+32-(0)89 355246

Irisscopie

Het doel van dit vak is de student vertrouwd te maken met een belangrijke duidingstechniek om aan de hand van achtergelaten tekens in de iris na te gaan aan welke ziekte de patiënt lijdt of heeft geleden. Dit is een praktijkvak dat door een ruime medische kennis wordt ondersteund. De vaardigheid bestaat erin om in de iris de pathologie te achterhalen binnen organen en weefsels.

Aantal lessen: 15 leseenheden
Lesgeld: 540 euro
Lesdagen en lesuren: Zie lesroosters
Toelatingsvoorwaarden: Diploma van therapeut en/of in het bezit zijn van de MBK volgens de Plato-eindtermen