Jaarlijks sterven er in Europa tienduizend mensen aan de gevolgen van de ziekenhuisinfectie. De oorzaak is bekend, de ziekenhuisbacteriën zijn resistent tegen antibiotica. De lijst van de ziekenhuisbacteriën wordt ieder jaar langer. Omdat er nauwelijks nieuwe antibiotica worden ontwikkeld, vormen ze een tikkende tijdbom onder de volksgezondheid. De Faagtherapie moet nu de strijd aanbinden. Bacteriofagen zijn virussen die bacteriën aanvallen en vormen een mogelijk alternatief voor antibiotica. De Faagtherapie wordt nu met de steun van de EU en drie Europese ziekenhuizen uitgetest. De Faagtherapie maakt gebruik van bacteriofagen, dit zijn virussen die hun genetisch materiaal in de bacteriën injecteren. De faag vermenigvuldigt zich explosief en doet de bacterie uiteindelijk barsten. Bacteriofagen zoeken wel bepaalde eiwitbacteriën op en doden daardoor geen onschuldige bacteriën zoals antibiotica dat wel doen.

Dit werkingsmechanisme werd reeds tijdens de eerste Wereldoorlog ontdekt, maar kreeg onvoldoende aandacht door de ontdekking van de penicilline, als eerste antibioticum. Het heeft bijna honderd jaar geduurd voor men daadwerkelijk inzag dat het gebruik van antibiotica veel nadelen heeft en men is op zoek gegaan naar alternatieven. De Faagtherapie ziet er veel belovend uit, maar ze zit pas in een experimentele fase. Ondertussen sterven er ieder jaar tienduizend patiënten aan de gevreesde ziekenhuisbacterie. Er is geen enkele zekerheid dat deze therapie in de praktijk succes zal hebben of niet voor onverwachte bijwerking zal zorgen. Het grote voordeel van bacteriofagen is dat ze geen resistentie van ziekmakende bacteriën in de hand werken. Dat komt doordat het levende cellen zijn, en geen dode chemicaliën zoals antibiotica. Bacteriofagen zijn net als ziekmakende bacteriën onderhevig aan mutaties, evolutie en natuurlijke selectie. De bacteriofaag blijft immers muteren totdat hij weer de bovenhand heeft.

Dit onderzoek wijst er op dat wetenschappers steeds meer het gevaar van chemische geneesmiddelen inzien en dat men het anders wil aanpakken. In de natuurgeneeskunde is men van mening dat het mogelijk is om de natuurlijke immuniteit zodanig te versterken dat het lichaam zichzelf beschermt tegen ziekteverwekkende organismen. Dat vraagt echter dat de mens zijn gezondheid verzorgt door over te schakelen op gezonde voeding, kruiden, natuurlijke therapieën, voldoende ontspanning en beweging. Zolang onze samenleving beheerst wordt door commerciële krachten die minderwaardige voedingsproducten op de markt brengen en de farmaceutische industrie de nodige chemische medicijnen aanbiedt die de nadelige gevolgen van een dergelijke voeding en levenswijze opvangen, blijft de samenleving in een vicieuze cirkel gevangen zitten. Mensen worden steeds vatbaarder voor allerlei ziekten en maken haast permanent gebruik van de reguliere gezondheidszorg.

Het is jammer dat de overheid (nog) niet inziet dat de complementaire zorg, waarvan de natuurlijke gezondheidszorg het belangrijkste onderdeel is, door zijn educatieve taak een enorme positieve invloed heeft op de volksgezondheid. Ieder land gaat gebukt onder een ondraaglijke financiële schuldenlast veroorzaakt door de reguliere gezondheidszorg. Patiënten die gebruik maken van de complementaire zorg, maken niet of veel minder gebruik van de peperdure reguliere gezondheidszorg. Ze gebruiken steeds meer gezonde voedingsmiddelen en beperken het gebruik van voedingsproducten, respecteren het natuurlijk levensritme, bewegen op een verantwoorde wijze en hebben een positieve instelling. Als ze ziek worden, en dat is nooit uit te sluiten, kunnen zij zich met eenvoudige natuurlijke middelen behelpen of raadplegen een complementaire therapeut. Zij maken geen gebruik van de dure reguliere gezondheidszorg en belasten de samenleving niet. Jammer dat de complementaire zorg door de overheid niet wordt gesteund.

 

Blog in samenwerking met:

www.europeseacademie.be

www.natuurgeneeskundigen.be en

natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be