DE TOEKOMST VAN ONZE GEZONDHEID

Een goede gezondheid is alles, dat bevestigt de coronacrisis. Onderzoekers proberen zich een idee te vormen over de toekomst van onze gezondheid en die ziet er niet rooskleurig uit. Veel aandacht gaat naar de ouderenzorg. Waardig ouder worden is een basisrecht en geen privilege. Verder staan de toename van stress, depressie en dementie centraal. Gezondheid krijgt een andere betekenis en is minder afhankelijk van de precisiegeneeskunde. Preventie is het nieuwe toverwoord.

Het belangrijkste domein
Gezondheid is het belangrijkste domein in ons leven en de beste preventie is inzicht in de zwakte van het huidig gezondheidssysteem en de wijze waarop onze samenleving daarmee omgaat. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekten. Dit begrip moeten we herdefiniëren en dat kan alleen door op zoek te gaan naar de essentie van het leven. De mens is een natuurlijk wezen dat over uitzonderlijke mentale vermogens beschikt en daardoor in staat is om aan cultuur te doen, d.w.z. eigen ideeën in creaties omzetten. Sinds de homo sapiens heeft de mens zijn eigen wereld gebouwd en is daarin een dominerende rol gaan spelen. Hij heeft de natuur naar zijn hand gezet, systematisch grenzen verlegt, ecologische principes overtreden en krijgt daarvoor nu de rekening gepresenteerd. Onze wereld is onleefbaar geworden, talrijke planten- en dierensoorten zijn uitgestorven of worden ermee bedreigd. De klimatologische veranderingen van de laatste jaren zijn angstaanjagend. Onderzoekers wijzen naar de toename van kanker, depressie, angst, de ziekte van Alzheimer en de sterke afname van de vruchtbaarheid. Als een soort zich niet meer kan voorplanten, is het einde nabij. De mens verstaat de kunst om te relativeren en in een goede afloop te geloven vanuit zijn eigen technische mogelijkheden. Wie realistisch is, beseft dat de toekomst van onze gezondheid bedreigd is, maar weet ook dat er kansen zijn om erger te voorkomen.

Het geloof in de digitale mogelijkheden
Data zijn het nieuwe goud, ook in de gezondheidszorg wordt er beweerd. De opkomst van de artificiële intelligentie en datagedreven toepassingen staan nog in hun kinderschoenen en lijken nu al hoopgevend te zijn. Er is geen bezwaar tegen al deze nieuwe ontwikkelingen op voorwaarde dat ze in dienst staan van de mens. We mogen onze eigenheid niet ontkennen. We hebben op eerste plaats behoefte aan schone lucht, drinkbaar water, vers voedsel, rust en slaap. Dit is ons biologisch fundament waarop onze sociale, emotionele, mentale, spirituele en geestelijke aspecten steunen. Zonder een degelijk fundament is geen stevige bovenbouw mogelijk.

Precisiegeneeskunde
In de reguliere geneeskunde wordt een ziekte uitsluitend vanuit de pathologie benaderd. Hoe ontstaat en ontwikkelt zich de ziekte, welke weefsels of organen worden er door belast of aangetast en met welk medicijn of medische ingreep wordt de ziekte overwonnen? Er wordt nauwelijks een verband gelegd tussen ziekte en gezondheid, voeding, milieu of psychische instelling. Deze technische geneeskunde leent zich daar niet toe. Vandaar dat er naast de artsen en medische personeel gezondheidswerkers nodig zijn. De natuurlijke gezondheidszorg zal in de toekomst een referentiepunt zijn. Daar wordt de mens niet fragmentarisch benadert, integendeel, het totaalbeeld staat centraal. De mens is, ondanks alle culturele, mentale en spirituele kwaliteiten, verbonden met het milieu en andere aspecten van de natuur. De gezondheidszorg voor de toekomst is milieugericht. Mens, gezondheid en milieu zijn met elkaar verbonden.

Depressie
Onderzoekers voorspellen in de nabije toekomst een depressie-epidemie. We vragen ons af of die al niet bezig is. Iedere dag wordt er in het kleine België bijna 1 miljoen antidepressiva geslikt of 330 miljoen per jaar. Depressie wordt gerelateerd aan stress, angst, onzekerheid en andere emotionele en psychische problemen. Een kunstmatige samenleving heeft de mens herleid tot consument binnen een commercieel systeem waardoor iedere band met de natuur is verbroken. Door de mens terug te brengen in zijn eigenheid en binnen een schoon milieu zullen depressies en andere psychische stoornissen sneller worden opgelost. De bewondering voor de schoonheid van de natuur en de natuurbeleving zijn de beste psychofarmaca.

Dementie
De ziekte Van Alzheimer komt steeds meer voor en heeft ongetwijfeld te maken met het vervuilde milieu, het contact met gifstoffen, voedingsadditieven, het massaal gebruik van toegevoegde suikers, medicijnen, stress, psychische stoornissen enz. De dieperliggende oorzaak is nog steeds onbekend. Er is geen direct verband tussen de hoge leeftijd en dementie. Bij het ouder worden neemt het zicht en het gehoor af, reageert men minder snel op bepaalde signalen en treedt er vertraging op in de motoriek. Het geheugen is bij veel ouderen nog steeds glashelder. Toch zien we hoe dementie sterk toeneemt en een van de grootste gezondheidsproblemen in de toekomst zal zijn. Waardig ouder worden is de grootste uitdaging voor de nabije toekomst.

Kanker
De overlevingskansen liggen bij kanker vrij gunstig. Bovendien heeft de oncologie de laatste decennia enorm veel vooruitgang geboekt. Dat neemt niet weg dat kanker een belangrijke doodsoorzaak blijft en voor enorm veel lijden zorgt. Kanker is al lang geen ouderdomsziekte meer en dat is verontrustend. Zoveel jongeren worden met deze vreselijke ziekte geconfronteerd. Zeldzame kankers zoals alvleesklierkanker, ruggenmergkanker, hersentumoren enz. komen steeds meer voor. Voor de nabije toekomst zal het aantal kanker niet afvlakken, maar eerder toenemen als men geen andere wegen bewandelt.

Preventie
De toekomst van de gezondheid zal gericht zijn op preventie. Betere inzichten in de relatie tussen natuur en gezondheid zullen er toe leiden dat een deel van de bevolking kiest voor een gezonde voeding, meer beweging, zinvolle ontspanning, een positieve instelling en opnieuw leren genieten van eenvoudige dingen in het leven. Een terugkeer naar de essentie van het leven en deelachtig zijn aan de natuur, is de beste vorm van preventie. Geneeskunde zal altijd nodig zijn, omdat we niet alles alleen kunnen oplossen. Er kan altijd iets mislopen waarbij dringende medische hulp nodig is. Minder afhankelijk zijn en meer zelf ondernemen is de toekomst.