AA004185AA004187AA004193

 

Het aantal vrouwen dat rookt neemt moeizaam af. Terwijl bij mannen roken een uiting is van een stoer gedrag, lijkt het bij vrouwen meer een verdringing te zijn van dieper liggende problemen. Vrouwen roken vaak uit machteloosheid, ze kunnen de combinatie van werk en gezin niet aan of zien geen oplossing in hun uitzichtloze situatie. Fysiek is roken slechter voor vrouwen dan voor mannen, wat niet wegneemt dat roken voor beide geslachten nooit is goed te praten. De Duitse Organisatie voor Pneumologie en Beademingsgeneeskunde komt tot deze conclusie. Vrouwen lijden bijzonder sterk onder de gevolgen van roken. Ze hebben vaker met zwaardere ademnood te kampen dan mannen. Bij vrouwen met een rokerslong of de chronische obstructieve longziekte COPD, functioneren de longen slechter dan bij mannen. De vrouwen hebben ook minder draagkracht, lijden vaker aan depressie en beoordelen hun levenskwaliteit als slecht. COPD treft vrouwen zwaarder dan man, zelfs wanneer ze even veel gerookt hebben. Vrouwen zijn blijkbaar gevoeliger voor aandoeningen van de luchtwegen.

 

Stoppen met roken is nochtans niet zo moeilijk. Ik heb een anti-rookprogramma uitgewerkt dat gemakkelijk is toe te passen en gunstige resultaten oplevert. Het steunt op het principe van bewust leren roken, door minder te roken en enkele natuurlijke hulpmiddelen in te schakelen verlaagt u het nicotinegehalte in het bloed waardoor de behoefte aan de sigaret afneemt. U bereidt zelf het moment voor om te stoppen. Meer hierover vindt u in mijn boek ‘JA, Ik stop met roken!’