Dit artikel is niet alleen voor ouderen, maar ook voor jonge mensen geschreven. Het verouderingsproces begint al heel vroeg en het zijn de jongeren die veel troeven in hun handen hebben om dit proces af te remmen. De kwaliteit van de derde leeftijd is afhankelijk van de kwaliteit van het leven van de volwassenen. U bent nu in de bloei van het leven en u bereidt nu uw oude dag voor. Ouderen moeten vaak veel inhalen en vinden het jammer dat ze te lang hebben gewacht.

 

De vier levensfasen zijn vergelijkbaar met de vier seizoenen. In de lente ontstaat het nieuwe leven dat zich op korte tijd weet te ontwikkelen op weg naar de zomer. Het seizoen van de lente is analoog aan de jeugd, de periode tussen geboorte en volwassenheid. De zomer is het meest actieve seizoen met de lange dagen en de korte nachten, net zoals de volwassen levensfase. In deze periode is de mens ambitieus, enorm productief, bouwt zijn beroepscarrière uit, trouwt, er komen kinderen, er wordt een huis gebouwd en men is vooral heel druk bezig. In deze levensfase verwezenlijkt men een groot deel van zijn dromen. Na de zomer komt de herfst, de dagen worden korter en de nachten langer, het leven in de natuur dooft langzaam uit, de bladeren van de bomen verkleuren en vallen af, maar het is het seizoen van de vruchten die de volheid van de zomer in zich dragen.

 

De herfst van het leven is de periode dat men met pensioen gaat, het rustiger aandoet, weinig verplichtingen heeft en over een zee van tijd beschikt die men intens benut. Het is de levensfase waarin men terug blikt op de rijke actieve periode van de volwassenheid. Men heeft zijn doel bereikt en gaat nu op rust. Een droge herfst wordt door vele als het mooiste seizoen ervaren en dat geldt voor de derde leeftijd of de levensfase van de bejaarden. Veel ouderen genieten van deze heerlijke levensfase. En dan komt de winter, koud en donker waarin we het leven zien wegvloeien en niets meer overblijft dan zwarte skeletten van bomen. Grassen en kruiden sterven af. Het wordt stil en eenzaam in de natuur. Winter is langzaam doodgaan en dat geldt ook voor de vierde leeftijd, de levensfasen van de hoogbejaarden. Het eindpunt van de winter raakt het beginpunt van de lente en dat is ook zo in de levenscirkel waar leven en dood elkaar raken.

 

Het beeld van de vier seizoenen weerspiegelt het leven van de mens. We merken hoe deze seizoenen langzaam in elkaar overgaan zoals iedere levensfase dat zijn doel en functie heeft. Helaas heeft niet iedereen het geluk om zijn levenscirkel te doorlopen. Te vroeg en vaak in pijnlijke omstandigheden wordt door ziekten of door een ongeval het leven afgebroken. Laten we los daarvan even dieper ingaan op de herfst van het leven. De overgangsfase tussen de volwassenheid en de bejaarde leeftijd wordt mogelijk gemaakt door het verouderingsproces. Iedere vorm van leven wordt gedragen door het levensritme. Dat is nodig omdat het leven een dynamisch proces is met een voortdurende vernieuwing. Generaties volgen elkaar op. Het verouderingsproces is genetisch vastgelegd en treedt spontaan op, volkomen los van onze wil. Het leven is gekenmerkt door twee belangrijke fysiologische processen wat het zelfherstellend en het reinigend mechanisme wordt genoemd. Iedere functie in ons lichaam zorgt voor de nodige slijtage. Denk even aan uw hart dat als pomp al van voor onze geboorte in werking werd gezet om dag en nacht miljoenen liters bloed door een kilometerslange netwerk van aders en haarvaten te laten stromen. Op de hartspier en de hartkleppen ontstaat slijtage dat gedurende iedere nacht wordt hersteld. Snijdt u zich per ongeluk in uw vinger dan worden de weggesneden cellen opnieuw aangemaakt en groeit de wond dicht. Een botbreuk herstelt zich spontaan en zo zijn er honderden zelfherstellende processen in ons lichaam. We beschikken over een zelfreinigend mechanisme waardoor ons lichaam zich per etmaal spontaan ontdoet van opgehoopte gifstoffen die via de ademhaling, de huid, de urine en de ontlasting het lichaam verlaten. Door beide mechanismen blijven we gezond en gevrijwaard van ziekten.

 

Uitdrogingsproces

Het doel van het verouderingsproces is deze beide mechanismen langzaam af te remmen, m.a.w. de slijtage wordt in de vorm van verouderingsverschijnselen zichtbaar. Dit gebeurt heel geleidelijk want niemand wordt van de ene op de andere dag oud. Spieren worden stram en zijn minder in staat om het skelet mooi recht te houden, vandaar dat de lichaamshouding verandert. Door de stramme spieren bewegen de gewrichten zich minder goed. Terecht zegt men dat de eerste verouderingsverschijnselen zich in de benen vertonen. De beweeglijkheid neemt langzaam aan af waardoor de kans op vallen vergroot wordt terwijl botbreuken zich trager herstellen. De fijne motoriek in de handen neemt af waardoor ouderen gemakkelijker iets uit de hand laat glijden. De zintuigen verliezen hun alertheid waardoor men minder goed hoort, ziet, ruikt, tast en voelt. Verouderen is een proces van uitdroging. De huid wordt droog en er ontstaan groeven en rimpels terwijl het bloed dikker wordt. Het uitdrogen zorgt voor een zekere bescherming want dit is een vorm van natuurlijke conservering. Ondanks dat het verouderingsproces is ingetreden, zorgt de natuur ervoor dat de herfst van het leven zich langzaam voltrekt.

 

Afremmen

Als we in de zomer van het leven gezond hebben geleefd, verloopt het verouderingsproces trager dan bij hen die zichzelf verwaarloosd hebben en hun lichaam zwaar hebben belast en vervuild. Het verouderingsproces staat evenredig met de kwaliteit van de actieve levensfase. Het is echter nooit te laat om zelf in te grijpen door zich extra in te spannen om het verouderingsproces af te remmen. Een gezonde voeding is het beste middel om vitaal oud te worden. De voorkeur gaat uit naar voedingsmiddelen en een beperking van voedingsproducten (zie onze artikelen over voeding). Het uitdrogingsproces kan, zonder te overdrijven, afgeremd worden door voldoende te drinken. Een gezond lichaamsgewicht is een belangrijke voorwaarde, want overgewicht doet het verouderingsproces versnellen. Bovendien belast men de gewrichten, maar ook de vitale organen zoals het hart, de lever en de longen waardoor er meer energie nodig is om te functioneren. Een goede ontlasting is noodzakelijk om de vervuiling tegen te gaan. Bewegen is leven, doet de bloedcirculatie versnellen, voert gifstoffen af en voert warmte, zuurstof en voedsel door heel het lichaam aan. Daardoor ontstaat er een aangenaam warm gevoel door heel het lichaam. Een goede nachtrust is van groot belang omdat het lichaam zich tijdens de nacht herstelt en reinigt.

 

Leer van de herfst van het leven genieten, blijf zolang mogelijk actief, beoefen een hobby, neem actief deel aan het sociale leven en geniet iedere dag en ieder moment van de schoonheid van het leven. Laat stress, zorgen en negatieve emoties niet toe in uw leven, leer relativeren en zorg voor de nodige humor. Het spreekwoord zegt: een dag zonder lach, is een dag niet geleefd.’ Er zijn zoveel mogelijkheden om het verouderingsproces af te remmen en trager te laten verlopen. Ieder gezondheids-advies is een gouden raad en laat u daarbij leiden door de wijsheid van de natuur. Gezondheid is niet te koop, zit niet in potjes of dure middeltjes zoals de reclamefolders beweren. Uzelf hebt de sleutel in handen om het verouderingsproces uiterst traag te laten verlopen. Door een aantal gunstige factoren zoals hygiëne, gezonde woning, goede verzorging, sociale voorzieningen enz. zijn de kansen om een hoge leeftijd te bereiken veel groter dan twintig jaar geleden. Er is maar één conclusie: we remmen zelf het verouderingsproces af en bouwen onze eigen toekomst op.