+32-(0)89 355246 europeseacademie@skynet.be

De nieuwe pausjes

Eeuwenlang hebben de pausen vanuit het Vaticaan hun doctrines als leefregels aan de wereld opgedrongen. Paus Franciscus beseft dat het Katholicisme niet de wereld is, maar slechts een aspect ervan. Terwijl hij, in al zijn nederigheid, een stap terugzet, zien we dat er...

Je suis Charlie

Nu de verbijstering en de boosheid over het bloedbad in Parijs langzaam wegebt, komt het moment van bezinning aan. De wereld is wakker geschud en iedereen beseft dat het zo niet verder kan. We willen in vrede en vriendschap leven en niet in een voortdurende angst van...