Eeuwenlang hebben de pausen vanuit het Vaticaan hun doctrines als leefregels aan de wereld opgedrongen. Paus Franciscus beseft dat het Katholicisme niet de wereld is, maar slechts een aspect ervan. Terwijl hij, in al zijn nederigheid, een stap terugzet, zien we dat er overal in onze samenleving mensen optreden die zich als nieuwe pausjes gedragen en niet met een dreigend vingertje, maar op een haast onzichtbare wijze iedereen naar hun hand willen zetten. In naam van de wetenschap, de economie, de gezondheidszorg, de media of de politiek dwingen ze de bevolking hun richting te volgen of zich te onderwerpen aan bepaalde principes die niet als doctrines worden opgedrongen, maar als een aantrekkelijke hype gelanceerd worden. Alles wordt zo aantrekkelijk en misleidend voorgesteld dat het niet is van te moeten, maar van te willen. Wie wil niet gelukkig zijn en alle aandacht krijgen? Iedereen wil een hemel op aarde of in het brandpunt van de belangstelling staan. Het nieuwe geloof is het geloof in de illusie en dat laat alleen een gevoel van leegte en ontevredenheid na. Om dat leeg gevoel op te vullen, nemen mensen voortdurend nieuwe initiatieven, kopen nieuwe spullen, veranderen van look of outfit om er zeker bij te horen. Verdreven worden uit het materialistisch paradijs is de diepste vernedering. Angst is het beste middel om een hele bevolking in de greep te krijgen.

 

Wetenschap

Er is absoluut geen bezwaar tegen wetenschappen. We zijn de vele wetenschappers dankbaar dat ze inzicht hebben gebracht in de meest complexe materie en systemen en dat door vele wetenschappelijke toepassingen het leven een stuk aangenamer en gemakkelijker is geworden. De wijze waarop de wetenschap misbruikt wordt en de absolute waarde die sommigen er aan geven, is onaanvaardbaar. Het lijkt wel of we zelf niet meer mogen denken. Ouders weten niet meer hoe ze hun kinderen mogen opvoeden en kunnen dat beter overlaten aan wetenschappelijk opgeleide opvoeders. Hiermee ontneemt men de ouders hun meest primaire opdracht, het grootbrengen van hun eigen nakomelingen. Als kinderen zich niet ontwikkelen volgens de wetenschappelijke normen, krijgen ze een etiket van beperking opgeplakt. Er komen steeds meer beperkingen bij. Er is geen sector te bedenken of de macht van de wetenschap is alom vertegenwoordigd. Wie vol twijfels zit en nog een greintje kritische houding heeft, vraagt zich meteen af of dat wel wetenschappelijk bewezen is. Want wetenschap is het absolute, het onbetwistbare terwijl juist in wetenschappelijke kringen de grootste twijfel bestaat. Mensen moeten weer zelf durven denken en hun gezond verstand gebruiken.

 

Digiaal tijdperk

We leven in hét digitaal tijdperk en dat biedt veel voordelen. Niemand wil nog terug naar de schrijfmachine of de fichebak, de landkaart om de weg te zoeken tijdens een autorit, zonder het mobieltje of de smartphone. We kunnen ons een leven zonder internet of tv niet meer voorstellen. Het probleem is echter dat steeds meer mensen hun onafhankelijkheid prijsgeven en slaaf worden van de digitale mogelijkheden. Men heeft daar al een nieuw begrip voor bedacht, namelijk ‘digibesitas’. Jongeren die met de digitale mogelijkheden zijn opgegroeid, worden overladen met digitale activiteiten. Zij wisselen dag en nacht informatie uit met anderen zonder zich het nut daarvan af te vragen. Informatie en kennis worden vereenzelvigd. Ze zijn niet in staat om een eigen oordeel te vellen, hun leven wordt geleid en verleid door een digitale macht. Er is nog te weinig bekend over de negatieve invloed van een dergelijke onnatuurlijke levenswijze op mentaal, psychisch, emotioneel en fysiek vlak. Hoe gaan de hersenen hiermee om? Komen bepaalde hersenfuncties onder druk te staan of worden ze geleidelijk aan uitgeschakeld omdat ze digitaal zijn overgenomen?

 

Media

De media bepalen voor een groot deel het gedrag van de moderne mens. Te lang heeft men de macht van de media onderschat. De oorspronkelijke bedoeling van de media is de bevolking op de hoogte te brengen van wat er in de wereld gebeurt, maar ook het overbrengen van kennis, wetenschap, kunst, cultuur, ontspanning enz. De tv heeft een ontzettende gunstige invloed gehad op de algemene ontwikkeling van de bevolking. Neem alleen nog maar het verruimd taalgebruik of de betrokkenheid bij de actualiteit. De media hebben hun eigen macht ontdekt en hebben een grote invloed op het gedrag van de bevolking. Ze brengen angst en onzekerheid door te eenzijdige berichtgeving en vooral door de voortdurende herhaling. De media staan helaas te dicht bij de commerciële belangen en dienen een ander doel. Vaak treft men overtuigende gezondheidsartikelen naast een paginagrote advertentie. Het artikel staat in dienst van de advertentie zodat men aan de objectiviteit mag twijfelen. De media zijn uitgegroeid tot systemen met als doel het koopgedrag te beïnvloeden. Wie even op internet bepaalde sites raadpleegt, wordt kort nadien overstelpt met reclame. Het is digitaal mogelijk om het gedrag en de interesse van mensen te schaduwen en dat is verontrustend.

 

Gezondheidszorg

De reguliere gezondheidszorg en de geneeskunde zitten bewust of onbewust verstrengeld in allerlei sectoren zoals de farmaceutische industrie, zorgverzekeringen, beroepsgroepen enz. De mens staat heel ver verwijderd van de kern. Wie morgen ziek is en naar een arts stapt, is overgelaten aan de competentie van de zorgverlener. Men wordt opgenomen in een systeem dat men niet kan kennen omdat het te ingewikkeld en te technisch is geworden. Gelukkig functioneert de gezondheidszorg nog redelijk goed en wordt het steeds gemakkelijker om via internet of apps aan medische informatie te geraken. Het menselijk lichaam is uitgerust met een enorm veiligheidsysteem en met ontzettend veel signalen die er op wijzen of we goed of niet goed bezig zijn. Deze mogelijkheden worden ons ontnomen en dat is bijzonder erg omdat de gezondheidszorg ieder jaar een groot deel van de begroting opslorpt.

 

Politiek

In een democratie heeft politiek tot doel het volk te vertegenwoordigen en in hun naam het land zo goed mogelijk te besturen. Politieke partijen zijn te veel met zichzelf en met de verkiezingen bezig. Vroeger was iedere politieke partij aan ideologie verbonden en vertegenwoordigde ze een bepaalde groep binnen de bevolking. Dat zorgde voor een zekere stabiliteit. Nu brengt iedere politieke partij een actuele boodschap en hun succes is afhankelijk van de gevoerde marketing. Populistische partijen spelen, net als de commerciële wereld, in op illusies, emoties zoals angst en onzekerheid en bieden oplossingen aan die geloofwaardig overkomen, maar niet realistisch zijn. Radicale beslissingen, strenge regels en hoge boetes kunnen de statistieken gunstig beïnvloeden, maar lossen de maatschappelijke problemen niet op, daarvoor is veel meer nodig. In heel Europa halen de populistische partijen met hun sprookjes veel succes en dat is een groot gevaar voor de echte democratie.

Besluit

De vele kleine pausjes in alle sectoren van de samenleving profileren zich als de Hoge Priesters van de waarheid. Terecht spreken we van intellectuele radicalisering omdat zij erg handig en sluw het argument van de wetenschap hanteren waardoor het vrije denken verdrukt wordt. In een democratische samenleving is er grote behoefte aan alternatieven. Een samenleving waar alleen de overheid en alle daarmee verstrengelde sectoren dwingende lijnen uitzetten, ruikt naar een dictatuur. Democratie heeft behoefte aan vrije initiatieven en gelukkig worden die genomen tegen de stroom in. Naast de chemische landbouw is er behoefte aan biologische land- en tuinbouw. Naast de reguliere gezondheidszorg is er behoefte aan een complementaire gezondheidszorg. Er zijn niet alleen vleeseters, maar ook vegetariërs, er zijn niet alleen chemische medicijnen, er zijn ook kruiden en kruidenmiddelen.