PARKINSON
Een beroepsziekte voor boeren

In Frankrijk is de ziekte van Parkinson erkend als beroepsziekte voor boeren en in Duitsland zit dit dossier in zijn eindfase. Nederland en andere EU-staten overwegen hetzelfde te doen. Wetenschappers hebben aangetoond dat er een overduidelijk verband is tussen de ziekte van Parkinson en het gebruik van pesticiden in de landbouw. Wat we al langer vermoeden, wordt nu officieel bevestigd.

KUNSTMESTSTOF
De Duitse chemicus Justus von Liebig (1803-1873) wordt beschouwd als de grondlegger van kunstmeststof. Plots werd het mogelijk om de landbouwgewassen sneller te laten groeien waardoor ze een grotere opbrengst verzekeren, los van de bodemgesteldheid. Nog tijdens zijn leven werd von Liebig er zich van bewust dat zijn uitvinding geen zegen maar een vloek betekende, maar het kwaad was geschied. Kunstmeststof doet niet alleen de plant sneller groeien, maar ook het onkruid. Bovendien zijn deze snelgroeiende planten vatbaar voor insecten, schimmels en andere plantenziekten. Het gebruik van pesticiden of verdelgingsmiddelen is een direct gevolg van het massaal gebruik van kunstmeststoffen. Rond de jaren vijftig van de vorige eeuw werd al vastgesteld dat veel boeren relatief jong stierven aan kanker. Ook Parkinson en andere ziekten kwamen meer voor in landbouwgebieden. Met deze gegevens werd niets gedaan en onderzoekers die er naar verwezen, werden op hoongelach onthaald. De voorstanders van de biologische landbouw hebben zo vaak gewezen op de zinloosheid van de chemische landbouw en het gevaar voor het milieu en de volksgezondheid. Argumenten dat we niet anders kunnen om deze wereld te voeden, zijn totaal achterhaald. Er wordt haast evenveel voedsel verkwist dan gegeten.

BLOEMBOLLENVELDEN EN FRUITPLANTAGES
Het zijn moedige onderzoekers die niet gezwicht zijn voor het grootkapitaal en met voldoende argumenten hebben aangetoond dat het aantal Parkinsonpatiënten onder de boeren opvallend groot is. In de bloembollenvelden in Nederland werd een opvallend hoog aantal Parkinsonpatiënten vastgesteld. Omdat bloemen niet als voedsel gebruikt worden, gebeurt het sproeien van gifstoffen veel intenser dan bij eetbare gewassen. Het is niet vreemd dat hier een zeer hoog percentage van de boeren aan Parkinson lijdt, maar ook kankers, kinderleukemie en andere ziekten komen hier meer voor dan elders. Actiegroepen stuiten op een muur van onbegrip met steeds dezelfde bewering ‘er is niets bewezen’. De gebruikte sproeimiddelen kunnen door de wind meerdere kilometers worden meegevoerd. Het is niet alleen gevaarlijk voor de boeren, maar voor de hele omgeving. Insecten sterven massaal en brengen de diversiteit in het gedrang. Bloembollenvelden, fruitplantages en andere landbouwgebieden zijn concentraties van gifstoffen.

PARKINSON
Nu er een onweerlegbaar verband is tussen het gebruik van sproeimiddelen en een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson komt er een lijst van meerdere klachten die gerelateerd zijn aan pesticiden. Men kan dit niet blijven ontkennen. De ziekte van Parkinson ontstaat door een voortschrijdende degeneratie van de zenuwcellen in de basale ganglia, de hersenkernen die de spieractiviteit coördineren. De neuronen dragen de zenuwprikkels op elkaar over door het produceren van speciale chemische stoffen die neurotransmitters worden genoemd. De stof dopamine zorgt voor de prikkeloverdracht tussen zenuwen en spieren. Bij de ziekte van Parkinson worden de dopamine-producerende neuronen geleidelijk aan afgebroken. Daardoor ontstaan de kenmerkende verschijnselen als tremor (beven), verstijving en ongecoördineerd bewegen. Het gebruik van bepaalde kalmeermiddelen, milieufactoren en pesticiden spelen een belangrijke rol in het ontstaan van deze ziekte. In een medisch boek uit 1995 werd blootstelling aan verdelgingsmiddelen als een verhoogd risico vermeld. Waarom heeft het 25 jaar geduurd eer de knoop werd doorgehakt. Parkinson kent een sterk aftakelingsproces en leidt gemakkelijk tot depressie, angstgevoelens, verwarring, geheugenverlies en andere psychische stoornissen.

SYMPTOMEN
Als we de lijst van de symptomen opsommen, merken we dat de ziekte van Parkinson vreselijk is. Het is een langdurig aftakelingsproces waarbij de patiënt zich hopeloos voelt. Het is jammer als iemand door erfelijkheid, door een hersenletsel of een tumor met deze ziekte geconfronteerd wordt. Het is echter bijzonder pijnlijk dat een groot aantal van deze patiënten het slachtoffer is van een ongehoord beleid van de overheid en landbouworganisaties. Er wordt te veel geluisterd naar de belangen van de producenten in plaats van naar onderzoekers en actievoerders voor een biologische landbouw.

  • Ritmisch beven van handen en hoofd in rusttoestand en bij angstgevoelens.
  • Stijve schokkende of vertraagde bewegingen.
  • Moeite met van houding te veranderen zoals van zitten naar staan of omgekeerd.
  • Aarzelende gang met kleine, schuifelende passen.
  • Evenwichtsverlies, vooroverlopende houding.
  • Rigide gelaatsuitdrukking en moeite met slikken.
  • Beverig en verkrampt handschrift.
  • Trillende, uitdrukkingsloze, mompelende stem.
  • Depressiviteit en angstgevoelens.
  • Verwarring, geheugenverlies en soms ernstige psychische stoornissen.

Als we dit lijstje overlopen gaat het om een vreselijke ziekte die vaak veroorzaakt wordt door het gebruik van verdelgingsmiddelen. De boeren zijn er direct bij betrokken en komen in aanmerking voor beroepsziekte wat als een tegemoetkoming mag gezien worden. De vele bewoners van landbouwgebieden lopen eveneens het risico om Parkinson te krijgen. Wanneer houdt men er mee op om ons leven te blijven verpesten?