104
 

Sommigen beweren dat we onze intelligentie door voeding kunnen verhogen. Als we intelligent omgaan met voeding komen we er snel achter dat dit niet kan. Intelligentie is een aanleg die voor het grootste deel genetisch is bepaald. Mensen die van nature uit intelligent zijn, bezitten eveneens de aanleg om dit vermogen verder te ontwikkelen. Zij studeren gemakkelijk, nemen alles goed op en onthouden het enorm lang. Ze hebben een helder hoofd en kunnen daarin alles ordenen. Moeiteloos reproduceren ze de opgeslagen kennis of worden onbewust bij een probleemstelling aan mogelijke oplossingen herinnerd. Minder intelligente mensen hebben weinig zin om veel energie te steken in zijn mentale ontwikkeling. Laten we hierbij opmerken dat intelligentie en wijsheid weinig met elkaar te maken hebben. Intelligentie staat in verband met de mentale ontwikkeling die aan de basis ligt van de wetenschap. Gezond verstand is kostbaarder dan een hoog ontwikkelde intelligentie. Gezond verstand staat in functie van het dagelijkse leven.    

 

Dat kinderen op school het soms moeilijk hebben met de leerstof en de leermethode heeft op eerste plaats te maken met constitutie en temperament. Het onderwijssysteem is afgestemd op wat men in de typologie het lucht-aardetype noemt.  Kinderen die tot dit type horen hebben alles snel door, zijn ordelijk, hebben een gevoel voor structuur en zijn erg plichtbewust. Kinderen die tot een ander type horen hebben het vaak moeilijk. Allerlei omstandigheden remmen het leerproces af. Als een kind niet is uitgeslapen, met een warhoofd in de klas zit komt er, ondanks het hoge IQ weinig van in huis. Een slechte voeding heeft ongetwijfeld een negatieve invloed op het leerproces.  Een gezonde voeding zorgt voor een helder hoofd. Wie naar intelligent voedsel op zoek is, moet er voor zorgen dat alle omstandigheden optimaal zijn.

 

Gezonde voeding levert de juiste suikers die nodig zijn om zenuwen en hersenen te voeden. Eiwit is belangrijk om de denkcentrale te voeden, het gaat hier om plantaardig eiwit afkomstig uit noten, zaden, pitten. Eiwit is opgebouwd uit aminozuren en vormen in het lichaam neurotransmitters. Deze stoffen zorgen er voor dat de overdracht van informatie gebeurt van zenuwcel tot zenuwcel. Tryptofaan is een aminozuur dat zorgt voor de aanmaak van serotonine en melatonine. Tyrosine zorgt voor mentale fitness en verhoogt het concentratievermogen. Serine en Methionine geven de hersenen de nodige impulsen om het denkvermogen optimaal te benutten. Al deze stoffen zijn bouwstenen en komen voort in eiwit. We geven de voorkeur aan plantaardig eiwit omdat de concentratie lager ligt en de vertering en omzetting beter en sneller verloopt. Te veel eiwit of voedingsmiddelen met een te hoge concentratie aan eiwit hindert de afbraak en blokkeren het vrijgeven van de aminozuren.

 

Koolhydraat en eiwit zijn belangrijke voedingsstoffen om het mentale vermogen te stimuleren. Het juiste vet is echter even cruciaal. Plantaardig vet is rijk aan enkelvoudige en hoog onverzadigde vetzuren, daarbij speelt Omgea-3-vetzuur een belangrijke rol op de ontwikkeling van de hersenen. Dit vetzuur komt op natuurlijke wijze in hoge concentratie voor in talrijke plantaardige vetten en in melk.  Het gebruik van visolie is niet aan te raden omdat het een geïsoleerd product is, namelijk een extract uit vis. Door deze hoge concentratie en zijn geïsoleerd karakter is het eerder nadelig. In plantaardige voedingsmiddelen en melk komt Omega-3-vetzuur als substantie voor in een natuurlijk organisme. Plantaardig vet zorgt voor zuivere aders en haarvaten in het lichaam maar ook in de hersenen. Het leervermogen heeft voornamelijk te maken met de goede doorbloeding van de hersenen. Aderverkalking zorgt immers voor dementie.  Naast koolhydraat, eiwit en vet zijn er nog de hulpstoffen nodig om deze voedingsstoffen optimaal te verteren en tijdens de stofwisseling om te zetten tot bruikbare substanties of energie. Geen helder hoofd zonder de nodige vitaminen, mineralen en bioactieve substanties. Kortom voeding moet compleet zijn. Al de hier vermelde stoffen kan men niet in geïsoleerde vorm als pillen gebruiken, ze worden geleverd bijmiddel van een gezonde en gevarieerde voeding.       

 

Door gezonde voeding en natuurlijke levenswijze wordt het aangeboren intellectueel vermogen niet vergroot, maar u kunt er wel meer uithalen. Kinderen die zich gezond voeden concentreren zich beter, zijn aandachtiger in de klas, nemen meer op en kunnen daardoor beter reproduceren.