Parallelgeneeskunde

Aanvankelijk werd het woord ‘alternatieve geneeskunde’ gebruikt om niet conventionele geneeswijzen te duiden. Dit begrip was niet alleen vaag, maar sloot de reguliere geneeskunde uit, m.a.w. de patiënt werd voor de keuze gesteld te kiezen tussen regulier of alternatief. Dat kan natuurlijk niet omdat medische hulp vaak noodzakelijk is. Daarom werd steeds meer voor het begrip ‘complementaire geneeskunde’ gekozen. Dit is een duidelijke verbetering omdat de patiënt aanvullend wordt behandeld. Naast zijn reguliere behandeling, indien nodig, kiest de patiënt voor een aanvullende therapie.  Het woord complementair houdt een vorm van ondergeschiktheid in. Vaak heeft de patiënt de indruk dat er altijd een reguliere behandeling nodig is om aanvullend te kunnen werken. Taalkundig gezien is dat ook zo. De Fransen spreken van ‘parallelgeneeskunde’. Parallel betekent samen of evenwijdig lopend, maar betekent ook evenwaardig. De patiënt heeft het recht te kiezen tussen therapieën die evenwijdig en dus ook evenwaardig zijn aan elkaar. Om dit acceptabel te maken, is het nodig dat de sector zich ontdoet van de vele alternatieve beoefenaars van speculatieve therapieën. Het standpunt van de overheid is dat een therapie wetenschappelijk moet onderbouwd zijn en dat het genezende effect ook wetenschappelijk aantoonbaar moet zijn. De natuurgeneeskunde voldoet aan beide voorwaarden. Dr. Goderis van de Universiteit van Leuven heeft aangetoond dat de Hippocratische geneeskunde, de basis van de moderne natuurgeneeskunde, wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Daarnaast zijn de genezende effecten van de natuurgeneeskundige therapieën wetenschappelijk aantoonbaar. Heel wat alternatieve therapieën berusten op suggestie. Er is niets tegen suggestietherapie maar dan moet men dat ook kunnen aantonen. De patiënt heeft recht op correcte informatie. Natuurlijke gezondheidszorg is een ruimer begrip en slaat op de zorg die door therapeuten, maar ook door consulenten, herboristen en andere hulpverleners wordt aangeboden vanuit een natuurgeneeskundige achtergrond.

 

Wierookstokjes zijn ongezond

Na internationaal onderzoek komt nu ook het VITO (Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek) tot de vaststelling dat geregeld wierookstokjes laten branden, kankerverwekkend kan zijn. Het is de federale overheid die op dit onderzoek heeft aangedrongen. ‘Wie een jaar lang twee keer per dag een wierookstokje brandt, zit in de gevarenzone’ klinkt het bij het VITO. De hoeveelheid benzeen in de stokjes is te klein om ze uit de handel te nemen. Volgens sommige herboristen zou het mogelijk zijn om gezonde wierookstokjes te produceren. Andere onderzoeken wijzen dan weer op zijn verslavende en verdovende werking. Wierook wordt immers gemaakt op basis van hars dat tot de familie van hasj behoort. Het gebruik van wierookstokjes is in de laatste twee decennia erg toegenomen, vooral in alternatieve middens. Sommige onderzoekers zien dit gebruik als een soort vlucht uit de werkelijkheid en wijzen er op dat er grote nood is aan zekerheid, zelferkenning en zingeving. Het gebruik van wierookstokjes kan helaas deze nood niet opvangen.

 

Framboos is de gezondste vrucht

De framboos is in de voedingstherapie altijd al een zeer geliefd voedingsmiddel geweest. Door zijn zachte structuur en vooral zijn grote natuurlijkheid, is deze vrucht bijzonder rijk aan biofotonen en heeft een hoge bio-energetische waarde. Dit komt omdat ze weinig of niet is veredeld. De bio-energetische waarde van deze bes ligt bijzonder hoog. Dat wordt nu door een onderzoek uit Wageningen bevestigd. Frambozen zijn enorm gezond, klinkt het.  De vruchtjes bevatten veel meer gezonde stoffen dan bijvoorbeeld tomaten, kiwi en broccoli, die al eerder door wetenschappers werden geprezen als zeer gezonde voedingsmiddelen. Dat beweren Nederlandse wetenschappers in het tijdschrift Bio Factors. De framboos bevat onder meer een geneeskrachtige stof, die in die hoeveelheden in geen enkel ander voedingsmiddel is gevonden. Ook bevat de framboos tien keer meer beschermende anti-oxidanten dan tomaten. Anti-oxidanten neutraliseren agressieve moleculen in het lichaam en voorkomen celbeschadiging. Het nadeel is dat frambozen erg duur zijn en slechts in kleine hoeveelheden tijdens een kort seizoen op de markt komen. De wetenschappers pleiten dan ook voor onderzoek naar de verhoging van de opbrengst per struik en naar verbetering van de smaak. Want lang niet iedereen vindt frambozen lekker. Deze wetenschappers vergeten echter dat het verhogen van de opbrengst en het veranderen van de smaak deze uitzonderlijke gezonde vrucht degenereert tot een doorsnee vrucht, waardoor deze uitzonderlijke eigenschappen sterk worden afgezwakt. De natuur is niet te verbeteren, wel te veranderen.

 

Blog: In samenwerking met www.europeseacademie.be, www.natuurgeneeskundigen.been natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

 

OPEN DAGEN OPLEIDINGEN EUROPESE ACADEMIE

 

Antwerpen-Deurne:

Campus Atheneum Deurne, Frank Craeybeckxlaan 22.

Donderdag, 5 september 2013 van 19.00 tot 21.00 uur.

Om 19.30 uur voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

 

Maastricht:

Sint-Maartenscollege, Noormannensingel 50,
achterkant van het Centraal Station.

Zondag, 8 september 2013 van 10.00 tot 12.00 uur.

Om 10.30 uur voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

 

Leuven:

Sint Pieterscollege, Minderbroedersstraat 13.
Ingang, metalen zwart hek, parkeren kan op de speelplaats.

Zaterdag, 14 september 2013 van 10.00 tot 12.00 uur.

Om 10.30 uur voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

 

Gent:

KaHo Sint Lieven, Gebroeders de Smetstraat 1.

Dinsdag, 17 september 2013 van 19.00 tot 21.00 uur.

Om 19.30 uur voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

 

KENT U FAMILIELEDEN OF VRIENDEN DIE BELANGSTELLING HEBBEN VOOR DE NATUURGENEESKUNDE MAAK HEN DAN ATTENT OP DEZE OPEN DAGEN.