Erfelijk materiaal bepaalt ons leven
Ziekten, gezondheid en gedrag zijn afhankelijk van ons DNA

Genetici tonen aan dat alle aspecten van ons leven, zowel fysiek als psychisch door ons DNA worden bepaald, Dit betekent niet dat we geen eigen inbreng hebben. Integendeel, we kunnen onze persoonlijkheid, onze gezondheid en het streven naar een hoge leeftijd stimuleren. Het is verrassend dat we op een eenvoudige manier erg veel over ons DNA kunnen achterhalen. Zo brengen we onze persoonlijkheid, maar ook onze gezondheid naar een hoger niveau.

Miljarden cellen
Ons lichaam bestaat uit miljarden cellen en in elke cel zitten 46 chromosomen, gerangschikt in 23 paren. Elk paar bevat een chromosoom van de vader en een van de moeder. In die chromosomen zit ons DNA, een molecule die vergelijkbaar is met een kralensnoer die informatie bevat. We hebben er 22.000 en ze bepalen wie we zijn en hoe we functioneren. Ze bepalen alle levensaspecten. We hebben allemaal gemeenschappelijke eigenschappen, beschikken over dezelfde organen en toch zijn we allemaal verschillend. De verwerking van eiwit, suikers en vetten gebeurt volgens eenzelfde mechanisme, maar de kwaliteit van de verwerking gebeurt individueel. Ondanks dat al bij de conceptie 50% van de genen afkomstig is van de vader en 50% van de moeder lijken sommige kinderen meer op hun vader dan op hun moeder of omgekeerd. Volgens genetici is dat louter toeval. Onze genen zorgen voor een strak stramien en toch zijn er erg veel verschillen, zelfs binnen de kinderen van eenzelfde gezin. Alleen eencellige tweelingen hebben hetzelfde genetisch materiaal.

Sterke en zwakke genen
We kennen allemaal mensen die over een uitstekende gezondheid beschikken, vaak heel oud zijn en alle gezondheidsregels verwaarlozen. Deze goede conditie is alleen te danken aan hun uitstekende genen. Meestal komen in dergelijke families hoogbejaarden voor. We kennen ook uitgesproken zwakke families waar veel hart- en vaatziekten of kankers voorkomen. Dat geeft de indruk dat het niet zoveel uitmaakt of we gezond of ongezond leven, maar dat is niet zo. Er zijn mensen die zwak op de wereld komen, maar juist door hun goede voeding- en levenswijze relatief oud worden. We kennen mensen die over sterke genen beschikken en door hun gezondheid te verwaarlozen, toch in het sukkelstraatje zijn terecht gekomen. Genen spelen een grote rol, maar binnen ons genetisch model kunnen we ontzettend veel zelf doen. Genen vormen een leidraad en daar houden we rekening mee.

Inzichten in ons genetisch model
Het is belangrijk dat we een idee krijgen over ons genetisch model. Dat kan door een genetisch onderzoek dat gebruikt wordt bij forensisch onderzoek of als medische diagnostiek. Genetische analyse wordt toegepast om de krachtige en zwakke genen te bepalen zodat het risico op ziekten kan bepaald worden. Dat zorgt meestal voor veel onnodige paniek. Bij erfelijke ziekten is het nuttig om na te gaan of men genetisch belast is. Dit lijkt allemaal erg ingewikkeld. We kunnen echter langs een eenvoudige omweg inzicht verwerven in ons genetisch model. Onze genen bepalen immers onze lichaamsbouw of constitutie terwijl we daar een groot deel van ons temperament of aangeboren persoonlijkheid uit afleiden. Deze methode heet ‘Persoonlijkheidsanalyse’ en is uiteraard niet vergelijkbaar met een genetisch onderzoek. Het geeft ons een goed beeld hoe we genetisch gestructureerd zijn op fysiek en psychisch vlak.

Persoonlijkheidsanalyse
Deze methode steunt op aangeboren uiterlijke kenmerken en eigenschappen die genetisch zijn vastgelegd. Van dikke of mollige mensen weet men al heel lang dat ze lief en vriendelijk zijn, behulpzaam zijn en een introverte persoonlijkheid hebben. Van slanke, magere mensen weet men dat ze erg beweeglijk zijn en belangstelling tonen voor sport. Het slanke type heeft alles snel door, is creatief en heeft een rijke fantasie. Bovendien beschikken ze over grote sociale vaardigheden. Mensen met grote ogen en een doordringende blik met blozende wangen zijn vurig en gedreven, gedragen zich heftig, zijn op hun doel gericht en nemen gemakkelijk de leiding. Mensen met een droge huid vertonen rimpels, zijn voorzichtig, hechten veel belang aan zekerheid, plannen alles, streven naar perfectionisme, zijn rationeel en zakelijk ingesteld. Ze staan met beide voeten op de grond. Door de persoonlijkheid te analyseren, krijgen we niet alleen inzicht in het aangeboren temperament, maar ook in de aanleg voor bepaalde ziekten, hun zwakke en sterke organen, smaakvoorkeur, kleurgevoel, stem- en taalgebruik en nog vele andere aspecten. Het is echt niet moeilijk om zichzelf te leren kennen zodat de persoonlijkheid wordt bijgestuurd vanuit het eigen genetisch model.

NB: De Europese Academie organiseert ieder jaar een open cursus Persoonlijkheidsanalyse, op de vier leslocaties. Persoonlijkheidsanalyse is tevens een vak in meerdere opleidingen. Voor meer informatie: zie www.europeseacademie.be

Wist je dat….?
zwarte chocolade niet zo hartverwarmend is als de producenten ons willen doen geloven. Van chocolade wordt men dik, men geraakt eraan verslaafd door de combinatie van vet en suiker. Chocolade verhoogt de bloeddruk door de aanwezigheid van cafeïne en bromelaïne, werkt ontkalkend door de aanwezigheid van oxaalzuur. Chocolade is een genotsmiddel waar men zuinig mee omgaat, maar het is geen gezondheidsproduct.