Een aantal jaren geleden ontwikkelde ik een rookstopprogramma ‘JA, ik stop met roken’ volgens de Beniro-methode. Hierbij koos ik toen al voor een geleidelijke afbouw. Nu geeft de Universiteit van Wageningen me gelijk. De professoren zeggen: ‘Rokers hebben meer kans om van hun verslaving af te komen door eerst het aantal sigaretten af te bouwen.’ Volgens hun onderzoek is het belangrijk de hersenen langzaam te laten wennen aan steeds minder nicotine. Nicotine prikkelt de hersenen tot het aanmaken van dopamine, de stof die een aangenaam gevoel oproept en voor het verslavend effect zorgt. Het is de angst voor het gemis aan dit aangenaam gevoel en de vervelende bijwerkingen bij het stoppen met roken dat alles zo moeilijk maakt. Het was voor mij al lang duidelijk dat door plots te stoppen met roken een averechts effect ontstaat zoals we dat bij iedere verslaving kennen. Het gemis aan nicotine doet de behoefte toenemen. Tijdens mijn praktijk als Gezondheidstherapeut wees ik sommige patiënten erop dat roken het genezingsproces afremde. Ik heb vaak patiënten begeleid op weg naar een rookvrij leven vanuit de geleidelijkheid en dat lukte aardig. Na mijn pensionering had ik de behoefte om mensen op een andere manier behulpzaam te zijn en daarom ontwikkelde ik dit rookstopprogramma.

De meeste rookstopmethodes werken niet
Mijn patiënten vertelden me over hun mislukte ervaringen en hopeloze pogingen om te stoppen met roken. Ik herinner me het verhaal van een jonge vrouw die deelgenomen had aan een afkicksessie. Na een soort ritueel moesten ze hun sigaretten die ze nog op zak hadden in een gemeenschappelijke plastic vuilnisbak smijten die centraal was opgesteld. Weg met de kankerstokjes! Vanuit een hypnotische sfeer slaagde iedereen erin om afstand te nemen van de sigaret. De uren die volgden werd niet meer aan roken gedacht, men was immers voorgoed bevrijd en dat gaf een gevoel van opluchting. Tijdens de nacht werd ze wakker met een sterke drang naar nicotine. Heel het huis, ieder asbak heeft ze afgezocht, maar nergens een sigaret te vinden, zelfs geen peuk te bespeuren. ‘Ik ben toen door een hel gegaan’ zuchtte ze. De aankoop van een nieuw pakje sigaretten bevrijdde haar uit deze benarde situatie, maar ze was weer opnieuw een roker. Uit de literatuur vernam ik dat rokers gemiddeld vijf pogingen ondergaan om blijvend niet-roker te worden en dat vond ik niet kunnen. De rookstopmethodes met vaak dure hulpmiddelen werken dus niet of onvoldoende.

Niet zo eenvoudig
Geleidelijk aan minder roken is niet het ei van Columbus. Het is immers niet zo eenvoudig om te stoppen met roken, anders zou niemand meer roken. Rookverslaving is een complex probleem en er is meer nodig om een blijvend resultaat te bereiken. Bij de Beniro-methode pakken we het anders aan. Een goede voorbereiding op het nog af te leggen traject is van het grootste belang. Terwijl u nog roker bent verwerft u inzicht in de nicotineverslaving, hoe deze ontstaat en kan afgebouwd worden. De individuele aanpak maakt deze methode uniek. Roken is niet het probleem, maar wel ‘de roker’. Er zijn immers verschillende rokerstypen met ieder zijn sterke en zwakke kanten en daar zetten wij op in. Al deze aspecten hangen nauw samen met uw persoonlijkheid. Sommige rokers hebben last van faalangst, anderen zijn wantrouwig, onzeker, lijden aan ongeduld, voelen zich niet goed in hun vel of zitten met onopgeloste problemen en zoeken daarom troost in de sigaret. Deze emotionele obstakels beletten de roker om te stoppen. Met de Beniro-methode kiezen wij voor een totale aanpak en dat verzekert ons succes.

Slagingskansen
Onlangs vroeg iemand per e-mail hoe groot de slagingskansen zijn. We hebben geantwoord: 100%. Wie dit traject aflegt wordt niet alleen een niet-roker, maar wordt een ander mens. Uit onderzoek blijkt dat zelden iemand vanuit een psychisch probleem naar de sigaret grijpt. Roken zorgt vaak voor diverse problemen die roken in stand houden en maakt stoppen zo moeilijk. Roken is niet meer dan een slechte gewoonte, maar als roker gaat u anders om met uw problemen. Bij de minste spanning of conflict grijpt u naar de sigaret of rookt u extra meer. Iedereen wil stoppen met roken, want het is erg ongezond, het verhoogt het risico op longkanker en andere aandoeningen, het is vreselijk duur en u zit met een sociaal probleem omdat u niet meer overal mag roken. Omdat u het niet kunt laten moet u regelmatig een rookpauze inlassen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, zodra u stopt met roken, u snel een positieve transformatie ondergaat. De hartslag en de bloeddruk normaliseren zich, al na drie à twaalf weken verbeteren zich de longfuncties en neemt de rokershoest en de kortademigheid snel af. Al na één jaar neemt het risico op hart- en vaatziekten sterk af. U wordt psychisch en fysiek sterker en spaart veel geld uit.

JA, ik stop met roken!
Het is logisch dat u vol twijfels zit omdat u het al zo vaak hebt geprobeerd. Bij ieder mislukte poging stijgt het wantrouwen en doet de ontgoocheling pijn. U krijgt het gevoel dat het aan uzelf ligt, maar dat is niet zo. De radicale methodes die u eerder probeerde, werken niet en steunen op een sterke wil en doorzettingsvermogen. Als u kiest voor een zachte methode op basis van geleidelijkheid en een logisch ontwenningsproces kunt u tussen drie à twaalf weken voor altijd rookvrij zijn. U moet geen dure hulpmiddelen slikken, noch zware trainingen ondergaan. U moet zich openstellen en bereid zijn het korte zinnetje ‘JA, ik stop met roken’ enkele keren te herhalen en dan neemt u zelf een beslissing, een wijze beslissing waar u achteraf heel tevreden over bent. U hoeft uw leven niet drastisch veranderen, als niet-roker verandert uw leven zich spontaan.

Een ‘Help jezelf cursus’
Deze rookstopcursus behoort tot de groep van de Help Jezelf cursussen, want u moet uzelf helpen, niemand kan dat voor u doen. Wij begeleiden u op weg naar een rookvrij leven, maar de beslissing ligt bij u. U ontvangt digitaal deze Help Jezelf cursus, die u in uw eigen ritme volgt op momenten dat het u past. Les na les legt u een stuk van het traject af zonder druk van buitenaf en u bepaalt zelf het moment waarop u definitief stopt. U doet dat op het ogenblik dat u daar klaar voor bent en dat sluit mislukking uit.

Promotie
Deze rookstopcursus wordt georganiseerd door de vzw Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg. Een vzw is een Vereniging Zonder Winstoogmerk zodat hier geen commerciële belangen gelden. Het cursusgeld dient voor het dekken van de kosten en voor de uitbouw van de natuurlijke gezondheidszorg. Het cursusgeld bedraagt 150 euro, maar wij bieden aan al onze lezers een promotie aan tegen 95 euro tot en met 10 mei 2018. Wij doen dit om de laatste hindernis weg te nemen, want voor dat bedrag koopt u niet veel sigaretten.

Inschrijving: www.europeseacademie.be en dan het menu: Cursussen/E-cursussen