Je kent ongetwijfeld mensen in je directe omgeving of op het werk die voortdurend verwijten uiten. Dat is erg vervelend en schept gemakkelijk een sfeer van ontevredenheid. Men spreekt op een verwijtende toon met een verwijtende inhoud. Als je dergelijke mensen observeert, valt het op dat alles wat niet naar hun zin is, de schuld is van anderen. Als zij iets niet begrijpen, dan is het niet goed uitgelegd of heeft het te maken met de onwil of de onkunde van de anderen. Het zijn altijd de anderen die falen. Van dergelijke personen krijg je niet gemakkelijk gelijk. Het uiten van verwijten is een mentaliteit geworden, een automatisme. Achter al deze verwijten schuilen verlangens. De oplossing is vrij eenvoudig: vervang de verwijten door verlangens, men hoeft het maar even om te draaien. Het is een eenvoudige stap zetten, maar zolang men dit niet beseft, gaat men niet veranderen.

Een dergelijk persoon maakt de fout dat hij zijn verlangens verkeerd formuleert. Een moeder die het huis heeft gepoetst verwijt haar zoontje: ‘Je veeg nooit je voeten af!’, m.a.w. ze verwijt haar zoontje met vuile voeten door het pas gepoetst huis te lopen. Haar verlangen is dat haar zoontje zijn voeten schoon veegt. Als deze moeder haar verlangen op een positieve wijze formuleert, hoeft ze geen verwijten te gebruiken, maar gewoon te zeggen: ‘Ik heb het huis gepoetst, veeg je voeten af.’ Dat is geen verwijt, maar een verlangen of een verzoek dat acceptabel is. Als we dit eenvoudig voorbeeld projecteren op de vele verwijten die mensen elkaar naar het hoofd slingeren, is het jammer dat zij het niet anders aanpakken. Verwijten kan men heel gemakkelijk voorkomen. Meestal volstaat het hierop te wijzen en het kost niet zoveel moeite om de negatieve spiraal van richting te veranderen. We geven nog twee andere voorbeelden om aan te tonen dat een negatieve instelling leidt tot allerlei verwijten.

Pieter is een ondernemer en is de hele dag druk bezig met zijn werk en zijn klanten. Zijn vrouw verwijt hem al jaren: ‘Je bent altijd met je werk bezig!’ Achter dit verwijt zit het verlangen: ‘De kinderen en ik willen meer aandacht van je.’ Het verwijt heeft geen enkele invloed op Pieter want hij hoort dat al zolang. Het is vervelend, maar het werk gaat voor. Op het ogenblik dat zijn vrouw het verwijt omdraait en als verlangen formuleert, maakt dit een indruk op hem. Hij beseft dat hij meer tijd moet vrijmaken voor zijn vrouw en kinderen. Dat kan door zijn werk anders te organiseren en door meer tijd te steken in zijn relatie en zijn gezin. Een verwijt wordt gemakkelijk van tafel geveegd en als gezeur omschreven. Een verlangen is echter concreet, het is een opgave die men niet kan ontkennen.

We geven een ander voorbeeld. Roosje houdt van orde en netheid en kan niet verdragen dat haar dochtertje zoveel rommel in huis laat rondslingeren. Ze ruimt nooit op en bezoekers struikelen soms over al dat speelgoed. Zij verwijt haar dochtertje voortdurend: ‘Je laat altijd rommel rondslingeren, straks breken we onze benen over al dat speelgoed.’ Het voortdurend verwijt van de moeder dringt bij haar kind niet door. Ze heeft dat al zo vaak gehoord dat ze er niet bij stil blijft staan. Door het verwijt in een verlangen om te zetten, ontstaat er een ander effect. Voortaan zegt de moeder: ‘Ik zie je graag in de woonkamer spelen, maar ruim wel iedere dag je spullen op, dan is iedereen tevreden en blijft het huis in orde. ‘ Het kind kan moeilijk het verlangen van haar moeder negeren, want het is een logische opdracht en een duidelijke afspraak. Opruimen behoort nu tot de leefregels waar het kind na wat aarzeling aan gewoon geraakt. Op het ogenblik dat men disciplines in gewoontes omzet, heeft men daar weinig last van.

Het is gemakkelijk om zijn ongenoegen als verwijt over te brengen, maar het is even gemakkelijk om een verlangen te formuleren. Men denkt er gewoon niet aan. Verlangens moeten uiteraard realistisch en haalbaar zijn. Bij verwijten heeft men spontaan de neiging om een harde taal te gebruiken. Door verwijten om te zetten in verlangens gebruikt men een zachtere taal. De overschakeling van verwijten naar verlangens kost aanvankelijk wel wat moeite omdat het uiten van verwijten verweven zit in een automatisme. Men slingert elkaar verwijten naar de oren, al is het niet altijd zo brutaal bedoeld. Door ieder verwijt om te polen naar een gegrond verlangen kan er veel verbeterd worden zowel binnen een relatie, gezin of op het werk. Het uiten van verlangens is het scheppen van klare taal en komt positief over. Laat al die verwijten achterwegen en schakel over op een positieve ingesteldheid, dat is belangrijk voor jezelf en je omgeving.

Mensen kampen met ontzettend veel problemen, gaan daar vaak gebukt onder of slikken er medicijnen voor. Veel problemen kunnen op een eenvoudige manier worden opgelost. Omdat in deze snel veranderende samenleving steeds meer mensen kampen met psychische, emotionele en mentale problemen heeft de vzw Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg een nieuwe tweejarige avondopleiding ontwikkeld tot ‘Persoonlijkheidscoach’. Deze opleiding sloeg meteen aan omdat het doel herkenbaar is en iedereen aanspreekt. Bijna alle problemen staan direct of indirect in verband met de persoonlijkheid. Waarom kunnen mensen een tegenslag of een ontgoocheling zo moeilijk verwerken? Het antwoord is duidelijk: hun persoonlijkheid is te zwak waardoor hun psychische weerstand verlaagd is. Door hieraan te werken, bereikt men goede resultaten. Het is een opleiding waar veel aandacht gaat naar de psychosociale basiskennis op hoger cognitief niveau die trouwens beantwoordt aan de Plato-eindtermen en als zodanig door CPION is geaccrediteerd. Het is een praktijkgerichte opleiding waar coachen centraal staat. Voor meer informatie surf naar: www.europeseacademie.be