Het is een bekende uitdrukking: hij is gestorven aan een gebroken hart. Het is een oude, maar universele wijsheid. Geen enkele ziekte kan ontkoppeld worden aan de innerlijke instelling van een mens. Positieve  gevoelens hebben een grote invloed op onze gezondheid. In de natuurgeneeskunde worden lichaam en geest als een eenheid beschouwd. Van verdriet kan men ziek worden en van een ziekte verdrietig.  Het is een wisselwerking waar in de reguliere gezondheidzorg nauwelijks rekening mee wordt gehouden. Verdriet en andere negatieve emoties verzwakken de immuniteit en maken ons vatbaar voor allerlei ziekten. Het is niet het verdriet, de angsten en zorgen die ons ziek maken, maar wel de wijze waarop we daarmee omgaan. Wij mogen intens verdriet niet meteen koppelen aan hart- en vaatziekten omdat er zoveel andere factoren een rol kunnen spelen. Wie geconfronteerd wordt met een onnoemelijk verdriet krijgt daarvan geen hartinfarct tenzij men het zwak hart heeft of aan een hartziekte lijdt. Het hart is in alle culturen het symbool van het gevoelsleven en van de liefde. Wie verliefd is, voelt dat zijn hart sneller klopt en wie verdrietig is krijgt een zwaar gevoel op de borstkas en vooral in de hartstreek. Het hart is een gevoelsorgaan en daarom is het zo belangrijk in het perspectief van de preventie om aan het gevoelsleven te werken en negatieve emoties te voorkomen. 

Het opsporen van risicofactoren is zinvol omdat veel mensen zich er niet van bewust zijn risico’s te lopen. Het doel van het opsporen van negatieve emotie is werken aan zichzelf om te voorkomen dat men vroeg of laat door een hartinfarct wordt getroffen. Wie zijn risicofactoren kent, kan deze door eigen inzet verkleinen of uitschakelen. De natuurgeneeskunde biedt ontzettend veel mogelijkheden. Gezonde voeding, natuurlijke levenswijze en een positieve instelling zijn doorslaggevend, maar ook stressbeheersing en omgaan met zijn gevoelens. Extraverte mensen uiten hun gevoelens meteen, ze smijten hun zorgen van zich af, maar ze leven vaak te intens, uiten hun woede en frustraties vaak te heftig af, zijn onrustig en lijden vaak aan stress. Introverte mensen houden alles vast. Ze onderdrukken hun negatieve gevoelens, koesteren vaak hun zorgen en laten zelden blijken dat er iets niet in orde is. Dat is een grote belasting en een verhoging van het risico. 

U kunt een eenvoudige test afnemen om na te gaan of uw hart al dan niet belast is. Denk rustig na, wees eerlijk tegen uzelf en zet een kruisje alleen wat bij u past. Het aantal kruisjes zegt iets over uw persoonlijke risico’s. Tel ze allemaal samen en deel ze door twee, dan kent u het percentage van uw risico. Bij 12 kruisjes ligt uw risico op 60%, bij 10 op 50%. Herhaal deze test na drie maanden en dan merkt u de verbetering en dat betekent de verkleining van het risico. Deze test is een handig middel om uzelf te verbeteren. Zit u boven de 60%, geraak dan niet in paniek, maar verbeter uw leven. 

0 Ik heb veel vuur in mijn in temperament.

0 Ik leef heel intens, ben heel gedreven en handel gemakkelijk impulsief.

0 Ik ben erg nerveus en onrustig.

0 Ik ben heel gevoelig voor stress.

0 Ik laat mijn gevoelens niet gemakkelijk los.

0 Ik ben naar binnen gekeerd (introvert).

0 Ik ben aan bepaalde gewoontes en tradities gebonden en laat dat moeilijk los.

0 Ik ben een harde werker en een perfectionist.

0 Ik ben familiaal belast.

0 Ik rook al vele jaren.

0 Ik heb regelmatig hoge bloeddruk en neem hiervoor medicamenten.

0 Mijn cholesterol ligt aan de hoge kant.

0 Ik lijdt aan overgewicht.

0 Ik eet veel vlees.

0 Ik eet weinig fruit (minder dan drie stuks per dag) en eet niet zoveel groenten.

0 Ik ben suikerpatiënt.

0 Ik doe weinig aan beweging.

0 Het gaat niet goed met mijn relatie of gezin.

0 Ik heb zorgen die ik niet kan uiten

0 De werksfeer is niet prettig (beroep).