HET JAAR VAN HET MONDMASKER
Afscheid van een beroerde tijd!

Niemand kon zich een jaar geleden voorstellen dat we sinds de lente in een van de grootste naoorlogse gezondheidscrises terecht zouden komen. In het kleine België stierven op negen maanden tijd meer dan 15.000 coronapatiënten terwijl er duizenden werden besmet. Wereldwijd zijn er meer dan 1 miljoen mensen overleden. Lege straten, doden steden, eenzame mensen en toch is er weer hoop in dit nieuwe jaar. Wij overwinnen dit virus.

Het is een onvoorstelbaar klein virus dat maar één doel heeft: zich in het menselijk lichaam te nestelen en zich zoveel mogelijk te vermenigvuldigen. Vooral de luchtwegen en de longen worden aangetast vandaar hoesten en kuchen, het smaak- en geurvermogen valt weg, pijnlijke spieren en gewrichten, koorts en extreme vermoeidheid zijn de bekende symptomen. Wij kennen allemaal wel iemand die besmet is geraakt, ernstig ziek is geweest of het niet heeft overleefd. Wij zijn het met de virologen eens dat de verspreiding van dit virus afhankelijk is van het menselijk gedrag. Bij het invoeren van strenge maatregels neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames meteen af. Wij hebben het zelf in de hand, maar als niet iedereen zich aan de regels houdt, blijft het virus verder woekeren.

VACCIN
De farmaceutische bedrijven zijn samen met de vaccinologen ijverig bezig om de bevolking te vaccineren. Een gigantische onderneming. Zij spreken nu al van een doeltreffendheid van 90 tot 95%. Een deel van de bevolking gelooft rotsvast dat een vaccin dé oplossing is terwijl een andere groep daar flink aan twijfelt. Als 60% van de bevolking effectief gevaccineerd is, ontstaat er groepsimmuniteit en heeft het virus het bijzonder moeilijk om te overleven. In werkelijkheid betekent dit dat 70% van de bevolking zich moet laten inenten omdat de doeltreffendheid 10% lager ligt dan het aantal inentingen. Er wordt getwijfeld of 70% van de bevolking zich daadwerkelijk laat vaccineren. Veel mensen maken zich zorgen omdat dit vaccin op een te korte tijd werd ontwikkeld, men weet niets over mogelijke bijwerkingen, noch over de duur dat het beschermt of hoe het werkt bij jongeren of ouderen. Weer anderen redeneren dat door regels te respecteren men eveneens beschermd is. Objectief gezien kan een vaccin een virus op relatief korte tijd uitschakelen zoals we dat kennen bij andere virussen, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Geen enkele viroloog heeft de zekerheid of het virus ondanks vaccinatie toch geruisloos verder sluimert en onverwacht weer de kop opsteekt. Een aantal virologen gelooft dat het een blijver is.

HET ECHTE PROBLEEM
Op 30 december 2019 ontdekte de Chinese viroloog Shi Zhenli het coronavirus. Gedurende zestien jaar deed zij onderzoek op virussen bij de hoefijzerneusvleermuizen. Negen maanden later geraakten miljoenen mensen wereldwijd besmet en stierven er meer dan een miljoen mensen ten gevolge van Covid-19. Het virus werd overgedragen van een vleesmuis op een ander dier dat op het bord van een hongerige Chinees is terecht gekomen. Wetenschappers worstelen al langer met de vraag waarom China het coronavirus sneller onder controle kreeg dan de rest van de wereld. Nu zijn ze er achter gekomen dat het virus gemuteerd is waardoor het zich sneller hecht aan onze cellen, zich sneller reproduceert en besmettelijker is. Het virus zou gemuteerd zijn in Spanje en zich nu over heel de wereld hebben verspreid.

GEBREK AAN RESPECT
De mens heeft dit virus niet gecreëerd, maar we hebben wel de voorwaarden mogelijk gemaakt zodat dit virus zich gemakkelijk heeft kunnen verspreiden. Dr. Jane Goodall is een klimaat- en chimpansee-expert. Zij is bijzonder scherp over de coronapandemie en zegt: ‘ Het gebrek aan respect voor onze omgeving heeft tot deze ziekte geleid. Wij moeten stoppen met het vernietigen van het leefgebied van onze dieren en het verhandelen van dieren wereldwijd.’ Toch heeft Goodall goede hoop. ‘We zullen deze pandemie overwinnen, maar de klimaatcrisis die hierna komt, zal ons veel harder treffen. Het smelten van de ijskappen, de stijging van de zeespiegel, de grote bosbranden in Australië en Californië, extreme droogte, overstromingen en orkanen. Ik heb die gevolgen van de klimaatopwarming met eigen ogen gezien. Hoe waanzinnig is het om te denken dat je ongebreideld economisch activiteit kan ontplooien op een planeet waarvan de natuurlijke grondstoffen eindig zijn? De toenemende bevolking zorgt voor een grotere veestapel, de fabrieksboerderijen zijn nefast voor het milieu. Het is tijd om ons te verenigen, actie te ondernemen en onze relatie met de natuur te herdenken, onze economie omdenken zonder fossiele brandstof of het martelen van dieren. Er is nog een kleine kans, laat ons die met beide handen grijpen. Elk individu kan de impact op zijn omgeving verkleinen.’

EEN ANDERE SAMENLEVING
Het coronavirus heeft ons bewust gemaakt dat het erg gesteld is met de mensheid. Hart- en vaatziekten blijven op nummer één staan als belangrijkste doodsoorzaak, kanker was oorspronkelijk een ouderdomsziekte en komt nu voor op alle leeftijden. De ziekte van Alzheimer is op tien jaar tijd met 600% gestegen en breekt op steeds jongere leeftijd uit. Bij talrijke ziektes is er een verschuiving naar een jongere leeftijd toe. Er is wel degelijk een degeneratie vast te stellen. Het is niet goed gesteld met de gezondheid van de mens terwijl ze ons blijven wijsmaken dat we steeds ouder worden. Wij leven in een kunstmatige wereld die vanuit een louter economisch model in stand wordt gehouden, maar waaraan we langzaam ziek worden. 70% van wat in de supermarkt wordt aangeboden is ongezond en zit vol E-nummers en vulstoffen. Voedsel zit maanden tot jaren in de verpakking. De vervaldatum bepaalt de grens van bederf, maar zegt niets over de achteruitgang van de kwaliteit. Een groot deel van de bevolking voedt zich jaar in jaar uit met opgewarmde kost. Mensen worden ziek uit onwetendheid en aan gezonde mensen kan met niet veel verdienen. Toch zien we op korte tijd veel positieve veranderingen en dat is hoopgevend. Er wordt minder vlees en meer fruit en groenten gegeten, steeds meer mensen gaan bewust om met gezonde voeding, hechten belang aan natuurlijke smaken en geuren en houden rekening met hun ecologische voetafdruk. Beweging en ontspanning krijgen steeds meer aandacht. De coronacrisis heeft bij een aantal mensen voor een ommekeer gezorgd, anderzijds vreest men dat velen de oude weg weer inslaan zodra de wereld coronavrij is. Laten we positieve lessen trekken uit deze beroerde tijd, dat is voor iedereen en ook voor onze planeet beter.