• De mond geeft ons inzicht in ons hele lichaam. De lippen, de tong, de tanden en de mondholte, ze hebben hun eigen verhaal en zeggen veel over het functioneren van ons lichaam en ons voedsel. Ons lichaam voedt zich niet alleen met voedsel, maar ook met informatie. Het begint al bij het ruiken, zien en proeven van voedsel.

 Mond
De mond bestaat uit verschillende onderdelen: de lippen, de tong, het gebit en de mondholte. De mond bevindt zich onder de neus en de ogen waardoor er een controle wordt uitgevoerd op alles wat we in de mond steken. Helaas maken veel mensen geen gebruik meer van dit prachtig veiligheidssysteem. Ze kijken liever op het etiket naar de vervaldag. Het fysiologisch aspect van de vertering wordt vaak verwaarloosd. De lippen zijn het contactpunt van ons lichaam met onze omgeving. De lippen reageren bijzonder nauwkeurig en we merken een haar op dat zich in het eten zou kunnen bevinden. Al onze organen reflecteren in onze hersenen en de mond meent daar een redelijk groot gebied in. Kleine kinderen staan nog dicht bij de natuur en laten zich instinctief leiden door deze veiligheidssystemen, helaas nemen ze snel de voedingsgewoonte van de ouders over. De tong is een spier, een klier en een zintuig en heeft als functie het voedsel te kneden en op smaak te controleren, maar ook om de juiste zuurgraad aan te geven zodat de juiste enzymen worden aangemaakt waardoor de vertering optimaal functioneert. We voeden ons lichaam met voedsel of, om het nauwkeuriger uit te drukken, we voeden onze cellen.

Tanden
De tanden zijn een onderdeel van het gebit. De fysieke functie van de tanden is het snijden en malen van het voedsel, vandaar snij- en maaltanden. De moderne voedingsproducten zijn tijdens de industriële bereiding zodanig fijn van structuur dat kauwen haast onmogelijk is. Een belangrijke functie van het kauwen is het voedsel mengen met speeksel dat enzymen bevat, o.a. om zetmeel voor te verteren. Geïndustrialiseerd voedsel bevat nauwelijks nog ballaststoffen zoals ruwe vezels. De voorvertering in de mond, die van essentieel belang is, wordt meteen overgeslagen en dat is belastend voor de maag en de darm. Dat weerspiegelt zich in het grote aantal verteringsproblemen. Darmkanker komt meestal voor bij vijftigplussers, maar recent onderzoek geeft aan dat darmkanker bij jongeren tussen 22 en 27 jaar van 5 naar 10% is gestegen, een verdubbeling op enkele jaren tijd. Dat heeft uiteraard te maken met de sterke achteruitgang van de kwaliteit van het voedsel, het gebruik van E-nummers en het massaal gebruik van fastfood door jongeren. Overal klinken er alarmbellen en toch doet men er niets mee. Mondhygiëne en tandverzorging kennen veel aandacht omdat het lichaam een groot geheel is waar alles met alles is verbonden. Niet goed verzorgde tanden beletten een grondige vertering, maar veroorzaken ook infecties die zich via de bloedbanen door heel het lichaam kunnen verspreiden.

Beleving
Steeds meer mensen staan kritisch tegenover de moderne voedingswijze en hun motivatie is niet alleen preventie om ziekten te voorkomen, maar vooral omdat ze voeding beschouwen als een vorm van beleving. Reeds bij het zien van verse voedingsmiddelen of het ruiken van het heerlijk aroma treedt het verteringsstelsel in werking. Het bereiden van verse voedingsmiddelen in de eigen keuken wordt steeds meer als creativiteit ervaren, zeker als er aandacht wordt besteed aan verse of gedroogde keukenkruiden. Het lijkt contradictorisch, maar wie extra aandacht aan zijn voeding besteedt, houdt meer tijd over. Dit komt door de positieve ingesteldheid, het anders omgaan met de factor tijd en de kunst om te relativeren. Het valt op dat de laatste jaren de jacht naar succes en de materiële verrijking sterk afneemt. De factor ‘beleving’ komt in de plaats zoals met de kinderen in het bos gaan stoeien, aandacht besteden aan vogels, bomen, bloemen en kruiden. De natuurbeleving is een zinvolle vrijetijdsbesteding, biedt veel voldoening en draagt bij aan de milieubescherming. Er is in positieve zin veel aan het veranderen en dat is hoopgevend, maar we mogen de ogen niet sluiten voor de realiteit. Laten we naar oplossingen zoeken en de wijsheid van Hippocrates vooropstellen: ‘Alleen de natuur geneest!’

Kanker
Kanker was lang een ouderdomsziekte, maar is nu een ziekte van alle leeftijden. Kanker komt, ondanks alle gunstige ontwikkelingen in de oncologie, steeds meer voor. Bij kanker is er sprake van ‘aanleg’ of ‘vatbaarheid’, maar het is niet gemakkelijk om dit te duiden. Kanker is een heimelijke ziekte, geeft geen symptomen en woekert onopvallend verder tot plots het alarmpeil is bereikt en dan wordt het succes op genezing een stuk moeilijker. Kankers met een fatale afloop werden bijna altijd laattijdig ontdekt. Met de stijging van de leeftijd neemt het risico op kanker toe, maar dat geldt voor alle aandoeningen. Mensen spreken vaak over de factoren: ‘geluk’ of ‘pech’. Iedereen kan kanker krijgen en komt in bepaalde families meer voor. Er is hier geen verklaring voor. Ongezonde voeding, E-nummers, milieuvervuiling, contact met chemische stoffen, stralingen en een negatieve instelling verhogen het risico, maar zijn meestal geen oorzaak. Er zijn mensen die alle regels aan hun laars lappen en geen kanker krijgen. Laten we even enkele cijfers bekijken.

Kanker bij mannen

 • Prostaatkanker: 19,50%
 • Darmkanker: 15,50%
 • Huidkanker: 14,50%
 • Longkanker: 12,00 %
 • Leukemie: 9,30%
 • Blaaskanker: 4,70%
 • Slokdarmkanker: 3,70%
 • Nierkanker: 3,10%
 • Pancreaskanker: 2,00%

Kanker bij vrouwen

 • Borstkanker: 28,10%
 • Huidkanker: 14,80%
 • Darmkanker: 12,80%
 • Longkanker: 10,40%
 • Leukemie: 7,40%
 • Baarmoederkanker: 5,50%
 • Eierstokkanker: 2,60%
 • Pancreaskanker: 2,10%
 • Nierkanker: 1,20%


Voeding en kanker
Omdat er minder wordt gerookt, is longkanker sterk afgenomen, terwijl darmkanker toeneemt. Het massaal en gratis stoelgangonderzoek heeft talrijke risicopatiënten en beginnende kankerpatiënten vroegtijdig opgespoord en hun overlevingskansen aanmerkelijk verhoogd. Dat neemt niet weg dat het een erg gevreesde kanker is met een duidelijke relatie naar voeding. Mensen die grote hoeveelheden vlees eten of zich hoofdzakelijk voeden met voedingsproducten met bepaalde E-nummers, weinig of geen fruit of groenten eten, hebben een verhoogd risico. Stress en negatieve emoties lokken geen kanker uit, behalve als iemand aanleg heeft voor kanker of als die potentieel aanwezig is. Pancreaskanker behoort nog tot de zeldzame kankers, maar is bijzonder gevaarlijk en komt helaas steeds meer voor. Als u een vermoeden hebt of tot een verhoogd risicogroep behoort, aarzel niet om zo snel mogelijk een arts te raadplegen. Vroegtijdige vaststelling verhoogt de overlevingskansen aanzienlijk. Gezonde voeding en kruiden kunnen de oncologische behandeling niet vervangen, maar leveren een belangrijke bijdrage aan het genezingsproces.

Praktijkvoorbeeld
Als Voedingstherapeut heb ik ontzettend veel kankerpatiënten begeleid. Ik herinner me een patiënte, een vrouw van begin vijftig, die door haar oncoloog naar huis werd gestuurd om te sterven, men kon niets meer voor haar doen, ze was terminaal. Ze klopte hopeloos bij me aan. Ondanks alles ben ik toch met een voedingstherapie gestart. Na negen maanden begeleiding heb ik haar terug naar de oncoloog gestuurd die verrast was dat ze nog leefde. Ze werd grondig onderzocht en er werd niets meer van kanker bij haar vastgesteld. De oncoloog was verrast en heeft me gebeld. Ze heeft me het medisch verslag laten geworden waarin letterlijk staat te lezen dat deze vrouw kankervrij is. Ik heb tientallen gelijkaardige resultaten bereikt. Gezonde voeding doet wonderen. De Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg is gespecialiseerd in voeding. Onze opleiding Voedingsconsulent is bedoeld om terug te keren naar echt voedsel, dat ons gezond en gelukkig maakt en ons beschermt tegen haast iedere aandoening. De plant is in staat om uit zonlicht energie op te vangen en om te zetten in eiwit, vet en koolhydraat. Ontzettend veel mensen zijn aanhoudend moe en uitgeput, lijden aan burn-out, depressie, angst en onzekerheid. Men blijft er niet bij stilstaan dat een onevenwichtige voeding de basis is van veel ellende. Overschakelen op gezonde voeding wordt nog te veel gezien als een last, een opoffering en onthouding, maar dat is een verkeerd beeld. Gezonde voeding is een creatieve beleving die de levenskwaliteit verhoogt.

Opleidingen
De Europese Academie biedt op haar vier campussen de volgende opleidingen aan. Ze staan allen in het teken van de natuurlijke gezondheidszorg. Daarnaast zijn er talrijke open cursussen rond een bepaald thema. Ze zijn van korte duur en gunstig in lesgeld.

 • Voedingsconsulent
 • Herborist en Meester Herborist
 • Natuurgeneeskundig therapeut
 • Natuurlijke therapieën (Docent Jan Margodt)
 • Fytotherapeut
 • Aromatherapeut
 • Biologische dierenverzorger

Opleiding Voedingsconsulent
Dagopleiding in Genk (L) en avondopleiding in Antwerpen, Gent en Maastricht. Deze opleiding kunt u volgen uit persoonlijke interesse, om uw voeding en die van uw gezin te verbeteren, maar ook om professioneel actief te zijn, om de vele zoekende mensen behulpzaam te zijn met een goed gesprek, het aanbieden van een voedingsadvies, maar ook om cliënten op te volgen en bij te sturen. Een aanrader voor wie al in de hulpverlening werkzaam is. Duurzame resultaten kunt u enkel bereiken als u de voeding van uw cliënten helpt aanpassen.

Opleiding Biologische Dierenverzorger
Er werd vaak de opmerking gemaakt dat de Europese Academie ontzettend veel doet om mensen gezond en gelukkig te maken, maar kan dat ook voor huisdieren? Ook zij hebben nood aan natuurlijke gezondheidszorg. Dierenartsen hebben het erg druk en zijn niet goedkoop. Alles wijst erop dat huisdieren absoluut niet gezond zijn. Rond huisdieren is een hele industrie ontwikkeld die niet altijd diervriendelijk is. Tot onze eigen verrassing stelden we vast dat een aantal docenten en studenten op dit vlak over een grondige kennis en ervaring beschikken. Vaak gaat het om professionele kennis. Daarom heeft de Directie beslist om voor het nieuwe academiejaar 2023-2024 te starten met de opleiding ‘Biologische dierenverzorger met kruiden, etherische olie en natuurlijke remedies.’ Onze medewerkers zijn bezig met het leerprogramma uit te werken, daarna worden de leslocaties, de data en het lesgeld bepaald. De informatie verschijnt weldra op de website www.europeseacademie.be.

Opleiding Herborist
De tweejarige opleiding Herborist blijft onze topopleiding. Sinds de corona kent deze opleiding een opvallende groei zodat we klassen moeten opsplitsen. Het is een creatieve opleiding waarbij de zintuigen een grote rol spelen: het zien, ruiken, proeven, tasten, roeren en mengen van kruiden staan centraal. Het is ongelooflijk hoe u op korte tijd de fascinerende wereld van de kruiden leert kennen en een groot aantal kruidenbereidingen leert maken. Het zijn allemaal natuurzuivere en ecologische producten. Een creatieve opleiding waarin u zich uitleeft. Een klas is een groep mensen met dezelfde passie. Studeren is bij de Herboristen een vorm van ontspanning en een ecologische en natuurvriendelijke educatie.
Dagopleiding in Genk, avondopleiding in Antwerpen, Gent en Maastricht.

 Opleiding Aromatherapeut
Aromatherapie heeft lang in de schaduw gestaan en was minder bekend dan Fytotherapie (kruidengeneeskunde). Daar is verandering in gekomen sinds wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het om een uitzonderlijke therapie gaat. Bij Aromatherapie werken we met sterk geconcentreerde etherische oliën die gedistilleerd zijn uit aromatische kruiden en juist daardoor bijzonder krachtig werken. Drie druppels etherische olie zijn even krachtig als 30 druppels tinctuur of een kopje kruidenthee. Toch zijn deze drie toedieningsvormen zinvol omdat ze ieder op hun manier werkzaam zijn. Het grote voordeel van etherisch olie is de directe inwerking op de hersenen, meer bepaald op het limbisch systeem. Dit dieper in de hersenen gelegen gebied staat in voor het vormen en het uiten van onze emoties. Aromatherapie heeft zowel op het mentale, emotionele als fysieke vlak een directe positieve invloed. Aromatherapie is werken met geuren en geurcombinaties. De Europese Academie beschikt over twee specialisten, Jan Margodt en Jacques Berghmans. Ze hebben samen een bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek en aan de toepassingsmogelijkheden van aromatherapie. Terecht wordt aromatherapie de therapie van de toekomst genoemd.
Opleiding Aromatherapeut: in Gent en Genk (L).

Voor meer informatie: www.europeseacademie.be
Inschrijvingen: online
Startdatum: vanaf oktober 2023