• Moed en zelfvertrouwen zijn aangeboren gemoedstoestanden die nodig zijn om ons te overtuigen dat we slagen in het leven en in alles wat we ondernemen. Iedereen wil waardevol zijn en probeert dit naar de buitenwereld uit te stralen. Niet iedereen heeft bij zijn geboorte een overvloed aan zelfvertrouwen meegekregen, maar we kunnen dat versterken, verbeteren en bijsturen.

ZELFVERTROUWEN LEIDT TOT SUCCES
Uit onderzoek blijkt dat vertrouwen noodzakelijk is om succes te hebben. Wie in zichzelf gelooft is beter in staat om uitdagingen aan te gaan en kan er zich gemakkelijker op focussen. Zelfvertrouwen leidt tot betere prestaties en versterkt ons om moeilijke situaties aan te durven. Moed en zelfvertrouwen hebben we nodig om een leven te leiden zoals we dat willen, dus zonder angst, twijfels of zorgen. Vol zelfvertrouwen betekent dat we niet gemakkelijk twijfelen, meteen doorzetten, voor activiteit kiezen in plaats van een inactief gedrag te tonen. Niemand twijfelt eraan dat zelfvertrouwen het instrument is naar succes. Het probleem is echter dat zelfvertrouwen deel uitmaakt van onze aangeboren persoonlijkheid. Sommigen hebben het in overvloed en stralen van overmoed, weer anderen missen zelfzekerheid, durf, moed en zelfvertrouwen. Door aan zichzelf te werken, kan men het net als iedereen ver schoppen.

IEDEREEN HEEFT TWIJFELS
Mensen met veel zelfvertrouwen twijfelen soms ook, maar ze laten zich minder afleiden en gaan beter om met tegenslagen. Het gebrek aan zelfvertrouwen uit zich reeds in de kinderjaren en is gemakkelijk gekoppeld aan verlegenheid. Soms kunnen negatieve gebeurtenissen het zelfvertrouwen zodanig beschadigen dat dit een blijvende invloed heeft op het gedrag van volwassenen. Als u weinig zelfvertrouwen hebt, dan vindt u dat terug bij een van uw ouders, grootouders of andere bloedverwanten. Zoek het niet in uw opvoeding, strenge ouders of moeilijke leerkrachten tijdens uw schoolperiode, dat wijst meestal op een gebrek van acceptatie. Leer accepteren dat u weinig zelfvertrouwen hebt en overtuig u door er hard aan te werken. Het initiatief ligt in uw handen en u bent verantwoordelijk voor het goede resultaat. Streef niet naar overmoed, want daar voelt u zich niet goed bij. Streef naar een voldoende zelfvertrouwen zodat u gemakkelijk door het leven gaat, uzelf durft te zijn en om successen te boeken die binnen uw ambitie liggen.

LAAG ZELFBEELD
Gebrek aan zelfvertrouwen heeft vaak te maken met een laag zelfbeeld, verlegenheid, angst, gemakkelijk blozen, negatieve gedachten of een pessimistische instelling. Gebrek aan zelfvertrouwen komt veel voor bij perfectionisten. Zij leggen de lat zo hoog dat ze er aan twijfelen of de vooropgestelde doelen bereikt zijn of ze vinden het resultaat onvoldoende omdat het steeds beter kan. Door zelfonderzoek ontdekt u een aantal zwakheden die u beletten om zelfvertrouwen uit te bouwen. Schrijf deze negatieve kwaliteiten op een stuk papier, zodat u ze kunt opruimen. Alleen dan komt u tot meer zelfvertrouwen. Een laag zelfbeeld steunt meestal op veronderstellingen. Veel mensen veronderstellen dat ze niet mooi en aantrekkelijk zijn of niet in staat zijn om bepaalde opdrachten uit te voeren. Ga er vanuit dat u dat even goed kunt als zij die meer ambitie of een hogere dunk van zichzelf hebben. Veronderstellen berust op subjectiviteit, dus op onwaarheid. Het is een negatief gevoel dat u kunt overwinnen door uzelf waar te nemen en te overtuigen dat u over vele talenten beschikt. U gebruikt ze minder graag, u pakt er niet snel mee uit of u bent gewoon verlegen om uw talenten te tonen en dat is jammer.

BESCHEIDENHEID
Uw omgeving roemt uw bescheidenheid, dat is een uitstekende kwaliteit, behalve als u er slachtoffer van wordt. Bescheidenheid mag u niet verhinderen uzelf te zijn en mag uw zelfbeeld niet verlagen. Mensen met een gebrek aan zelfvertrouwen denken dat ze een beetje vreemd in elkaar zitten, maar dat is niet zo. Net als iedereen heeft u een drijfveer, u wil uzelf zijn en de blokkades die u dat beletten, ontgrendelen. Vanuit deze overtuiging opent u de weg naar een aangenaam leven met een gevoel van voldoening en trots. De meeste mensen denken dat de oplossing van anderen moet komen, een goede therapeut of coach, maar de enige echte oplossing ligt in uzelf. Professionele steun beperkt zich tot ondersteuning, een goede raad, een aanmoedigend gebaar of een schouderklopje. Veranderen doet uzelf.

ZELFHULP
Er zijn verschillende mogelijkheden om u zelf te helpen. Het begint met het accepteren van uw probleem of problemen en de overtuiging dat u dat zelf kunt oplossen. Stress overwinnen is een belangrijke opgave omdat u daardoor een prikkelbare fase in uw leven vaarwel zegt zodat u minder kwetsbaar bent. Spieren losmaken, meer bewegen, een warm ligbad nemen, goed leren ademen zijn inleidende, maar doeltreffende methodes om meer zelfvertrouwen op te bouwen. Als u zich lichamelijk beter voelt, is het gemakkelijker om de psychische en emotionele problemen aan te pakken. Visualiseren is een goede methode omdat u daardoor uw verbeelding verruimt en dat zorgt voor een open geest. In de moderne sportpsychologie wordt visualisatie veelvuldig gebruikt om atleten mentaal voor te bereiden op een wedstrijd. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat visualisatie lichaam en geest diepgaand beïnvloedt. Neem een rustig moment, sluit uw ogen en roep een aangenaam en aantrekkelijk beeld op zoals een mooie, rustige omgeving, een warm en aangenaam strand of een betoverend bos. De meesten beschikken over voldoende verbeeldingskracht, alleen stress en spanningen kunnen dit afremmen. Zodra u voldoende kunt visualiseren roept u een beeld op dat gerelateerd is aan een probleem of een moeilijke situatie die u graag wil overwinnen. Visualisatie zorgt voor een diepe ontspanning en stelt u in staat inzicht te krijgen in uw probleem zoals een gebrek aan zelfvertrouwen. Inzicht leidt tot kennis en helpt u via visualisatie uw probleem gemakkelijker op te lossen.

AFFIRMATIE
Meer zelfvertrouwen krijgt u door uzelf te overtuigen en dat kan door middel van een affirmatie. Dit is een kort, krachtig zinnetje dat bijna altijd met ‘ik’ begint en dat u traag en met veel overtuiging meerdere malen achter elkaar herhaald. Doe dit twee à drie keer per dag. De inhoud van een affirmatie heeft invloed op de hersenen en kan op relatief korte tijd voor een ommekeer zorgen. De meest bekende affirmatie is: ‘ik voel me iedere dag beter en beter’. Positieve affirmaties ruimen uw vervelende zwakheden op en versterken uw zelfvertrouwen. We geven enkele voorbeelden van affirmaties, maar u kunt er ook zelf ontwikkelen.

  • Ik weet dat ik dit aankan.
  • Ik stel me open voor moed en zelfvertrouwen.
  • Ik heb talenten en ik durf die te tonen.
  • Ik ga niet uit de weg en streef mijn doel na.
  • Ik eis mijn plaats op en laat me niet wegdrukken.
  • Ik voel me zelfverzekerd en kan alles aan.
  • Ik bloei open en ben blij mezelf te zijn.
  • Ik start met een nieuw en openhartig leven.

We raden iedereen met een gebrek aan zelfvertrouwen aan dit artikel enkele keren te lezen, een beetje meer te bewegen, enkele keren diep adem te halen, rustig te genieten van een visualisatieoefening en iedere avond voor het slapen gaan een affirmatie overtuigend uit te spreken. Succes is verzekerd, afhankelijk van uw inzet.