+32-(0)89 355246

Coachen & practicum deel I

Bij Coachen is de persoonlijkheid het uitgangspunt omdat de diepere oorzaak altijd in iemand zijn persoonlijkheid ligt. Onze persoonlijkheid bepaalt wie we zijn, hoe we er uitzien, onze gemoedstoestand, de wijze waarop we met emoties omgaan, de manier van denken en handelen, hoe we ons gedragen en reageren op bepaalde situaties, het nemen van besluiten, de manier waarop we doelen nastreven, enz. De persoonlijkheid is ontzettend belangrijk. Het is de totaliteit, het alomvattende dat levensaspecten in zich draagt die elkaar beïnvloeden, verzwakken of versterken. Door aan de persoonlijkheid te werken versterkt de coach de psychische weerstand en wordt de cliënt weerbaarder tegenover alle dreigingen uit zijn omgeving. De kracht van coachen ligt in de individuele aanpak. Door het versterken van de persoonlijkheid helpen we iedereen beter te functioneren binnen een relatie, een keuze leren maken voor een juiste studierichting of het zoeken naar een zinvolle job. Tijdens Coachen, deel 1 gaan we in op tal van problemen waarbij we professionele hulp kunnen aanbieden.

Cursusplaats: Leuven
Aantal lessen: 10 (30 uren)
Lesdagen en lesuren: Zie menu Lesroosters en kies uw cursusplaats
Lesgeld: 225 euro
Voorwaarden: Open cursus ‘Typologie’ hebben gevolgd.

Klik hier voor het inschrijfformulier om u in te schrijven voor een open cursus.