten weinig energie en door de mechanische bereidingen in de fabriek bevatten ze nauwelijks ballaststoffen. Voedingsproducten zijn zodanig fijn van structuur dat men er nauwelijks meer op kan kauwen. Dat belast de darmwerking en bemoeilijkt de ontlasting. Het is vreemd dat geen enkele reguliere voorlichtingsdienst daar aandacht aan besteed terwijl de gezondheidszorg voor de overheid onbetaalbaar is geworden. Terecht werd vroeger gezegd: ‘De dood schuilt in de darm’.

Stress
Ook stress, spanningen en negatieve emoties spelen een rol bij een slechtwerkende darm. Er is immers een directe verbinding tussen de darm en de hersenen, wat omschreven wordt als ‘brein-darm as’. Het is logisch dat een negatieve gemoedstoestand de darmwerking afremt. Omgekeerd gaat een slecht werkende darm voor negatieve emoties, verhoogde prikkelbaarheid en stressgevoeligheid zorgen. Dat er tegenwoordig op iedere leeftijd zoveel agressie is, lijkt logisch als we zien wat mensen allemaal eten, drinken en snoepen. De farmaceutische industrie speelt daarop in door medicijnen te ontwikkelen die ongemakken verdrijven zoals laxeermiddelen bij darmverstopping, medicijnen tegen diarree of darmkrampen, maagzuurremmers enz. Er heerst nog altijd de overtuiging dat een ongemak of ziekte alleen door medicijnen kan opgelost worden. Ieder genezingsproces begint met het wegnemen van de oorzaak. Het slikken van medicijnen bij aan stress gerelateerde darmproblemen lost niets op. Alleen inzicht en kennis in de voedingswijze en de werking van het menselijk lichaam leiden tot een duurzame genezing. Er is een rijkdom aan kruiden en kruidenmiddelen die helpen bij stress, een negatieve gemoedstoestand, maar ook om darmproblemen op te lossen.

Voeding en persoonlijkheid
Onze persoonlijkheid is genetisch vastgelegd, kijk naar uw ouders en u herkent uzelf. Door opvoeding, onderwijs, vorming en zelfdiscipline kunnen wij onze persoonlijkheid op een hoger niveau tillen, onze zwakheden verkleinen en onze goede kwaliteiten verhogen. Er is een sterk verband tussen persoonlijkheid en voeding. Gedreven mensen, die we in de persoonlijkheidsleer ‘Vuurtype’ noemen, zijn goed herkenbaar aan hun gedreven lichaamstaal, blozende wangen en hun leiderschap. Zij voeden zich graag met eiwit en vetrijke voeding waarmee ze hun temperament nog meer activeren. Het zou beter zijn meer afkoelende voeding zoals salades en fruit te gebruiken en uiterst voorzichtig te zijn met vleesvoeding en kaas. Tegenover het extraverte Vuurtype staat het introverte Watertype. Dit type is zwijgzaam, rustig, dromerig en vooral fijngevoelig. Het Watertype staat bekend voor zijn behulpzaamheid en staat altijd klaar om anderen te helpen. Dit type houdt gemakkelijk emoties, maar ook water vast en lijdt daardoor aan overgewicht. De zoutsmaak kent een voorkeur, maar ook zetmeelrijke voeding zoals brood, gebak en deegwaren houden gemakkelijk vocht vast en houden overgewicht in stand. Er is niets mis met een bepaalde voorkeur zolang dit niet leidt tot eenzijdigheid. Voedingsdeskundigen gaan ervanuit dat een gevarieerde voeding de voorkeur verdient. Het sportieve en slanke Luchttype geeft voorkeur aan zoet en alles waar suiker is aan toegevoegd. Het Aardetype, dat steeds met beide voeten op de grond staat en zich strikt aan regels en discipline houdt, gebruikt veel droge voeding en heeft zuur als lievelingssmaak. Het is opvallend hoe de voedingsvoorkeur en persoonlijkheid nauw met elkaar zijn verbonden en daar houden we rekening mee bij het uitwerken van een voedingsadvies.

Voedingsregels
We kunnen niet alles door elkaar eten omdat verteren een enzymatisch proces is, d.w.z. dat bepaalde nutriënten alleen verteren als de juiste enzymen aanwezig zijn. Door onvoldoende vertering gaan suikers gisten met het gevolg van een opgezette buik en winderigheid. Het verteringsstelsel probeert het half of slecht verteerbaar voedsel langs deze weg op te ruimen. Ontzettend veel mensen hebben een opgezette buik en die verdwijnt alleen door de goede voedselcombinaties toe te passen. Jarenlang werd er gehamerd op het belang van het eiwit. In het begin van de vorige eeuw leden veel mensen aan een tekort aan eiwit door een eenzijdige voeding, maar dat is honderd jaar geleden. Door het stijgend vlees- en kaasgebruik is er een probleem ontstaan van een te veel aan eiwit. Dat is belastend voor het hart en de nieren.

Voeding is existentieel
Voeding is veel meer dan wat op tafel komt, voeding is zodanig verbonden met onze persoonlijkheid, emoties en beleving. De tijd dat voeding alleen in calorieën werd uitgedrukt, behoort tot het verleden. Tegenwoordig besteedt men aandacht aan alle stoffen die in de voeding aanwezig zijn en dat zijn er enorm veel. De consument stelt zich meteen de vraag of ze misschien een tekort hebben aan een van deze belangrijke stoffen als ze zich minder goed voelen. Er worden ontzettend veel voedingssupplementen geslikt. ‘Gezondheid uit het potje!’ zoals men dat noemt. De afstand tussen een vers voedingsmiddel dat bruist van energie en een droog tabletje is bijzonder groot. We leven tussen twee uitersten, aan de ene kant de overheersende groep die alleen industrievoeding uit de supermarkt eet en aan de andere kant een kleine groep bewuste mensen voor wie voeding een essentieel deel is van het leven. We voeden onze cellen waaruit onze fysieke en psychische eigenheid bestaat. Voeding is existentieel.

Op weg naar echt voedsel
De vzw Europese Academie draagt al 35 jaar de boodschap van een gezonde voeding uit. We teren niet alleen op onze lange ervaring, maar bereiden onze kennis voortdurend uit. We zijn op de hoogte van alle vernieuwingen en ontwikkelingen. Gezien de huidige voeding bijzonder ver is afgedwaald van wat we ‘echt voedsel’ noemen, doen we langs deze weg een oproep om uw inzichten en kennis in de voeding te verruimen door het volgen van een éénjarige opleiding tot Voedingsconsulent. In het leerprogramma gaat extra veel aandacht naar voeding en persoonlijkheid, maar ook naar genezend voedsel. Avondopleiding in Antwerpen, Gent en Maastricht en dagopleiding in Genk (L). Voor meer informatie www.europeseacademie.be

Stabiele periode
We komen uit een onstabiele periode waarin de prijzen angstwekkend de hoogte zijn ingeschoten. Vooral de voedingsprijzen zijn abnormaal hoog, terwijl de kwaliteit steeds dieper wegzinkt. En toch zijn er weer tekenen van verbetering. De energieprijzen zijn gestabiliseerd en dat is hoopgevend. We zijn gewoon om van de ene crisis in de andere te belanden en lukt het ons telkens om weer uit het dal te kruipen. De mens is bijzonder schrander als het om overleven gaat. Dat werd nogmaals bevestigd tijdens de coronacrisis.

De opwarming van de aarde is waarschijnlijk ons grootste probleem vooral door de afwisseling van extreem warm weer en ongeziene regenbuien. Ook de natuur is op zoek naar stabiliteit en dat uit zich met onaangename symptomen die we nu meemaken. Laten we de ogen niet sluiten voor de realiteit, maar optimistisch blijven. Er loopt heel wat vierkant in onze samenleving en toch zijn positieve ontwikkelingen zoals de groene energie, de elektrische auto of boeren die beseffen dat ze vervuilers zijn en er dringend iets aan willen doen. Landbouwgebieden worden beter afgestemd op natuurgebieden. Er gaat veel aandacht naar biologische landbouw en regelmatig schakelen boeren over. Iedereen is zich bewust dat we verkeerd bezig waren, dat een groei-economie ook zijn grenzen kent. We moeten kritisch blijven, maar positief blijven denken.

Opleidingen
Het is vakantie en we zijn volop bezig met het nieuwe academiejaar voor te bereiden. De Europese Academie is een vzw (Vereniging Zonder Winstbejag) en steunt op idealisme. De vereniging heeft als doel mensen op te leiden om een bijdrage te leveren aan een betere wereld met respect voor mens, dier en natuur. Om een boodschap goed uit te dragen is een opleiding noodzakelijk. We overlopen de opleidingen die we in onze vier leslocaties aanbieden.

Opleiding Herborist
Al 35 jaar een ongeëvenaarde topopleiding waarin u ondergedompeld wordt in de fascinerende wereld van de kruiden. U leert kruiden kennen in hun biotoop, van de Maasvallei tot in de stranden van de Noordzee. U leert kruiden verwerken tot artisanale kruidenmiddelen, bijzonder goedkoop en niet te overtreffen in kwaliteit. Roeren, mengen, ruiken en testen en altijd verbeteren door de lat steeds hoger te leggen. Avondopleiding in Antwerpen, Gent en Maastricht en dagopleiding op woensdag in Genk (L).

Opleiding Aromatherapeut
In tegenstelling tot fytotherapie (kruidengeneeskunde) is aromatherapie minder bekend. Dat neemt niet weg dat het om een bijzondere en vooral een heilzame therapie gaat. In de aromatherapie wordt er gewerkt met etherische oliën die uit aromatische kruiden worden gedistilleerd. Twee druppels etherische oliën zijn even geneeskrachtig als dertig druppels tinctuur of een kopje kruidenthee van hetzelfde kruid. Aromatherapie is op dit ogenblik internationaal de meest bestudeerde therapie en wordt terecht de therapie van de toekomst genoemd. Het is vooral de directe invloed op de hersenen die voor een snelle en doeltreffende genezing zorgt, zowel op fysiek als psychisch vlak. Aromatherapie kent zeer veel toepassingen zoals: inname, verstuiven, als huidbehandeling, cosmetica, lig- en zitbaden, hand- en voetbaden, in de douche, toegevoegd aan massageolie, gebruik bij wikkels, pleister en gezichtsmaskers, zelfs bij voedingsbereidingen en andere culinaire toepassingen. Aromatherapie is werken met genezende geuren.De opleiding Aromatherapeut gaat door in Gent als avondopleiding en op zaterdag in Genk (L). Het is een uitgebalanceerde en vooral praktijkgerichte opleiding. Er is geen vooropleiding nodig omdat de opleiding met inleidende vakken start.

Opleiding Fytotherapeut
In Gent kan men de opleiding Fytotherapeut afzonderlijk of in combinatie met de opleiding Aromatherapeut volgen tijdens één academiejaar. Alle vakken worden gegeven door Jan Margodt, een ervaren fyto- en aromatherapeut. Voor meer informatie: www.europeseacademie.be

Dagopleiding Natuurgeneeskundige therapeut
Natuurgeneeskunde is in, dat merken we aan de belangstelling voor de tweejarige dagopleiding in Genk (L). Een compleet nieuw concept waar het therapeutische handelen centraal staat. U maakt kennis met de basisprincipes van de natuurgeneeskunde, de persoonlijkheidsanalyse, voeding en voedingstherapie, kruidengeneeskunde, aromatherapie, manuele behandelingen DSR en PSR enz. U leert een intakegesprek afnemen, een therapieplan uitwerken en uitvoeren, cliënten/patiënten opvolgen, begeleiden en bijsturen. Er is grote behoefte aan goedopgeleide natuurgeneeskundige therapeuten, vreselijk veel mensen zijn of voelen zich ziek. Ze zijn uit balans en dat kan met natuurgeneeskunde op een zachte wijze en op korte tijd duurzaam hersteld worden.Dagopleiding in Genk (L) op donderdag van 9.30 tot 16.00 uur. Genk (L) is gemakkelijk bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. De Europese academie ligt aan de rand van stad, gratis parkeermogelijkheden.

Opleiding Natuurlijke therapieën
Een heel bijzondere opleiding, erg compact, veelzijdig en direct bruikbaar. U maakt niet alleen kennis met talrijke natuurlijke therapieën, u leert ze in de praktijk toepassen. U maakt kennis met Gemmotherapie, Acetotherapie, Apitherapie, Probioticatherapie, Enzymtherapie, Actieve mineralen en vitaminetherapie. Een rijk aanbod waaruit weer blijkt dat ‘alleen de natuur geneest’ om de woorden Hippocrates te citeren. Voor meer informatie www.europeseacademie.be

Opleiding Biologische DierenverzorgerZelfs de meest hardhorende zonneklopper kan er niet om heen: wij moeten ons beschermen tegen de zon om problemen te voorkomen. Factor 50 of meer, alles om veilig de zomer door te komen. Wat geldt voor mensen, is even belangrijk voor dieren. Ook zij kunnen ernstige zonnebrand oplopen, zeker dieren met een witte en dunne vacht. Huidkanker komt ook bij dieren voor. Geen enkel dier houdt van de geur van zonnecrème. Vanaf het academiejaar 2023-2024 bieden we een nieuwe opleiding aan van biologische dierenverzorger, met het accent op ’biologisch’ omdat we ons duidelijk onderscheiden van hen die chemische en dieronvriendelijke middelen gebruiken. Voor meer informatie zie: www.europeseacademie.be