• Na extreme wateroverlast kennen we nu een lange periode van droogte. Extreme weerfenomenen blijven door de klimaatopwarming toenemen. Deze schommelingen hebben invloed op onze gezondheid en ons gedrag. Zowel bij extreme koude als warmte is er meer sterfte. De oorzaak ligt in de moderne levenswijze waarbij te laat rekening werd gehouden met ecologische principes en regels. Het is hoopgevend nu iedereen bewuster omgaat met het aangetaste milieu.

Milieu, anders bekeken
Dit is de titel van een boek dat ik in 1991 heb geschreven en waarin ik de onverbrekelijke band tussen de mens en de natuur heb aangetoond. ‘Hoe kunnen we de vervuiling beheersen als we geen inzicht hebben in de oorzaak van dit probleem? Hoe kunnen we tot daadwerkelijke oplossingen komen als we niet aanvaarden dat we zelf de oorzaak zijn?‘ staat er te lezen. Nu, dertig jaar later beseft iedereen, ook de overheid dat de moderne levenswijze milieuvervuilend is. Verder staat er te lezen: ‘Het is gemakkelijk te zeggen dat de rijken de milieucrisis moeten betalen, maar vergeet niet dat wij de rijken rijker maken door onze vervuilende levenswijze.’ In dit boek verwijs ik ook naar veel positieve ontwikkelingen van de laatste decennia. Gelukkig zijn er de laatste jaren ontzettend veel milieumaatregelen getroffen en worden er milieubeschermende ideeën en adviezen aangeboden. Toen ik dit boek schreef, was het de gewoonste zaak van de wereld dat we in de winkel een plastic zak meekregen. Nu hebben veel mensen een eigen katoenen zakje bij zich of een vaste winkeltas. Er is enorm veel veranderd, vooral het bewust zijn dat het milieu belangrijk is voor onze eigen gezondheid en het menselijk geluk. Misschien erg laat, maar er valt nog veel te redden. Als morgen iedereen elektrisch rijdt, wordt het beter op voorwaarde dat het opwekken van de elektriciteit milieuvriendelijk gebeurt met windmolens en zonnepanelen.

Cultuurwezens
We zijn door onze lange evolutie cultuurwezens geworden en hebben ons sterk van de natuur verwijderd. We hebben onze eigen wereld gecreëerd. Aan de ene kant is dit een enorme verrijking en aan de andere kant hebben we natuurlijke mogelijkheden verwaarloosd. We maken nog nauwelijks gebruik van de lichaamstaal en andere vormen van non-verbale communicatie die nochtans doeltreffend zijn. We laten ons niet meer door intuïtie leiden. Als cultuurwezens zijn we onrustig en kwetsbaar geworden in onze zelfgecreëerde samenleving. We zijn de directe aanknoping met de natuur verloren en voelen de natuurwetten niet meer spontaan aan. Ondanks culturele verworvenheden, zelfontwikkeling en het sociaal-economisch systeem, moeten we grenzen accepteren. Architecten ontwierpen woningen en gigantische woonblokken zonder enig respect te tonen voor milieubescherming en de leefbaarheid van de bewoners. Gelukkig komt daar verandering in doordat de overheid milieuregels oplegt. Daktuinen en zelfs geveltuinen zien we steeds meer terwijl er meer groen in de steden komt. Het lijkt niet zo moeilijk om over te schakelen op een milieuvriendelijke architectuur en stedenbouw. Goede thermisch geïsoleerde huizen met zonnepanelen op het dak, zijn milieuvriendelijk en economisch verantwoord.

Extreme weerfenomenen
Ondanks deze positieve en hoopgevende ontwikkelingen staan we voor gigantische problemen. Extreme weerfenomenen nemen door de klimaatopwarming steeds toe. We moeten rekening houden met een verdubbeling van extreme weersituaties. Bij de globale opwarming van de aarde schuift de temperatuurcurve mee op en zien we meer extreme hitte en extreme neerslag. Hittegolven en wateroverlast wisselen elkaar af. Dat heeft te maken met de CO2-uitstoot. De wateroverlast is een gevolg van de stijging van de temperatuur op aarde. Als de aarde opwarmt, houdt de atmosfeer meer water vast waardoor de intensiteit van de regen toeneemt. Wetenschappers hebben ontdekt dat klimaatverandering medeverantwoordelijk is voor de toename van het aantal zelfmoorden, vooral als de temperatuur hoger ligt dan 30°C. De totale sterfte door klimaatverandering is het grootste in Zuid-Europa. In Afrika zijn nu al landen met extreme droogte met dramatische gevolgen voor de plaatselijke bevolking.

Milieubescherming begint op het bord
De droogte is zo dramatisch dat boeren hun akkers niet kunnen inzaaien omdat het zaadgoed door het ontbreken aan water niet ontkiemt. Chemische landbouw en zeker de bio-industrie met zijn megastallen behoren tot de belangrijkste vervuilers. Om het milieu te redden doet iedereen er goed aan om op een gezonde voedingswijze over te schakelen, dit wil zeggen, minder of geen vlees en vis, maar ook minder graanvoeding. Meer aandacht voor fruit, groenten, wortel- en knolgewassen en een herwaardering van de aardappel en zaden. Voedsel uit de eigen omgeving is doorslaggevend om het transport te beperken. Noten, zaden en pitten zijn belangrijke leveranciers van plantaardig vet en eiwit. Duidelijke voorlichting werkt efficiënt. Het eten van vlees is zwaar milieuvervuilend, het is bovendien ongezond en verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en darmkanker. Het invoeren van een milieubelasting op vlees is een consequent milieustandpunt. Er is overleg nodig tussen de overheid en de betrokken veeboeren en varkenshouders om tot een aanvaardbare regeling te komen. Het idee groeit dat er grenzen zijn aan de landbouw en dat het aantal bedrijven dringend moet afnemen. Door over te schakelen op een gezonde voedingswijze, is er geen behoefte aan landbouwexpansie. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was vlees eten een luxe, nu behoort het tot de dagelijkse voeding en dat werkt belastend voor het milieu en de gezondheid. We hoeven niet over te schakelen op het eten van insecten of kweekvlees, zelfs vleesvervangers zijn overbodig omdat we geen carnivoren zijn. Er wordt ten onrechte gewezen op het gevaar voor een tekort aan eiwit. In alle voedingsmiddelen, zelfs in groenten en fruit komt eiwit in kleine hoeveelheden voor. We hebben slechts 1 deel eiwit, 2 delen vet en 5 à 7 delen koolhydraat nodig. Eiwit is belangrijk en onmisbaar, maar we hebben er weinig van nodig. Bovendien verteert plantaardig eiwit veel beter en is de samenstelling van de aminozuren, de bouwstenen van het eiwit, gunstig. In een vleesloze voeding krijgt niemand een tekort aan eiwit, ook niet aan vitamine B-12 omdat we die zelf aanmaken. Stoppen met vlees eten is goed voor het milieu, voor onze darmen, hart en vaten en in de strijd tegen kanker.

Mentale en emotionele gezondheid
Men heeft te lang de invloed van het vervuild milieu op onze mentale en emotionele gezondheid onderschat. In mijn boek uit 1991 wijs ik erop dat het vermoeidheidsyndroom, dat inmiddels sterk is toegenomen, een gevolg is van het vervuilde milieu. Fijnstof dringt door tot in de hersenen en ligt aan de basis van talrijke psychische stoornissen en emotionele aandoeningen. We leven in een atmosfeer die te veel gifstoffen bevat, weliswaar in kleine hoeveelheden, maar samen vormen ze een giftige cocktail. Wetenschappers hebben onlangs aangetoond dat ‘Pfos’ een negatieve invloed heeft op de hormoonhuishouding en verantwoordelijk is voor misvormingen aan de geslachtsorganen bij sommige jongens terwijl het bovendien kankerverwekkend is. Het zou ook een bijdrage leveren aan afwijkend seksuele gedrag. Ik sluit dit artikel af met de boodschap die op de achterflap van het boek vermeld staat en nog altijd actueel is. ‘Miljoenen mensen wachten op een betere wereld: een wereld met een menselijk gelaat, een warm kloppend hart en een schoon milieu. De natuur heeft de mens niet nodig, maar de mens wel de natuur. De oorzaak van het milieuprobleem ligt in de vervuilende levenswijze van de mens. Zolang daar niet wordt ingegrepen zal er geen oplossing komen.’

Voedingsconsulent
Voedingsconsulent is een eenjarige opleiding waarin u kennis maakt met een milieuvriendelijke en gezonde voeding. Er is een dagopleiding in Genk en een avondopleiding in Antwerpen, Gent en Maastricht. We gaan op zoek naar de echte voeding voor de mens. Milieubescherming begint op uw bord. Voor meer informatie www.europeseacademie.be of vraag een folder of proefles aan.

Voedingssupplementen
Gezonde voedingsmiddelen leveren alles wat we nodig hebben. Het is een illusie dat we tekorten kunnen aanvullen door supplementen. Gezondheid zit niet in een potje, wat er ook beweerd wordt. Mensen die intensief sporten hebben misschien wel behoefte aan bepaalde stoffen, maar intensief sporten is niet gezond. Als medisch onderzoek een tekort aantoont, ga dan na of er een tekort is in uw voedsel. Meestal ligt de oorzaak in een slechte vertering, onvoldoende opname of een verstoring in de stofwisseling.

Hoge bloeddruk
Hoge bloeddruk wordt ook ‘sluipmoordenaar’ genoemd omdat het een klacht is met geen opvallende symptomen. De risicofactoren zijn helaas groot zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zoals hersenbloeding, hartzwakte en nierfalen door vaatlijden. Hoge bloedruk komt de laatste jaren niet alleen bij ouderen voor, maar op alle leeftijden. Stress is een belangrijke factor, daarnaast is een verstoord natrium/kalium verhouding eveneens een veelvoorkomende oorzaak. Natrium (zout) houdt vocht vast en kalium drijft het uit. Fruit heeft een uitzonderlijke goede natrium/kalium verhouding. Bij banaan ligt deze verhouding op 1 deel natrium en 382 delen kalium. Groenten bevatten eveneens een gunstige natrium/kalium verhouding. Alle voedingsproducten waar zout is aan toegevoegd hebben een verhoogde natriumwaarde zoals kaas, brood en graangerechten. Dat kan gecompenseerd woorden door meer fruit en groenten te eten. Enkele aanbevolen kruiden bij hoge bloeddruk zijn: meidoorn, rode klaver, linde, moerasspirea, citroenmelisse en lavendel.

Alzheimer
Wist u dat er evenveel mensen aan alzheimer lijden dan aan kanker? Dementie neemt sterk toe en heeft ongetwijfeld te maken met het vervuilde milieu. Help het boek ‘Alzheimer, hoe voorkomen of afremmen? door Jan Dries te verspreiden. Daarin wordt aangetoond dat een gezonde voeding en levenswijze de beste preventie is. In gezonde hersenen kan zich nooit dementie ontwikkelen.Zie: www. alzheimerperspectief.eang.eu