42-16110430200250769-001

 

Volgens de Parijse gastro-enteroloog Dr. Hugot is er een verband tussen het gebruik van een koelkast en de ziekte van Crohn. De dramatische stijging van deze darmziekte in de tweede helft van de twintigste eeuw is te wijten aan het gebruik van de koelkast. Volgens hem wordt het immuunsysteem sinds het einde van de tweede wereldoorlog veel vaker blootgesteld aan bacteriën als yersinia en listeria die in gekoeld voedsel zoals varkensvlees, kip, worst, hamburgers, kaas en sla kunnen overleven. Deze redenering lijkt logisch en ongetwijfeld zal er een verband bestaan, maar het is zeker niet de enige factor die een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Crohn. Voor de tweede oorlog was het gebruikelijk dat dergelijke voedingsmiddelen in houten kastjes met fijn gaas werden bewaard tegen de vliegen. In dergelijke situaties konden deze bacteriën ook overleven.

 

Bij de ziekte van Crohn stelt men twee feiten vast namelijk dat stress een uitlokkende factor is en dat veel Crohnpatiënten een gemuteerd gen hebben waardoor de vatbaarheid voor deze ziekte vergroot. In welke mate het gen onder invloed van stress een mutatie heeft ondergaan, is weinig geweten. Het fenomeen stress is rond de jaren vijftig van de vorige eeuw toegenomen. Het is opvallend dat de ziekte van Crohn vooral bij jonge mensen voorkomt. Het gaat hier om een ontsteking in de dunne darm, die na genezing storende littekens achterlaat. Bij deze ziekte heb ik goede resultaten bereikt met een aangepast voedingspatroon en relaxerende therapieën.