Al geruime tijd kampen imkers met bijensterfte, maar het is nog erger dan men tot nog toe had gevreesd. Een rapport van EASAC, een groep van Europese wetenschappers, toont aan dat de grote boosdoener de ‘neonicotinoïden’ zijn. Deze insecticiden bedreigen niet alleen bijen, maar ook andere insecten zoals hommels en vlinders en zoals gevreesd werd ook vogels, vissen en uiteindelijk de mens. Als er te weinig insecten zijn, geraakt de bestuiving van fruitbomen in de war en dat betekent minder fruit. De natuur is één groot geheel waarin alles met alles is verbonden en als er één schakel ontbreekt, heeft dat grote gevolgen voor mens, dier en plant. Neonicotinoïden werden in de jaren negentig van de voorbije eeuw door de landbouw ingehaald als het ei van Columbus. Uit de naamgeving kunt u afleiden dat deze insecticide een soort nicotine bevat, die voor insecten zeer giftig is. Er is een ingenieus systeem ontwikkeld bij het behandelen van de zaadjes van gewassen waardoor deze ingekapseld worden in een coating van neonicotinoïden. Tijdens het groeiproces van de plant wordt deze nicotineachtige stof in de hele plant opgenomen zodat er een levenslange bescherming tegen insecten ontstaat.

Men beweert dat deze stof die in het gewas aanwezig is, niet schadelijk zou zijn voor de mens, maar dat is een lachertje. Deze insecticide heeft wel degelijk zijn schaduwzijde. Alle planten worden met insecticiden behandeld en niet alleen die door bladluizen zijn aangetast. Een ander nadeel is dat de neonicotinoïden veel langer in het milieu blijven dan eerst werd gedacht. Het zijn de insecten die het gif van de planten verspreiden. De stof wordt al langer in verband gebracht met de grote bijensterfte. De bijen worden er zodanig door aangetast dat zij hun oriëntatievermogen kwijt geraken. Zij geraken tijdens hun vele zoektochten naar nectar niet meer terug in de korf of kast. Neonicotinoïden werken in op het centrale zenuwstelsel van de insecten en ze blokkeren de overdracht van zenuwimpulsen waardoor de insecten stoppen met eten, geraken verlamd en sterven uiteindelijk door uithongering en uitdroging. Deze giftige stof zit in mindere mate ook in de nectar en het stuifmeel van de behandelde plant. Er zijn onderzoeken uitgevoerd op het vogelbestand waarbij aangetoond werd dat de achteruitgang zeker in verband kan gebracht worden door het veelvuldig gebruik van insecticiden op basis van neonicotinoïden. Uiteraard zijn er ook andere insecticiden verantwoordelijk voor de achteruitgang van het vogelbestand alsook door de intensieve landbouw. De verschraling van de insecten betekent minder voedsel voor de vogels.

De Europese Unie heeft in 2013 een verbod ingesteld op het gebruik van neonicotinoïden, maar dat verbod beperkt zich tot gewassen als koolzaad. Het is onbegrijpelijk dat de EU dit wel toelaat op andere gewassen zoals bijvoorbeeld aardappelen en bieten omdat deze gewassen niet door bijen worden bezocht. Dat is een kortzichtige redenering. Insecticiden worden echter door andere insecten en door de wind verspreid. Dit betekent dat het hele ecosysteem er door wordt aangetast. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de oppervlaktewateren zeer grote hoeveelheden neonicotinoïden bevatten. Ook in België is er onderzoek geweest, maar de resultaten van dit onderzoek zijn tot op heden nog niet bekend gemaakt. Men vreest dat de negatieve gevolgen voor het onderwaterleven zeer groot zijn, zeker op iets langere termijn. Onderzoekers zijn er nu al zeker dat de impact altijd onderschat is geweest. Uit studies blijkt dat twee met neonicotinoïde bewerkte zaadjes voldoende zijn om een huismus te doden.

Eind 2015 beslist de EU of het verbod op deze insecticide wordt gehandhaafd en uitgebreid. De Europese wetenschappers van EASAC en de milieuorganisaties zijn van mening dat een totaal verbod noodzakelijk is. De ECPA of de Vereniging van de Europese fabrikanten van bestrijdingsmiddelen (pesticiden) zijn boos, maar hopelijk zal de EU niet zwichten voor het belang van het groot kapitaal. De ECPA gaat er vanuit dat de bijensterfte wellicht wordt veroorzaakt door het varroamijt en noemen het onderzoek van de Europese wetenschappers bevooroordeeld, misleidend en selectief. Het gaat hier niet alleen om bijen, maar om talrijke andere insecten, vogels, vissen en zelfs om de mens. De overheden hebben de neiging om een toelaatbare hoeveelheden residu’s op voedingsmiddelen toe te staan, maar dat kan niet. Voor alles wat voor menselijke consumptie bestemd is, geldt maar een norm: nul tolerantie. Uit een recent onderzoek is gebleken dat 45% van de voedingsmiddelen residu’s van pesticiden bevat. Uit recent onderzoek is gebleken dat residu’s van pesticiden op voedingsmiddelen bij mannen de hoeveelheid zaadcellen met 49% doet dalen, terwijl er 32% minder gezonde spermacellen overblijven.

De overheid hanteert onder invloed van de land- en tuinbouworganisaties een verkeerd uitgangspunt. Zolang niet is bewezen dat een pesticide schadelijk is, mag ze gebruikt worden. Omdat onderzoekers zich vaak tegenspreken of onderzoeken in twijfel worden gebracht, kan het jaren duren eer de overheid een verbod uitvaardigt. Dat moet dringend anders. Zolang niet is bewezen dat een pesticide onschadelijk is, mag ze niet worden gebruikt. Het hele ecosysteem is de laatste zeventig jaar totaal vervuild, niet alleen door pesticiden, maar door talrijke andere schadelijke stoffen. Politici proberen ons te doen geloven dat het best meevalt met het milieu, maar dat is helaas niet zo. Er is vooruitgang geboekt, er zijn milieuregels, er is een minister van milieu, maar we leven constant in een vervuild milieu. De kwaliteit van de gezondheid van de mens is afhankelijk van de kwaliteit van het milieu.

 

Rozenbottel

Japanse wetenschappers hebben ontdekt dat een rozenbottelextract het lichaamsgewicht bij overgewicht doet dalen. Vooral het onderhuids buikvet en orgaanvet zou er door verminderen. Het gaat om het gevaarlijke visceraal vet dat bij het appelmodel voorkomt en gevaarlijk is voor hart- en vaatziekten.