Volgens een recent onderzoek in Groot-Brittannië neemt kanker toe in de geïndustrialiseerde landen. Volgens deze studie zou kanker binnen vijftien jaar met zeker 75% stijgen en dat is erg verontrustend. Men stelt ook een stijging vast in de ontwikkelingslanden waar vroeger kanker weinig voorkwam. Haast alle onderzoekers gaan er vanuit dat de onnatuurlijke levenswijze, industrievoeding en vooral vlees- en visvoeding aan de basis liggen van de toename van kanker. De zeeën zijn enorm vervuild en haast alle vissen zijn door zware metalen aangetast. Het maakt niet uit of de vissen groot of klein zijn. Verder zijn er nog een aantal ongunstige factoren zoals het overdreven gebruik van chemische medicatie, roken, alcoholmisbruik en milieuvervuiling die aan de basis liggen van deze vreselijke stijging. Op dit ogenblik krijgt 1 op 3 kanker. Gelukkig zijn niet alle kankers fataal en liggen de genezingskansen hoger dan vijftien jaar geleden.

Een gezonde voeding en een natuurlijke levenswijze is de beste preventie tegen kanker. Omdat kanker zich op genetisch vlak afspeelt bestaat er geen enkele garantie om zich tegen kanker te vrijwaren. Mensen die zich gezond voeden, veel bewegen, zich in een tevreden gemoedstoestand bevinden, hebben minder kans kanker te krijgen. Slaat de ziekte toch toe is de kans om te genezen groter. In voedingsmiddelen zijn kankerremmende stoffen ontdekt die tot de bioactieve substanties worden gerekend. Eet daarom dagelijks fruit, eet een deel van de voeding rauw, vermijd dierlijke vetten, gebruik gezonde plantaardige olie, voorkom stress en geniet zoveel mogelijk van het leven. Angst voor kanker verzwakt de immuniteit.