Het grootste offer dat van ons in deze coronacrisis wordt gevraagd, is het verbod op lijfelijk contact. Geen handdruk, geen warme omhelzing, geen knuffel of kus. Spontane aanrakingen behoren niet meer tot het dagelijkse leven. We hebben begrip voor deze maatregel, maar de gevolgen op emotioneel vlak zijn bijzonder groot. Lichamelijk contact is van levensbelang.

KNUFFELHORMOON
Onderzoekers stellen vast dat we door lichamelijk contact zoals elkaar vasthouden, een knuffel geven, een omhelzing, een simpele handdruk en zelfs bij oogcontact oxytocine aanmaken, het wordt ook het knuffelhormoon genoemd. Dit hormoon komt eveneens vrij bij het geven van borstvoeding, het maakt de moeder mild en geduldig en zorgt voor een hechte binding met haar baby. Door lichamelijk contact komt er niet alleen oxytocine vrij, maar nog talrijke andere stoffen zoals dopamine, endorfine, serotonine e.a. Al deze stoffen zorgen voor ontspanning, ze maken ons vrolijk, versterken het zelfvertrouwen en ze zijn goed voor de immuniteit. Het is niet vreemd dat in coronatijd heel wat mensen door een gebrek aan lichamelijk contact en menselijke warmte zich depressief voelen, opstandig worden, het perspectief in de toekomst verliezen enz. Huidhonger is een nieuw begrip dat aantoont dat we tot een samenleving behoren waar vervreemding heerst, waar geen tijd meer is voor sociale en vriendschappelijke contacten en waar vereenzaming steeds meer voorkomt. Door de coronacrisis zijn we gedwongen om ons van ieder lichamelijk contact te weerhouden en dat is voor mensen met een goed sociaal leven erg moeilijk. De huid is immers een gevoelsorgaan. Voor hen die afscheid moeten nemen van een geliefde is het bijzonder pijnlijk nu fysieke aanraking niet mag. Verdriet houdt men niet op 1,5 m afstand of verstopt men niet achter een mondmasker. Er zijn zoveel momenten waarop we verdriet of vreugde willen uitdrukken binnen een sociale of familiale context. Gelukkig kan het nog met personen die onder een dak leven.

WIJ ZIJN ONS LICHAAM
Opvoeders weten hoe belangrijk de aanraking van moeder en kind is tijdens de eerste levensjaren. Het is een uiting van affectie en liefde die de hechtheid versterkt. Veilig gehechte kinderen gaan stabieler door het leven in tegenstelling tot kinderen die dit lijfelijk contact niet of te weinig gekend hebben. Op hun beurt zullen ze dit warme gevoel niet op hun kinderen overdragen tenzij zij zich bewust zijn van wat zij zelf gemist hebben. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen lijden soms aan huidhonger, zeker als men alleen is, in tijden van nood, onzekerheid, gebrek aan geborgenheid of angst. Gevoelens uiten we op veel manieren zoals via woorden, muziek, een tekening, bloemen enz. Het zijn mentale uitingen die cultureel gebonden zijn en waardevol worden genoemd. Ze zijn echter niet vergelijkbaar met het lichamelijk contact dat tot onze intense vormen van uitingen behoort. Bij lichamelijk contact spreken we zonder woorden, maar vanuit onze intense en diepste gevoelens. Ons lichaam zijn we in onze totaliteit. Lichamelijkheid, expressiviteit, spontaniteit, creativiteit zijn de hoogste vormen van menselijkheid. De coronacrisis heeft ons geleerd dat gevoelens en levenswaarden belangrijker zijn dan het eenzijdig streven naar efficiëntie, prestatie, productie en consumptie. Omdat het coronavirus zich via vochtdruppels van de neus en de mond verspreidt, is iedereen angstig om in contact te komen met anderen. Nu we meer vrijheid hebben, de winkels weer open zijn en het drukker wordt op straat, verhoogt het risico op besmetting en neemt de angst toe. Juist in deze tijd voelt men dit gemis sterk aan en beseft men hoe waardevol het leven is

LICHAAMSTAAL
In deze coronatijd zijn er geen echte alternatieven of remedies om de huidhonger te stillen. We kunnen alleen afwachten dat alles voorbij is en elkaar een dikke knuffel geven om onze vreugde, blijdschap en dankbaarheid te uiten. Er zijn heel wat mensen die los van de coronacrisis het moeilijk hebben met lichamelijke contacten. We leven helaas niet in een knuffelmaatschappij, er is een totale vervreemding, haast iedereen leeft voor zichzelf of heeft het te druk. De aantrekkingskracht van de festivals is toe te schrijven aan het feit dat men gedurende enkele dagen op het ritme van de muziek alles loslaat en samen een hechte groep vormt waar lichamelijk contacten een gemeenschappelijke uiting zijn van absolute vrijheid. Introverte personen missen spontaniteit en beschikken over weinig sociale vaardigheden. Ze hebben het moeilijk met iedere vorm van lichamelijke benadering. Toch geraakt men uit dit isolement door zich langzaam aan open te stellen voor mensen die verder afstaan zoals buren, collega’s of vage kennissen. Door deze bewust te groeten of eens te wuiven doorbreekt men een moeilijke grens. Door zich meer te concentreren op zijn lichaamstaal uit men gemakkelijker zijn gevoelens en stimuleert men zijn sociale vaardigheden. Het is immers onze lichaamstaal waarmee we onze gevoelens spontaan en onbewust uiten. Het is gemakkelijker om in de buitenste ring eenvoudige stappen te zetten om zo naar de kern toe te groeien. In de binnenste ring zijn gevoelens intiemer en daardoor moeilijker om ze te uiten. Door van buiten naar binnen te werken, vergemakkelijken we de weg naar lichamelijk contact.

ONZE WONDERLIJKE HUID
Onze huid is ongeveer 2 vierkante meter groot en omhult alles wat we in ons hebben. De huid is onze verbinding met de buitenwereld en werkt als een soort antenne. Ze zendt en ontvangt, voedt onze zintuigen en wekt verlangen op. De huid is meer dan een fascinerend omhulsel waarbinnen ons leven zich afspeelt. Ze is nauw verbonden met ons gevoelsleven en weerspiegelt onze gezondheid. De huid beschermt zichzelf met een zure laag tegen gevaarlijke indringers zoals ziekteverwekkers, giftige stoffen en allergenen. De huid zorgt dat we niet oververhit of onderkoeld raken, maar ook dat we niet uitdrogen. Onze huid controleert de temperatuur, voert gifstoffen af door te transpireren, neemt licht op en zet dat om in warmte of in vitamine D. Alle organen reflecteren via het zenuwstelsel op de huid. Een ziek orgaan uit zich via jeuk, kleurverandering, huiduitslag of gevoeligheid. Anderzijds heeft ieder lichamelijk contact zoals een streling of een massage een gunstige invloed op de overeenstemmende organen. Een schone, heldere huid is een uiting van een goede gezondheid. Gezonde voeding heeft daar een gunstige invloed op. Een herwaardering van de huid draagt bij tot het benaderen van de mens in zijn totaliteit. In normale omstandigheden is huidhonger een signaal dat er iets mis is met de sociale vaardigheid en het uiten van gevoelens. In coronatijd is huidhonger een intens verlangen om elkaar weer eens te mogen omarmen.

KRUIDEN VOOR DE HUID
Er zijn talrijke kruiden met een gunstige werking op de huid zoals Aardbei-blad, Berken-blad, Driekleurig viooltje-bloem met kruid, Duivelkervel-kruid, Grote klis-blad, Guldenroede-kruid, IJslandsmos-loof, Rode zonnehoed-kruid met bloem, Struikheide-bloem en bloemtoppen, Vlier-bloesem en Zoethout-wortel. We vermelden een recept voor een algemene gunstige werking op de huid.

25 g. Driekleurig viooltje-bloem met kruid
25 g. Vlier-bloesem
25 g. Linde-bloesem
25 g. Agrilonie-kruid

Meng deze vier kruiden in gelijke delen. Neem van dit mengsel 1 koffielepeltje per kopje, overgieten met kokend water, 10 minuten laten trekken, de kruiden eruit zeven, laten afkoelen tot beneden de 40° C, eventueel zoeten met honing. 3 tot 5 kopjes per dag, los van de maaltijden.