• Positief denken zorgt voor een krachtige energie in moeilijke tijden. De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis met zijn snelle prijsstijgingen, de zware milieuvervuiling, de toenemende agressie in de samenleving en de negatieve berichtgeving maken ons niet vrolijk. Positief denken is de ogen openen voor de werkelijkheid en naar haarbare oplossingen zoeken om deze moeilijke periode hoopvol door te geraken.

Verwarde tijd
De terrasjes zitten volgeladen met mensen die nog even genieten van de nazomerzon. Zonder reservering vindt u geen plaats in de drukbezochte restaurants en op de weg rijden ontzettend veel auto’s, vaak van dure merken alsof de benzine gratis is. De reisbureaus maken overuren, want na corona wil iedereen weer op vakantie. Is het wel crisis of is het niet voor iedereen crisis? Onlangs werd beweerd dat, indien de textielindustrie zou stoppen met de productie, men nog zeven jaar de wereldbevolking kan kleden. Helaas zitten we volop in een crisis, maar die wordt vooral in de lage rangen van de samenleving gevoeld. Er is nog steeds zichtbare en onzichtbare armoede in onze superluxe samenleving. Er zijn gezinnen die het door omstandigheden erg moeilijk hebben, zeker nu de crisis voor hen zwaar toeslaat ondanks alle sociale voorzieningen. Achter deze energiecrisis schuilt bewust een economisch systeem dat voor overwinsten zorgt. Als de olieproducerende landen meer olie oppompen, daalt de prijs, als ze minder oppompen stijgt de prijs. Zij zitten aan de knoppen en bepalen hoe lang deze crisis mag duren. Dit heeft nauwelijks iets te maken met de oorlog in Oekraïne die erg handig als excuus wordt gebruikt om het wangedrag van grote multinationals te verdoezelen.
Niet de politiek, maar de multinationals beheersen de wereld en bepalen hoe de consument zich moet gedragen. Het is moeilijk om positief te denken als we uitgezogen en uitgebuit worden. Positief denken is ook een vorm van verzet door een realistische kijk op de situatie te hebben en een kritische houding aan te nemen. Als enkeling hebben we weinig invloed, maar samen staan we sterk en vormen we een doorslaggevende macht. Als morgen niemand meer naar de McDonalds gaat of geen cola meer drinkt, houden deze bedrijven op te bestaan. Het lijkt wel of de mens zodanig versuft en afgestompt is om nog weerstand te bieden en daar schuilt een groot gevaar in. Positief denken is niet de ogen sluiten, maar in de overtuiging leven dat wij als consument een macht vormen die de regels bepalen.

Pessimisme
Onze samenleving lijdt onder een zware vorm van pessimisme. We hebben de indruk dat er niets meer in de samenleving goed werkt, alles loopt stroef, problemen stapelen zich op en geraken niet opgelost. Veel volwassenen zien het niet meer zitten terwijl jongeren toekomstvisie missen. We mogen niet veralgemenen, er zijn nog zorgzame ouders en brave kinderen en onze samenleving kent gelukkig nog veel positieve aspecten. Er worden dagelijks nog zinvolle initiatieven genomen. Dat neemt niet weg dat er overal tekorten zijn, een tekort aan artsen, tandartsen en verpleegkundigen. Moeten we het probleem niet omdraaien, er zijn immers te veel patiënten die van de gezondheidszorg gebruikmaken. De gezondheidzorg is wel degelijk een groot maatschappelijk probleem. De vergrijzing is een feit, er zijn te weinig jongeren die de plaats van de gepensioneerden invullen. De overheid verliest stilaan zijn greep op de bevolking. De coronacrisis en de energiecrisis kosten de overheid enorm veel geld. Ons maatschappelijk systeem, dat milieuvervuilend en ongezond is, wordt al jaren in vraag gesteld, maar men doet er niets aan. Toch groeit de bewustwording dat het anders kan en ook moet. Zolang we positief denken, is er hoop op beterschap.

Milieuvervuiling
Milieuonderzoekers hebben al decennialang gewezen op reële gevaren voor de gevolgen van een vervuild milieu. De adviezen werden lang genegeerd of de indruk werd gewekt dat er veel is verbeterd. De luchtkwaliteit is verbeterd, maar de gevolgen ervan zijn helaas dramatisch. Een recent onderzoek aan de universiteit van Hasselt in samenwerking met de universiteit van Aberdeen in Schotland toont aan dat baby’s nog voor hun geboorte roet in hun vitale organen hebben zoals de lever, longen en hersenen. Het onderzoek is in België uitgevoerd bij het Limburgs geboortecohort van het Ziekenhuis Oost-Limburg en in Schotland bij een biobank van weefsel van foetussen van zwangerschapsonderbreking. Moeders die roken zijn uitgesloten omdat de schadelijke effecten van roken al langer bekend zijn. Van de Limburgse onderzoeksgroep is het navelstrengbloed onderzocht. In Aberdeen heeft men voor het eerst rechtstreeks de gevolgen van luchtvervuiling kunnen detecteren in de organen van foetussen. Dit baanbrekend onderzoek werd gefinancierd door ‘Kom op tegen kanker’ en is gepubliceerd in The Lancet Planetary Health.

Onrustwekkend
Eerder onderzoek toonde al aan dat er in alle trimesters van de zwangerschap roetdeeltjes in de placenta terug te vinden zijn. Nu ziet men voor het eerst dat die roetdeeltjes daar niet blijven, maar hun weg vinden naar de organen van de foetus om zich daar vast te zetten in de lever, longen en hersenen tijdens de ontwikkelingsfase van deze organen. Vooral de aanwezigheid van roetdeeltjes in de hersenen noemt men terecht verontrustend omdat deze deeltjes via de hersenen in contact komen met de cellen van het hele organisme. Het gaat om zeer kleine roetpartikels die in de bloedbanen zweven. Luchtvervuiling is een gevolg van het drukke verkeer, scheepvaart, luchtvaart, industrie, verwarming van huizen en gebouwen enz. Moeders die dicht bij een druk bereden weg wonen, hebben een groter risico. De gevolgen van deze luchtvervuiling zijn doodgeboren baby’s, vroeggeboorte, lager geboortegewicht of een verstoorde hersenontwikkeling met mogelijke gevolgen op latere leeftijd op mentaal en emotioneel vlak. Er wordt onderzocht of fijnstof invloed heeft op het DNA.

Kinderen met leerachterstand
Een plaatselijke onderzoek uit de onderwijswereld toont aan dat in Nederlandstalig België steeds meer kleuters het reguliere leerprogramma niet aankunnen en naar een school van het buitengewoon onderwijs worden verwezen. ‘Over een periode van vijf jaar is het aantal kleuters in het buitengewoon onderwijs in katholieke scholen met de helft toegenomen.’ zegt Lieven Boeve, voorzitter van het Katholiek onderwijs. Er wordt rekening gehouden met de invloed van corona, maar het echte probleem is de milieuvervuiling. Dit onderzoek bevestigt in zekere mate het onderzoek op de foetussen. Er zijn kleuters die trager in ontwikkeling zijn en hun tijdelijke achterstand later inhalen. Bij een aantal zet zich dat helaas verder in het basisonderwijs en zelfs in het gedrag van volwassenen. Het onderzoek op foetussen maakt het duidelijk dat de gevolgen van milieuvervuiling een blijvende invloed hebben op het leven van de mens. Steeds meer mensen vinden hun weg niet in het leven en sukkelen van het ene probleem in het andere, zijn stressgevoelig, aanhoudend moe en lijden aan functiestoornissen. De invloed van het vervuilde milieu op onze gezondheid en gedrag werd te lang gerelativeerd. In Franrijk werd een verband gelegd tussen de sterke toename van de ziekte van Parkinson en pesticiden in landbouwgebieden. De toename van de ziekte van Alzheimer en vele andere zijn eveneens terug te voeren tot het vervuild milieu.

Wat kunnen we zelf doen?
Het is een probleem waar we schijnbaar niet veel tegen kunnen doen. We kunnen niet allemaal verhuizen naar bosrijke gebieden, naar de zee of de bergen. Het is raadzaam dat zwangere vrouwen extra veel aandacht besteden aan zuivere lucht door in de mate van het mogelijke een weekeinde aan zee door te brengen of bos- of bergwandelingen te maken. Het inademen van schone lucht is een basisrecht, maar wat als ze er niet is? Fruit en groenten zijn rijk aan kalium en helpen gifstoffen uitscheiden. Wandelen of andere vormen van bewegen zorgen voor een intense ademhaling waardoor gifstoffen beter worden uitgeademd. Beweging heeft altijd een gunstige invloed op de doorbloeding en op de uitscheidingsorganen. Kies voor een milieuvriendelijke omgeving tijdens uw vakantie. De zee en bergen zijn minder belaste gebieden. Hoe kunnen we positief blijven bij dergelijke ernstige vaststellingen? Toch lukt dat omdat we de wetenschappers dankbaar zijn voor hun onderzoeken. We hopen dat deze waarschuwingen in combinatie met bruikbare adviezen worden uitgedragen door artsen, gezondheidswerkers en iedereen die op een of andere wijze een bijdrage leveren om deze wereld gezonder en milieuvriendelijker te maken. Laten we de positieve boodschap uitdragen dat ons gedrag bepalend is voor een schoon milieu. Vervuilende fabrieken produceren producten die we niet echt nodig hebben, zeker niet in grote hoeveelheden. Door geen of minder vlees te eten, leveren we een directe bijdrage aan onze gezondheid, het milieu en de dierenrechten.

Ondanks deze verontrustende informatie blijven we een positieve houding aannemen omdat we ervan overtuigd zijn dat we, ondanks alles, het milieu en de mensheid kunnen redden. Dat doen we door de wetenschappers dankbaar te zijn voor deze kennis en vooral voor het bewijsmateriaal. Het is de taak van de politici om dit te vertalen in milieuwetten en vooral in regels en adviezen om het ongeboren leven te beschermen, want daar ligt de overleving van de menselijk soort.

Corona
We hebben min of meer een coronavrije zomer gehad, maar het virus ligt op de loer nu de temperatuur langzaam daalt. De massale inentingen (91%) zorgen voor een groepsimmuniteit zodat het virus steeds minder slachtoffers vindt en langzaam uitdooft. Anderzijds weten virologen nog weinig over het virus en virusvarianten. We hebben met het virus leren leven, dragen een mondmasker op kritische plaatsen en passen hygiënische regels toe. De coronacrisis heeft de bevolking bewust gemaakt dat we een rode lijn hebben overschreden. Terug naar de natuur is de boodschap. Er wordt meer gewandeld in bosrijke gebieden. Gezonde voeding en levenswijze versterken de immuniteit. Men stelt vast dat op dit ogenblik vooral oudere en zieke mensen vatbaar zijn. We hopen op een rustige winter met weinig besmettingen. Lees het boek ‘IMMUNITEIT, het beste wapen tegen corona’ door Jan Dries. Het boek kost 13,50 euro en kan besteld worden via www.sterckendevreese.nl

Besparingstips
In deze dure tijd gaan mensen op zoek naar vormen van besparing. Er bestaan ingewikkelde formules waarop u kunt berekenen wat uw huishoudtoestellen kosten. Het is eenvoudiger als anderen dat voor ons berekenen, vandaar kunt u deze eenvoudige lijst even overlopen.

Led-telvisie
70 euro per jaar
Jaarverbruik: 100 kWh
1.000 uur / jaar

Wekradio (7 watt)
44 euro per jaar
12 eurocent / dag
Jaarverbruik: 63 kWh
Permanent gebruik

Microgolfoven (800 watt)
42 euro per jaar
56 eurocent / uur
Jaarverbruik 60 kWh
Dagelijks gebruik

Stofzuiger (500 watt)
36 euro per jaar
35 eurocent /uur
Jaarverbruik: 52 kWh
2 uur per week

Dampkap (80 watt)
35 euro per jaar
5,6 eurocent / uur.
Jaarverbruik: 50 kWh
Dagelijks gebruik

Haardroger (2.200 watt)
27 euro per jaar
26 eurocent / 10 minuten
Jaarverbruik: 39 kWh
20 minuten per week

Ledlamp (7 watt)
14 euro per jaar
3,9 eurocent / 8 uur
Jaarverbruik: 20 kWh
8 uur per dag

Smartphone opladen (3,5 watt)
7 euro per jaar
2 eurocent / 8 uur
Jaarverbruik: 20 kWh
8 uur per dag

Laptop (75 watt)
110 uur per jaar
5 eurocent / uur
Jaarverbruik 157 kWh
6 uur per dag

Koelkast combi
119 euro per jaar
1,4 eurocent / uur
Jaarverbruik: 157 kWh
Permanent gebruik

Wasmachine
126 euro per jaar
79 eurocent / beurt
Jaarverbruik: 180 kWh
160 beurten per jaar

Droogkast
140 euro per jaar
88 eurocent / beurt
Jaarverbruik: 200 kWh
160 beurten per jaar

Electrische oven (2.750 watt)
140 euro per jaar
2,54 euro / uur
Jaarverbruik: 200 kWh
3 keer per week

Stoomstrijkijzer (2.600 watt)
142 euro per jaar
1,82 euro / uur
Jaarverbruik: 203 kWh
1,5 uur per week

Krachtige vaatwasser
154 euro per jaar
64 eurocent / beurt
Jaarverbruik: 220 kWh
240 beurten per jaar

Diepvriezer
175 euro per jaar
2 eurocent / uur
Jaarverbruik: 250 kWh
Permanent gebruik

Als u al deze huistoestellen gebruikt, kost u dat per jaar 1.381 euro.
Bron: HBvL