• Vooruitziende medici gaan ervan uit dat de geneeskunde van morgen vooral een kwestie van preventie zal zijn. Dat wil zeggen: ziekten voorkomen in plaats van ze te behandelen. Dat is niet nieuw, want Hippocrates heeft 2.500 jaar geleden al gezegd: ‘Behandel de zieke in plaats van de ziekte.’ De opmerking van deze medici bevestigt dat men stilaan inziet dat de reguliere geneeskunde verkeerd bezig is.

Digitalisering
Deze medici gaan ervan uit dat digitalisering de oplossing zal zijn om de ziekenzorg te laten evolueren naar gezondheidszorg. We kennen de grote voordelen van digitalisering, maar ook de nadelen. Veel mensen worden er juist ziek van omdat de computer en smartphone hun leven en handelen bepalen. Vooral het levensritme, ook bioritme genoemd, wordt er sterk door verstoord. Niemand krijgt de enorme informatiestroom verwerkt. Door digitalisering heeft de werkgever constant contact met zijn werknemers en kan op ieder ogenblik opdrachten e-mailen of contacten onderhouden. Tijdens het naar het werk rijden, krijgen sommige werknemers al opdrachten toegespeeld. Verkeersdeskundigen wijzen op het verhoogde risico op ongevallen. Het feit dat men constant bereikbaar is en men op ieder moment, zelfs buiten de werkuren, in contact blijft, verhoogt de stress en maakt ontspanning onmogelijk. Dat leidt o.a. tot burn-out, vermoeidheid, stress of depressie. Medici houden daar geen rekening mee en gaan ervan uit dat een doorgedreven digitalisering ervoor zorgt dat men meer over de patiënt weet. Daar wordt niet aan getwijfeld, maar het is beter dat artsen, therapeuten en hulpverleners minder op het scherm kijken, maar hun patiënten beter observeren. Ze zijn vervreemd van hun patiënten en hopen dat de digitalisering dit gaat oplossen, maar zo werkt het niet. In de natuurlijke gezondheidszorg staat de patiënt/cliënt centraal. De Persoonlijkheidsanalyse is een methode die op observatie steunt en aan de hand van uiterlijke kenmerken de hele persoonlijkheid weergeeft. Vanuit het persoonlijkheidsprofiel bepalen we de dispositie of de aanleg voor bepaalde ziekten of fysieke of psychische zwakheden. De digitalisering levert een belangrijke bijdrage aan de uitwisseling van medische kennis, diagnostische informatie of opsporen, vaststellen en het verspreiden van nieuwe virussen. Juist door de digitalisering is het meer dan ooit nodig dat hulpverleners hun cliënt leren observeren om een beeld te vormen over wie de persoon die om hulp vraagt echt is en hoe die met zijn ziekte en gezondheid omgaat.

Biologisch aspect
Er zijn eenvoudige dingen in het leven die een belangrijke bijdrage leveren of kunnen leveren aan een betere gezondheid. Op het ogenblik dat zeep in voldoende mate ter beschikking van de bevolking werd gesteld, zagen we de levensduur toenemen. Bacteriële en virale infecties namen sterk af. In ruil voor de afname van acute aandoeningen, stegen de chronische aandoeningen zoals kanker, hersenaandoeningen, dementie, diabetes, overgewicht en hartfalen. Hierbij zijn gezonde voeding en een natuurlijke levenswijze doorslaggevend. Het levensritme of bioritme is van ontzettend groot belang en wordt vanuit de hersenen, onze biologische computer, geregeld. Haast ieder uur van een etmaal bepaalt onze fysiologische activiteiten. Digitalisering verstoort het bioritme doordat we ieder ogenblik ter beschikking moeten zijn. We hebben drie weken nodig om van het ene ritme op het andere over te schakelen. Veel werknemers veranderen in deze drie weken drie tot vier keren van shift. Veel vakantiegangers beginnen hun vakantie met een totaal verstoord bioritme doordat ze te vroeg op de luchthaven moeten zijn en vaak nog tijdzones overschrijden. We worden overrompeld met allerlei informatie of aangespoord om aan allerlei activiteiten deel te nemen zonder rekening te houden met de biologische aspecten van het leven. Ondanks dat we cultuurwezens zijn geworden, blijft het biologisch aspect belangrijk en dat wordt in de medische wereld vergeten.

Geestelijke gezondheidszorg
Vooruitstrevende medici zijn er vast van overtuigd dat zij door digitalisering de geestelijke gezondheidszorg behulpzaam kunnen zijn. Dat kan zeker een bijdrage leveren om vroegtijdig neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer of Parkinson op te sporen. Met spraaktechnologie worden afwijkingen in de trillingen van de stem of de verkeerde uitspraak van bepaalde woorden vastgesteld wat kan wijzen op een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson. Uit de samenstelling van zweet leidt men stressparameters af. Er is absoluut geen bezwaar om bij het opsporen van ziekten gebruik te maken van digitale technieken, maar als de hulpverlener zijn cliënt uit het oog verliest en zich enkel fixeert op het scherm is men verkeerd bezig. Dit is niet de toekomst van een nieuw gezondheidssysteem. Bij de geestelijke gezondheidszorg spelen persoonlijkheid, gedrag en emoties een doorslaggevende rol. Cliënten met psychische stoornissen of emotionele problemen hebben behoefte aan een aanspreekpunt en verwachten van de hulpverlener een doordringend, maar vooral een begrijpend gesprek. Therapie is nog steeds het uitwisselen van menselijke gevoelens. Met digitale technieken kunnen we ontzettend veel doen, maar het blijven hulpmiddelen. De essentie van het therapeutisch handelen kan men niet digitaliseren. Van een therapeut of hulpverlener verwacht men een warm kloppend hart en een groot inlevingsvermogen.

Voeding en kruiden
De basis van al het voedsel op aarde is de plant omdat zij in de mogelijkheid is om licht, via het proces van de fotosynthese, op te nemen en om te zetten in eiwit, vet en koolhydraat. Alleen deze drie nutriënten leveren de nodige calorieën. De plant is eveneens in staat om mineralen op te nemen en om te zetten in actieve mineralen waardoor ze deelnemen aan de stofwisseling. Landbouwkalk wordt via de vrucht omgezet in bruikbare actieve calcium. Carnivoren voeden zich met planteneters en krijgen langs die weg voldoende lichtenergie binnen. Voeding levert direct lichtenergie in de vorm van biofotonen die alle fysiologische activiteiten mogelijk maken. Prof. Dr. Popp, een pionier in het biofotonenonderzoek, zegt dat de kwaliteit van een voedingsmiddel bepaald wordt door de hoeveelheid biofotonen. Dat is bij ieder voedingsmiddel anders omdat dit genetisch is bepaald. Anderzijds spelen omgevingsfactoren een rol. Een voedingsmiddel of een kruid dat in gunstige omstandigheden groeit, is rijker aan biofotonen. Dat geldt ook voor biologisch geteelde groenten en fruit in tegenstelling tot chemisch geteelde landbouwgewassen. Bij het koken van voedsel is er een aanzienlijk verlies aan biofotonen en aan voedingswaarde. Men gaat uit van een verlies van 50%, dat kan gecompenseerd worden door het eten van fruit, watervruchten, noten, salades en andere verse gerechten. Mensen die uitsluitend gekookt voedsel eten lijden meestal aan bepaalde tekorten. Rauwe voeding is bijzonder krachtig en heeft een grote genezende werking. Kruiden zijn eveneens rijk aan biofotonen omdat het wilde planten zijn die hun eigenheid behouden. Wie niet gewend is om iets rauw eten, zal geleidelijk aan overschakelen zodat het verteringsstelsel zich kan aanpassen. Begin steeds met kleine hoeveelheden. Bladgroenten zal men op het bord fijnsnijden. Het is belangrijk om bij rauwe groenten altijd een oliesausje of mayonaise toe te voegen omdat vet het voedsel langer in de maag houdt. Het gebruik van kruiden, zowel keukenkruiden als bij therapeutisch gebruik, bevordert de gezondheid en geneest ziekten. Voeding is essentieel in de poging om ziekten overbodig te maken. Digitalisering heeft een ondersteunende of aanvullende functie. Door terug te keren naar de eenvoud van het leven en respect te tonen voor alles wat natuurlijk is, openen we de mogelijkheid om ziekten overbodig te maken.

Voedingsconsulent
Om uw kennis over voeding te verruimen binnen uw gezin en om deze mooie boodschap als hulpverlener uit te dragen, biedt de Europese Academie een compacte en praktijkgerichte opleiding aan. U leert tijdens uw opleiding de persoonlijkheid te achterhalen bij het vak Persoonlijkheidsanalyse. U leert, en dat is vrij uniek, een voedingsadvies uitwerken op maat van de persoonlijkheid van de cliënt. Daarom start deze opleiding met het vak ‘Persoonlijkheidsanalyse’. Verder maakt u kennis met de Algemene en de Bijzondere voedingsleer en vooral het uitgebreide vak ‘Genezend voedsel’. Er is een dagopleiding in Genk op donderdag en een avondopleiding in Antwerpen, Gent en Maastricht. Raadpleeg: www.europeseacademie.be

Groen verdriet
Nu we dagelijks geconfronteerd worden met de klimaatverandering, worden overal initiatieven genomen. Een recente enquête toonde aan dat de meeste mensen bereid zijn hun levenswijze aan te passen. De vraag of men bereid is minder of geen vlees te eten, scoorde niet goed. Het is vreemd dat vlees nog steeds als belangrijk wordt beschouwd. We hebben geen enkel kenmerk van een carnivoor. We hebben een totaal ander gebit en een lang en geprofileerd darmstelsel met een relatief trage vertering. Vlees verteert door de mens moeilijk, gaat snel over in rotting in de darm, bemoeilijkt de stoelgang, belast het verteringsstelsel, zorgt voor een te veel aan cholesterol dat de aders doet dichtslippen, belast hart, lever en nieren. Men gaat ervan uit dat het eten van vlees het risico op darmkanker aanzienlijk verhoogt. Bovendien is het vlees niet altijd van goede kwaliteit. Vlees heeft geen smaak, die wordt verkregen door een kruidige saus. Iedereen bepaalt zelf wat op zijn bord komt, maar de overtuiging dat vlees gezond is, werd al eerder door wetenschappers ontkracht. Dagelijks zijn er mensen die geheel of gedeeltelijk stoppen met het eten van vlees. Ze zeggen allemaal: ‘we wisten niet dat het zo gemakkelijk is en iedereen voelt er zich beter bij.

Waarom luisteren pubers niet naar hun moeder?
Moeders vragen wel duizend keer aan hun pubers om hun kamer op te ruimen. Soms lijkt het alsof ze niet horen. Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Stanford hebben ontdekt dat het brein van een 13-jarige de stem van zijn moeder plots niet meer op dezelfde manier interpreteert dan toen ze jonger waren. Pubers zijn meer ontvankelijk voor nieuwe stemmen. Dat heeft te maken met het feit dat op deze leeftijd er instinctief een drang naar zelfstandigheid aanbreekt. Er ontstaat hier een conflict tussen een biologisch en cultureel aspect. Biologisch evolueert een puber naar volwassenheid, maar cultureel is er een totale afhankelijkheid van de ouders. Daarom is het logisch dat pubers toch naar hun moeder moeten luisteren en huishoudelijke regels dienen te respecteren. In de opvoeding probeert men het culturele en het biologisch aspect zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Alzheimer neemt sterk toe
De ziekte van Alzheimer neemt steeds toe. Het lijkt wel een van de grootste medische problemen van de nabije toekomst. Naast gezonde voeding en voldoende beweging is stressbeheersing belangrijk als preventie. Mentale oefeningen zoals ’s avonds even vermelden wat men in de ochtend in de krant heeft gelezen of een tv-programma enkele dagen later navertellen, helpen om bepaalde delen van de hersenen te activeren. In deze snelle digitale wereld krijgen we te weinig gelegenheid om informatie op te slaan en te reproduceren. Daarom worden bepaalde delen van de hersenen te weinig gebruikt. Help het boek ‘Alzheimer, Hoe voorkomen of ondersteunen’ door Jan Dries verspreiden. In dat boek wordt aangetoond dat gezonde voeding en een natuurlijke levenswijze alzheimer kan voorkomen of vertragen. Het boek is verkrijgbaar via www.sterckendevreese.nl
Zie ook onze website www.alzheimerperspectief.eang.eu