Volgens psychologen en psychiaters is de mentale en emotionele impact van de coronacrisis groter dan die van het virus. Het huiselijk geweld was tijdens de lockdown viermaal groter dan voorheen. Angst, onzekerheid, het gemis aan sociale contacten en de vele tegenstrijdige informatie van de experts zorgen voor onzekerheid en verwarring. De coronacrisis raast als een storm door onze samenleving terwijl niemand weet wanneer dit echt voorbij is. Angst en onzekerheid kunnen we overwinnen.

MEDISCHE INTERVENTIES
Bij het uitbreken van de coronacrisis op 13 maart van dit jaar was er meteen paniek. Men was niet voorbereid op dit nieuw en onbekend virus. Plots was er een tekort aan testmateriaal, beschermende kledij, mondmaskers enz. Alle aandacht ging naar de medische interventies omdat de nood groot was. Niemand dacht eraan dat de ouderen die in de woonzorgcentra verblijven dringend hulp nodig hadden om het virus buiten de muren te houden. Men was vergeten dat de mens meer is dan een lichaam alleen en dat het virus ook onze gemoedstoestand aantast. We tonen begrip en dankbaarheid voor de virologen, artsen en verpleegkundigen, maar de experts, beleidsmensen en politici hadden deze crisis ruimer moeten aanpakken om het menselijk leed te beperken. Het is gemakkelijk om zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten 4.000 euro aan te bieden, terwijl ze juist behoefte hebben aan morele en psychologische hulp. Duizenden gezinnen maken een vreselijke tijd mee.

ANGST EN ONZEKERHEID
Gevoelens van angst, onzekerheid en eenzaamheid zijn overal aanwezig. Ze verlammen de veerkracht van de mens terwijl de druk toeneemt. Het lichaam maakt stresshormonen aan, zoals adrenaline en cortisol en dat maakt ons stressgevoelig. Steeds meer mensen zitten in een vicieuze cirkel en geraken daar moeilijk uit. Het is gemakkelijk om te zeggen: denk aan iets anders of probeer te relativeren. Het probleem is veel complexer. Veel mensen leven in paniek en hun bezorgdheid is buiten iedere verhouding. Ze vatten de voorzorgsmaatregelen letterlijk op. Afstand houden voorkomt besmetting, maar we hoeven geen omweg te maken als we iemand kruisen. Onzekerheid verdwijnt door duidelijk taalgebruik en door inzicht in deze crisis. De overheid munt niet uit in duidelijkheid en vooral de negatieve ondertoon vergroot de onzekerheid. In een crisissituatie heeft men behoefte aan een eerlijke en positieve boodschap.

REALISTISCHE BENADERING
Om angst, paniek en bezorgdheid te overwinnen is een realistische aanpak nodig. Covid-19 is een besmettelijk virus en kan tot de dood leiden als er een verhoogd risico is of er onderliggende medische problemen zijn zoals hart- en vaatziektes, longziekte, suikerziekte type 2, een verlaagde immuniteit, roken, alcoholmisbruik enz. Hoge leeftijd is niet direct een risicofactor. Er zijn ouderen die gezonder zijn dan veel jongeren. Iedereen kan besmet geraken, maar wie over een goede immuniteit beschikt, overwint het coronavirus. Als u zich gedurende meerdere weken goed voelt, geen koorts hebt, niet moet hoesten of geen spierpijnen hebt, bent u met grote zekerheid niet besmet en kunt u anderen niet besmetten. Virologen gaan er vanuit dat 95% van de bevolking niet is besmet en waarschijnlijk nooit zullen besmet geraken. Dat is geen reden om onvoorzichtig te zijn. Indien men meteen de bevolking op grote schaal had getest, had men de besmette en niet besmette personen van elkaar kunnen scheiden, wat de controle gemakkelijker maakt.

BESMETTINGSGEVAAR
Een besmet persoon kan zonder het zelf te weten, anderen besmetten en dat zorgt voor grote onzekerheid en dwingt ons tot strenge maatregelen. Volgens virologen gebeurt de besmetting via ‘vochtdruppels’ die verspreid worden tijdens het spreken, hoesten, kuchen, niezen, snotteren enz. Als deze vochtdruppels op een hard voorwerp terecht komen zoals een winkelkar, een deurklink of een ander voorwerp overleeft het virus dit gedurende een aantal uren zodat er theoretisch gezien een besmetting mogelijk is, maar dat is uiterst zelden. Door 1,5 m afstand te houden of door het dragen van een mondmasker geraken we niet besmet en besmetten we anderen niet. Als de overheid de noodzakelijke boodschap van voorzichtig zijn op een realistische manier had overgebracht, dan was de psychische en emotionele impact veel geringer geweest. Het is nooit goed om alleen maar alles te verbieden.

PSYCHOLOGEN EVEN BELANGRIJK ALS VIROLOGEN
De overheid laat zich omringen door allerlei experts, maar niet door psychologen, traumaverwerkers en communicatiespecialisten. De mentale gevolgen van deze crisis en in het bijzonder van de lockdown, zijn vele malen groter dan de impact van het virus zelf. Dat is schromelijk onderschat en dat is betreurenswaardig. Jonge kinderen spreken van gevaarlijke beestjes en wassen daarom regelmatig de handjes en blijven zoveel mogelijk thuis. Grotere kinderen begrijpen niet waarom hun vrijheid aan banden wordt gelegd, missen het sociaal contact en vooral hun grootouders. Ze vangen nieuwsflarden op, maar begrijpen niet altijd de ware toedracht. Dat voedt hun angst terwijl ouders dat niet of niet tijdig opmerken. Veel ouders geven het slechte voorbeeld door de maatregels te streng of niet streng genoeg te interpreteren. De vele noodzakelijke veiligheidsregels kan men op een positieve wijze overbrengen zonder de angst en de onzekerheid aan te moedigen.

PERSOONLIJKHEID
De wijze waarop u met de coronacrisis omgaat en uw gevoelens overbrengt op uw partner en uw kinderen, hangt nauw samen met uw persoonlijkheid. Voor perfectionisten zijn dit moeilijke dagen. Door deze omstandigheden geraakt hun planning in de war, het gevoel van zekerheid en veiligheid komt hierdoor in het gedrang. Perfectionisten vindt men op alle leeftijden en dit is genetisch bepaald. Zij die steeds op de toppen van hun tenen lopen, op alles kritiek uiten, vertonen in een dergelijke crisis gemakkelijk een agressief gedrag. We kennen allemaal wel iemand die nergens problemen in ziet en regels aan zijn laarzen lapt of zijn ogen sluit voor de ernst van het probleem. Het zijn wispelturige personen die zichzelf en anderen in gevaar brengen. Kinderen en volwassenen met een introverte persoonlijkheid verbergen hun zorgen en uiten hun angsten niet. Dat geeft aanleiding tot depressie. We hebben geen andere keuze dan met het coronavirus te leren leven. Pas als er een vaccin is ontwikkeld kan de groepsimmuniteit door inenting vergroot worden. Zolang schuilt het gevaar dat het virus vroeg of laat weer oplaait. Een lockdown is een veilige schuilkelder, maar de neveneffecten zijn vreselijk. Door onze immuniteit en onze persoonlijkheid te versterken, wapenen we ons tegen dit virus.

CORONA HEEFT VEEL VERANDERD,
BEHALVE ONZE BOODSCHAP VAN DE NATUURLIJKE GEZONDHEIDSZORG,
DIE IS ONVERANDERLIJK GEBLEVEN.

De coronacrisis schudt mensen wakker en maakt hun bewust dat gezonde voeding, kruiden, natuurlijke middelen, relaxatie, milieu en dierenrechten belangrijk zijn. Dat is de boodschap die de Europese Academie al meer dan dertig jaar uitdraagt.