De coronacrisis zorgt ervoor dat een groot deel van de bevolking bewuster omgaat met veiligheid en gezondheid. Regels worden gerespecteerd, er wordt meer fruit en groenten gegeten terwijl men matig is met ongezonde dingen. De motivatie steunt in zekere mate op angst alsook op de behoefte om te veranderen. Het wordt steeds duidelijker dat men kiest voor een natuurlijke gezondheidszorg, een schoon milieu en respect voor de natuur.

Toxiciteit
Haast dagelijks komen we in contact met giftige stoffen zonder daarbij stil te staan. We leven in een wereld die door een eeuw industrialisatie totaal vervuild is. Lichaamsbelasting aan toxines is een realiteit. Onderzoek van bloed en urine toont de chemische verontreiniging aan. Men toont aan dat het lichaam van ieder mens in een geïndustrialiseerd land gemiddeld zevenhonderd verschillende synthetische chemicaliën meedraagt. Vermoedelijk zijn er dat meer omdat deze die in vetlagen of organen zijn opgeslagen niet via bloed en urine kunnen gemeten worden. In 2004 lieten dertien EU-ministers van milieu hun bloed testen en verschoten van het resultaat. Zestien jaar later is er niet veel veranderd. Bij onderzoek op navelstrengbloed van baby’s vond men gemiddeld tweehonderd chemicaliën. Onze planeet wordt overspoeld met allerlei chemische stoffen die door de wind worden meegedragen en haast alles vervuilen. Zelfs het bloed van de meest afgelegen volkeren in het noordpoolgebied dragen toxische stoffen met zich mee. Iedereen wordt door de vervuiling getroffen en dat is dramatisch voor de wereldbevolking. Door gezond te leven, is het mogelijk een deel van deze toxines uit te scheiden via het proces van het zelfreinigend mechanisme dat iedereen in zich draagt.

Het misleidend etiket
Het etiket zegt weinig, maar verzwijgt veel en toch zien we dat de consument er veel waarde aan hecht. Het is helaas de enige bron van informatie bij de aankoop van een voedingsproduct. Voedingsproducten bevatten bijna altijd voedingsadditieven (E-nummers). Die zijn niet allemaal gevaarlijk, maar het merendeel houdt kleine tot grote risico’s in. De smaakversterkers E620 tot E640 worden als gevaarlijk omschreven. Het etiket vermeldt de calorieën, de hoeveel eiwit, vet en koolhydraat, maar zegt niets over de kwaliteit ervan. De vervaldatum bepaalt de grens waarop bederf kan intreden. Er wordt beweerd dat de hoeveelheden chemicaliën in de voedingsproducten uiterst laag liggen zodat de toxiciteit gering is. Theoretisch klopt dat, maar in één voedingsproduct zitten meestal meerdere E-nummers, soms 5 en vaak veel meer. Er is een negatieve synergetische werking en dat wil zeggen dat deze stoffen elkaar in toxiciteit kunnen versterken. Als we de hoeveelheid van dergelijke stoffen per persoon, per jaar berekenen, komt men tot een verrassende grote hoeveelheid. Het lichaam probeert deze uit te scheiden via de uitscheidingsorganen, slaat ze veilig op in het reservevet of houdt grote hoeveelheden vocht vast om de concentratie te verlagen zodat de toxiciteit afneemt. Vandaar dat veel mensen aan overgewicht lijden. In de natuurlijke gezondheidszorg pleiten we om minder voedingsproducten te gebruiken en de voorkeur te geven aan verse voedingsmiddelen die in de keuken zelf bereid worden. Dat is de enige manier om minder toxines binnen te krijgen. Het bereiden van voedsel is een nieuwe vorm van creativiteit en een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Psychoneuro-immunologie
De psychoneuro-immunologie is de wetenschap die de relatie bestudeert tussen de immuniteit en het gedrag. Het is al langer bekend dat men van verdriet of stress ziek kan worden, maar omgekeerd kan een fysieke ziekte psychische stoornissen veroorzaken. Vaak is een storend gedrag terug te vinden in een of ander spanningsgebied in een orgaan of stelsel. De wisselwerking tussen lichaam en geest krijgt steeds meer aandacht. Zowel de immuniteit als de psychoneuro-immuniteit kunnen we het best versterken door gezonde voedingsmiddelen. Paddenstoelen bevatten vitaminen van het B-complex en selenium en worden gezien als een natuurlijke vorm van antibioticum. Ze verhogen de immuniteit door de aanmaak van anti-oxidanten, verlagen de bloeddruk en stabiliseren de bloedsuikerspiegel. Bosbessen, een uitstekende bes, met een hoge immuniserende werking. Walnoten, paranoten en amandelen zijn de immuunversterkers uit de noten. Fruit en groenten leveren eveneens een belangrijke bijdrage aan een betere immuniteit.

Virussen
Virussen zijn de kleinste soort micro-organismen. Een virus vermenigvuldigt zich door in een cel binnen te dringen en het voortplantingsmechanisme van de cel over te nemen om daarmee honderden nieuwe virussen voort te brengen, een proces dat dikwijls minder dan een uur in beslag neemt. De besmette cel sterft af, barst open waardoor de virussen ontsnappen en weer andere cellen binnendringen. Virussen zijn in staat vrijwel alle levende organismen aan te vallen zowel bij de mens, dier, plant maar ook bacteriën. Virussen worden gezien als een soort opruimers. Het is niet vreemd dat het coronavirus in verband wordt gebracht met overbevolking en een sterke degeneratie van de soort. Virussen hebben een specifieke vorm met een decoratief karakter. Het coronavirus is erg mooi van vorm, maar is uiterst gevaarlijk. In zes maanden tijd stierven er wereldwijd 750.000 mensen aan het coronavirus en werden 2 à 3 miljoen mensen besmet. De tweede opstoot is minder erg dan deze in maart, maar men reageert alert en grijpt sneller in. Daardoor is de besmettingsgolf sneller onder controle. Het dragen van een mondmasker zet aan tot voorzichtigheid en het helpt bij het accepteren van de regels. Niet alle opgelegde regels zijn zinvol en dienen bijgestuurd te worden. We moeten met dit virus leren leven, want het blijft nog een lange tijd onder ons. Regels respecteren en het leven terug zijn normale gang laten gaan is haalbaar en nodig. De situatie waarin we nu leven is niet langer houdbaar, mensen verliezen hun geduld en discipline, geraken agressief of depressief. Het grote gevaar is de angst en die zit diepgeworteld.