• Een groot deel van de bevolking klaagt over te weinig energie. Zij voelen zich steeds moe en uitgeput. Men blijft er niet bij stilstaan dat voedsel de belangrijkste, zo niet de enige vorm van energie is. Men heeft een verkeerd inzicht over energie en zoekt het in petmiddelen die geen energie leveren, maar het lichaam versneld doen werken en daardoor nog meer vermoeidheid veroorzaken.

Het begrip energie
Energie is de ‘levenskracht‘ die ervoor zorgt dat een organisme ontstaat, zich ontwikkelt, zich voortplant en levenslang blijft functioneren. In iedere cel bevindt zich een minikrachtcentrale die zorgt voor het opwekken van energie. Omdat we voortdurend energie gebruiken moet die van buitenaf worden aangevoerd. De grote bron van energie voor de aarde is de zon, dat is algemeen bekend en wetenschappelijk bevestigd. De zon levert licht (lichtspectrum) in de vorm van fotonen of lichteenheden. Bij een langdurige zonsverduistering zou het leven op aarde uitsterven. Naast licht is er zuurstof en water nodig, maar ook mineralen en nog andere onbekende elementen. Er zijn ook kosmische stralingen die direct of indirect een invloed hebben op het organische leven. Hoe het leven is ontstaan, is nog niet verklaard en blijft een groot mysterie. We houden het eenvoudig en richten ons op de plant als bron van energie. We weten al lang dat de plant het enige wezen is dat zonlicht kan opnemen en via het proces van de fotosynthese licht verwerkt tot bruikbare energie die in de nutriënten eiwit, vet en koolhydraten wordt omgezet. De plant is de basis van al het voedsel op aarde voor mens en dier. Carnivoren of vleeseters voeden zich met planteneters en daardoor indirect met planten. Aan het einde van de voedselketen staan de opruimers of aaseters.

Zonlicht
Zonlicht heeft een gunstige invloed op ons leven en op ons gemoed, het maakt ons vrolijk en blij. Tijdens de winter als er weinig zonlicht is, worden veel mensen depressief. Lopen we in de zon krijgen we een getinte huid, een soort filter die ervoor zorgt dat we niet met te veel zonlicht in contact komen. Daarom hebben Afrikanen een zeer donkere huid. De belangrijkste oorzaak van huidkanker is te veel zonlicht. Bij de plant ligt dit anders want zij is in staat om grote hoeveelheden licht op te vangen. Sommige planten houden van veel zon, andere gedijen beter in de schaduw. Het is de plant, dus ons voedsel, die zonlicht opvangt en het aan ons doorgeeft in de vorm van nutriënten. In de voedingsleer spreekt men van warmte-energie of calorieën. Wetenschappers hebben de voeding te lang louter materieel benaderd, dus vanuit voedingsstoffen. Voedsel levert veel meer dan alleen calorieën, zoals lichtenergie in de vorm van biofotonen. Biofotonen zijn de lichteenheden in levende organismen. De Duitse fysicus Prof. Dr. Popp heeft zijn hele leven gewijd aan het opsporen, het berekenen en zichtbaar maken van de biofotonen. Hij stelt vast dat we ‘licht’ eten en dat de kwaliteit van een voedingsmiddel afhankelijk is van de hoeveelheid lichteenheden. Hij kwam met zijn team tot de conclusie dat wilde gewassen in de natuur de hoogste hoeveelheid biofotonen bevatten zoals de kruiden. Iedere ingreep is een verlies aan biofotonen. Dat begint reeds bij het veredelen van gewassen, genetische manipulatie, chemische landbouw, het bereiden van voedsel door te verkleinen of warmtebehandeling en vooral door het lang bewaren van voedsel, invriezen en opwarmen van bereid voedsel.

Hongerstillers
Ons voedsel is helaas herleid tot hongerstillers of buikvulsel en heeft een groot deel van zijn energie verloren waardoor de behoefte aan voedsel steeds groter wordt. Energieloos voedsel bestaat niet, behalve als het in staat van ontbinding is. Bederf treedt op zodra er onvoldoende energie aanwezig is en is een vorm van afbraak. Prof. Popp heeft heel wat weerstand gekend met zijn revolutionaire ideeën die eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Toch zien we dat hij het denken over voedsel heeft veranderd. De laatste jaren wordt vanuit de voedingsvoorlichting aandacht besteed aan het belang van fruit, bessen, watervruchten, noten, zaden, pitten en keukenkruiden. Dus voedsel dat meer biofotonen bevat. In de supermarkt is de afdeling van verse voedingsmiddelen uitgebreid en is het aanbod gevarieerd. Overal vindt u verse keukenkruiden. In de restaurants worden steeds meer heerlijke salades aangeboden of versiert men een gerecht met rauwe ingrediënten. Verse sapjes zijn overal verkrijgbaar. Het begrip rauwkost, ook ‘levend voedsel’ genoemd, krijgt meer aandacht. De combinatie van rauw met gekookt voedsel in gerechten wordt al in vele gezinnen toegepast. Op deze manier krijgen we meer ‘lichtenergie’ binnen.

Hoopgevend
Ondanks deze positieve ontwikkelingen worden de rekken nog steeds vol gestouwd met blikjes, vlootjes, pakjes, flesjes en ander verpakt en industrieel verwerkt voedsel waarbij het gehalte aan biofotonen erg laag ligt. Ondanks dat het vleesverbruik afneemt, merkt men daar niet zoveel van aan de vlees- en vleeswarenafdeling. Volgens recent onderzoek eten de meeste mensen vlees uit gewoonte en beseft men niet dat het ongezond is door de aanwezigheid van dierlijk eiwit, verzadigde vetzuren, cholesterol, het gebrek aan ballaststoffen en het verhoogd risico op darmkanker, hart- en vaatziekten. Naast het dierenleed heeft de bio-industrie een ingrijpende invloed op de milieuvervuiling. Het is vreemd dat de overheid niets onderneemt om het vleesverbruik terug te dringen. Minder vlees betekent dat er minder dieren in megastallen moeten lijden, dat er in de slachthuizen minder bloed vloeit en het levert een directe en positieve bijdrage aan het milieu. Terecht beweert men dat het veganisme de redder is van het milieu.

Gebrek een energie
Vermoeidheid heeft te maken met een gebrek aan energie door het gebruik van energiearme voeding en energierovende druk zoals stress, maatschappelijke druk, onopgeloste problemen en andere negatieve omgevingsfactoren. Door onvoldoende energie verloopt de vertering niet goed, vormen er zich veel gifstoffen die niet tijdig worden afgevoerd. Gebrek aan energie en de aanwezigheid van gifstoffen in het lichaam zorgen ervoor dat de vermoeidheid zich ophoopt en ernstige vormen aanneemt. Gezonde voeding levert niet alleen veel energie, maar reinigt het lichaam. Een goede raad: eet meer fruit, maar eet fruit los van de maaltijd of maak er een fruitontbijt of een fruitmaaltijd van. Het zijn immers de bloesems die een grote hoeveelheid licht opvangen die overgaat in de vrucht. Bij het overschakelen op gezonde voeding mist men aanvankelijk de ‘buikvulling’. Die verdwijnt na enkele weken zodra het verteringsstelsel zich daarop heeft aangepast. Eiwit, vet en koolhydraat zijn belangrijk op voorwaarde dat er voldoende lichtenergie aanwezig is. Bij het overschakelen op een betere voeding kunnen er reacties optreden zoals een tijdelijke darmverstopping, een terugkerend hongergevoel, een lichte flauwte enz. Dit wijst erop dat het lichaam reageert. Voedsel is de bron van energie en kan ons verlossen van vermoeidheid. Bewegen, sporten of een positieve instelling leveren geen energie, maar ze stoppen de energierovers en verhogen de energiedoorstroming.