Doe en denk als een kat
Wijsheid uit de dierenwereld.

Bij het observeren van het gedrag van dieren valt het op dat er een verband is tussen de lichaamsbouw en het gedrag. Een ree is een beweeglijk dier dat vanuit zijn elegante en gestroomlijnde lichaamsbouw vlot en vrolijk door het leven gaat en snel reageert op mogelijke gevaren. De olifant is een groot dier dat zich traag verplaatst, een sterk gemeenschapsgevoel heeft en een emotioneel karakter. Stéphane Garnier is een Franse auteur die zich verdiept heeft in zijn kat en komt tot de conclusie dat we veel wijsheid uit hun gedrag kunnen halen en dit een bron van inspiratie is. Vandaar de titel van zijn boek ‘Doe en denk als een kat’.

Een kat is een apart huisdier dat, in tegenstelling tot de hond, zich niet bindt en zijn vrijheid voorop stelt. Ze zijn heel lief en aanhankelijk, worden graag geaaid en vertroeteld, maar ze behouden hun afhankelijkheid. Ze doen alleen wat ze zelf fijn vinden. Het leven van een kat is eenvoudig en beperkt zich tot de basisfuncties: eten, slapen, spelen en zich voortplanten. In de kat is nog iets van het oerinstinct overgebleven. Stéphane Garnier meent dat we van de kat veel kunnen leren. Hij zegt: ‘Waarom proberen we niet alleen dat te behouden wat we leuk vinden, alleen met die mensen om te gaan die we mogen, alleen die activiteiten en werkzaamheden te doen die ons interesseren?’ Ons leven is te ingewikkeld geworden en allerlei verplichtingen en geplogenheden dwingen ons een leven te leiden dat ons belast of ons in een permanente stresstoestand brengt. We kunnen inderdaad veel van de kat leren, maar we moeten ook beseffen dat een kat egocentrisch en sluw is en sterk op zijn eigen doelen is gericht.

Een kat heeft karakter
Een kat laat haar aanwezigheid gelden, zonder te miauwen overal op te springen of rond te dollen. Haar sterke persoonlijkheid dwingt ons haar aanwezigheid te accepteren. Schuchtere mensen kunnen veel van een kat leren. Persoonlijkheid toont men in alle omstandigheden door zichzelf te zijn. Een kat is meestal rustig, maar dat is een reactie op haar gedreven leven. Ze is vitaal en energiek en levert op korte tijd enorm veel inspanningen zodat ze snel is uitgeput, erg veel slaapt en geeft daardoor een verkeerde indruk. Een kat kan net als een zebra goed omgaan met stress doordat het stress- en ontspanningsmechanisme perfect op elkaar zijn afgestemd. Een kat reageert onmiddellijk op een gevaar of stressor, brengt zich direct in een toestand van paraatheid, maar zodra het gevaar is geweken, treedt ontspanning op. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Een kat kent geen spierspanningen en besteedt enorm veel tijd om de spieren te ontspannen en soepel te houden wat nodig is voor de snelle beweeglijkheid.

Zintuigen
Een kat leeft vanuit haar zintuigen en luistert naar de signalen van haar lichaam. Ze heeft een oplettende houding, luistert met open oren en laat zich leiden door minuscule signalen. Een kat houdt alles nauwlettend in de gaten en beheerst feilloos haar territorium. Ze duldt geen ongewenste indringers. Daardoor schakelt ze gevaren en dreigementen uit en verloopt het leven van de kat zonder veel problemen. Een kat leeft voor zichzelf en dwingt behaaglijkheid af. Het leven van de mens verloopt in tegenstelling tot de kat vaak chaotisch omdat we structuur missen en geen prioriteiten stellen. We worden te veel door plichten gedwongen en we lijnen ons territorium niet of onvoldoende af.

Instinctief
Een kat drijft op haar instincten, ze doet wat ze moet doen en blijft altijd trouw aan zichzelf. Als ze niet op tijd eten krijgt, laat ze dat duidelijk horen, als ze behoefte heeft om te slapen, dan doet ze dat. Men kan een kat niet van gedachte doen veranderen, ze doet wat ze graag doet en drijft altijd haar wil door. Als ze het eten niet lust, laat ze het staan en dringt aan op iets anders. Een kat kent geen dankbaarheid, stelt alleen eisen en kan dwingend zijn. Omdat katten schattig en aaibaar zijn, hebben we alleen oog voor haar zachte, lieve kwaliteiten. Stéphane Garnier citeert Sigmund Freund die zegt: ‘Katten, vrouwen en zware criminelen hebben één ding gemeen: ze vertegenwoordigen een onbereikbaar ideaal en een vermogen om van zichzelf te houden, wat hen aantrekkelijk maakt.’

Trots en zelfgenoegzaamheid
Een kat heeft zelfvertrouwen en waardeert wie ze is. Ze hoeft zich niet te bewijzen aan wie dan ook. Ze is trots een kat te zijn en toont dat ook. Ze loopt met een grote zelfgenoegzaamheid door het huis of de tuin. Een kat is het middelpunt van alle aandacht. Ze springt op de schoot, geeft kopjes of wrijft zich zelfs uitdagend langs de benen van een persoon die niet op katten is gesteld. Ze hapt toe als ze de nodige aandacht niet krijgt. Ze eigent zich de beste plaats in huis toe. Op haar fluwelen pootjes nadert ze haar baasje, knippert met de ogen en geeft een kans om haar te aaien, in ruil voor wat zachtheid. Zelfs een vreemde kat op straat komt naar u toe, laat zich strelen en geeft de indruk dit graag te hebben.

Nieuwsgierig en zelfvertrouwen
Nieuwsgierigheid zit in de aard van de kat. Zodra ze haar mand verlaat, zal ze overal rondneuzen, snuffelen, aandachtig alles bekijken en nieuwe plekjes ontdekken. Ze doet alles nauwkeurig en heel bewust. Door deze nieuwsgierigheid ontdekt ze voortdurend haar wereld. Dit gevoel voor nieuwsgierigheid is een zekere vorm van beveiliging van haar territorium en biedt haar zelfvertrouwen. Een kat onderhoudt geen banden met andere katten, noch met mensen. Ze kiest zelf wie ze toelaat en wie niet. Een kat luistert nooit naar bevelen en is weerbarstig. Een kat vermijdt conflicten door voor een bewuste strategie te kiezen. Door zich te verschansen of vreselijk te grommen weet ze vijanden op afstand te houden. Het huis waar ze woont, eigent ze zich toe als haar domein en treedt op als alleenheerser. Niet alleen het huis, maar ook de tuin behoort tot haar territorium. Een kat is een geboren leider, zij deelt de bevelen uit en alles verloopt zoals zij dat wenst. Een kat is een doorzetter en legt haar wil op en ze kan zich enorm concentreren als ze een muis in de gaten heeft. Ze heeft een enorm geduld en volhardt in de strijd. Een kat weet wat ze wil en handelt direct.

Lucht-Vuurtype
Vanuit de persoonlijkheidsanalyse kunnen we de kat omschrijven als een Lucht-Vuurtype. Het element Lucht wijst op haar beweeglijkheid, haar snuggerheid en inventiviteit. Het element Vuur staat voor gedrevenheid, doorzettingsvermogen, volharding, directheid, maar ook voor egocentrisme, het streven naar eigen belang of het gebrek aan toegeeflijkheid. Stéphane Garnier heeft een prachtig boek geschreven dat een internationale bestseller werd en waarvan in één jaar tijd in de Nederlandse taal twaalf drukken verscheen. Dit is een ideaal boek voor het schuchtere Watertype dat moeilijk ‘nee’ kan zeggen, niet opkomt voor zijn rechten en moeilijk initiatieven neemt. Ook voor het Aardetype, dat vastzit aan zekerheden en geen risico’s neemt, is dit een uitstekend boek. Het maakt hen doelbewust en helpt hen bij het nemen van beslissingen. Het Luchttype herkent zich in de typologie van de kat want ook zij zijn beweeglijke wezens die spelend door het leven gaan en niet wakker liggen van anderen. Het Vuurtype is even direct, gedreven en egocentrisch ingesteld als de kat en herkent zich in de openheid, de eerlijkheid en de directheid van de kat. Stéphane Garnier maakt geen verschil tussen negatieve en positieve kwaliteiten van de kat en dat wekt soms verwarring. Het is zeker niet zijn bedoeling om mensen aan te raden zich egocentrisch en asociaal te gedragen, maar de grote waarde van zijn boek ligt in de boodschap dat we terug moeten naar de basisfuncties van het leven, want alleen op een solide basis bouwen we onze hogere behoeften op.

Titel: Doe en denk als een kat
Auteur: Stéphanie Garnier
Uitgeverij: Kosmos uitgevers Utrecht/Antwerpen
ISBN: 978 90 215 6777 8
Aantal pagina’s: 160
Verkrijgbaar: Boekhandel