Psychosociale basiskennis, deel 2

In deel 2 gaan we gaan we in op de psychopathologie volgens de DSM-5. Een groot aantal psychische stoornissen wordt besproken zoals neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, schizofrenie, psychose, depressieve stemmingsstoornissen, bipolaire stoornissen, angststoornissen, obsessieve complusieve en verwante stoornissen, psychotrauma en stressgerelateerde stoornissen, somatische stoornissen, voeding- en eetstoornissen enz. Verder gaat er ruime aandacht naar de psychotherapie om binnen de principes van de natuurlijke gezondheidszorgen cliënten behulpzaam te zijn.

Lesgeld: 845 euro.
Studieboeken: Niet in het lesgeld inbegrepen.
Leslocaties en lesdagen: zie onder menu Lesroosters.

Klik hier voor het inschrijfformulier om u in te schrijven voor een open cursus.