Het coronavirus slaat hard en pijnlijk toe en veroorzaakt angst en paniek.
Het aantal doden neemt niet af en de vooruitzichten zijn vaag en onzeker.
Artsen en verpleegkundigen spannen zich in en zijn bang om ziek te worden omdat
ze dan de patiënten niet meer kunnen verzorgen.
Hun inspanningen worden enorm gewaardeerd en de solidariteit onder bevolking is nooit zo groot geweest.


Harde tijden

Het zijn harde tijden waar we doorheen moeten. Als we eenmaal dit virus bedwongen hebben, staan we voor een enorme uitdaging. We moeten anders gaan leven, gezondheid en milieu zullen voortaan centraal staan. Er is geen tijd meer om te treuzelen. Deze crisis toont de kwetsbaarheid aan van onze gezondheid, onze economie en samenleving. Er moet dringend gehandeld worden om de veiligheid van de bevolking te verzekeren. We moeten beseffen dat onze eigen bijdrage doorslaggevend is. Het coronavirus heeft nog veel geheimen en dat maakt het extra moeilijk. Er is onwetendheid en daardoor verspreiden er zich tegenstrijdige berichten. Zo weet niemand precies hou lang het virus op uw krant blijft zitten, op de deurklink of op het winkelkarretje. Men weet nog steeds niet hoe kinderen op het virus reageren en of bepaalde maatregelen zinvol zijn of niet. Men weet wel dat bejaarden en mensen met een zwakke gezondheid een risicogroep vormen. Wie niet besmet is en niet in contact komt met mensen uit de buitenwereld heeft niets te vrezen.

Hadden we dit kunnen voorkomen?
Twee maanden lang hebben we dagelijks op tv de beelden uit Huwan gezien. Lege straten, mensen met een mondmasker op, overvolle ziekenhuizen, de bouw van nieuwe ziekenhuizen in enkele dagen tijd, de vele doden en toch hebben we ons niet kunnen voorstellen dat ook wij hier in Europa nog harder getroffen worden. Er werden strenge maatregelen genomen en toch zijn enkele Chinese toeristen erin geslaagd om Milaan, Venetië en Rome te bezoeken en Noord-Italië te besmetten. Tijdens het krokusverlof hebben honderdduizenden skiërs hun skivakantie in Noord-Italië en Oostenrijk doorgebracht. Bij hun terugkeer werden ze uit onwetendheid niet getest of in quarantaine geplaatst. De overheid staat vaak voor een onmogelijke opdracht. Over de taalgrens heen hebben de Belgische politici zich neergelegd bij de adviezen van de virologen en hebben strenge maatregelen getroffen. Een lockdown is een efficiënt middel om de verspreiding van het virus af te remmen, maar het is onvoldoende om het te stoppen. Bovendien zorgt dit voor vergaande economische consequenties.

Groepsimmuniteit
Sommige wetenschappers pleiten voor groepsimmuniteit. Eenvoudig uitgedrukt gaan deze virologen er vanuit dat als meerdere mensen besmet geraken er een immuniteit ontwikkeld wordt die zich als een beschermende muur rond de kwetsbare mensen optrekt. Theoretisch klinkt dat mooi. Om een groepsimmuniteit op te bouwen moet ongeveer 60% van de bevolking besmet geraken, dat betekent niet dat iedereen ziek wordt. Het is niet uit te sluiten dat het aantal doden extra hoog zou kunnen oplopen en dat de ziekenhuizen het niet aankunnen. Nederland heeft aanvankelijk voor het model van groepsimmuniteit gekozen, maar is daar snel van afgestapt. Engeland heeft dit model langer aangehouden en krijgt nu de rekening gepresenteerd. Groepsimmuniteit kan wel op kinderen worden toegepast, maar het probleem is dat de leerkrachten en ouders het risico lopen, besmet te geraken.

Niet voorbereid
Europa was niet voorbereid op deze pandemie. Overal was er een tekort aan mondmaskers, beschermde kledij en ademhalingstoestellen. Het ontbrak aanvankelijk aan voldoende testen en dat heeft voor problemen gezorgd. Had men de bevolking kunnen testen dan had men sneller de besmette mensen kunnen isoleren. Het is niet de bedoeling kritiek te uiten, laten we een realistische blik werpen op dit probleem want dat is meer dan nodig. We hebben te lang geleefd met het idee dat we hier in het rijke westen onaantastbaar zijn. Als we de situatie in Italië en Spanje bekijken, weten we hoe kwetsbaar en machteloos we zijn tegen een virus.

Gezondheidszorg
Italië heeft moderne ziekenhuizen en goed opgeleide artsen en toch krijgen ze deze coronacrisis niet in hun greep. Er wordt gewezen op het feit dat er in heel Europa jarenlang bezuinigd werd op gezondheidszorg. De vele stakingen onder de naam ‘de witte woede’ hebben dit beleid gehekeld. De gezondheid werd onbetaalbaar. Is dit geen teken dat er iets misloopt bij de bevolking? Waarom maken zoveel mensen gebruik van de gezondheidszorg? De bevolking voedt zich met gewassen die flink met pesticiden bespoten worden. In de supermarkten verkoopt men voedingsproducten die in de fabriek mechanisch en thermisch zijn behandeld en waaraan E-nummers zijn toegevoegd. Ze blijven maanden tot jaren in de verpakking opgesloten tot de vervaldatum het bederf inluidt. Een groot deel van de bevolking voedt zich met opgewarmde kost. Een varken wordt 10 à 12 jaar oud, maar in de varkenshouderij krijgen biggetjes krachtvoer zodat ze na 6 maanden slachtrijp zijn. In de megastallen leven dieren binnen de toelaatbare normen in vreselijke omstandigheden. Ons verteringsstelsel is gemaakt om rauwe voeding te verteren en we proppen alles naar binnen zonder enige kritische houding. De natuur wreekt zich en we zijn allemaal schuldig aan deze crisis.

Wat kunnen we doen?
Om niet besmet te raken passen we de richtlijnen van de overheid strikt toe. Daarnaast proberen we zo gezond mogelijk te leven. Eet voldoende fruit, bessen, watervruchten, noten, zaden en pitten en wat rauwe groenten en gefermenteerde voeding zoals zuurkool en yoghurt. Rauwe voeding is rijk aan levenskracht en levert een belangrijke bijdrage aan de immuniteit. Zorg voor een regelmatige stoelgang, zo houdt u uw darm gezond. Voldoende beweging is doorslaggevend ook al is onze vrijheid in deze coronacrisis beperkt. Voorkom paniek, angst en stress want dit zijn de energievreters. Denk eraan, er is nog leven na corona.

Een nieuw tijdperk breekt aan
Zodra deze crisis bezworen is en dat kan nog een tijdje duren, zal iedereen lessen trekken uit deze vreselijke ervaring. Niet alleen onze moderne levenswijze, maar ook het economisch en maatschappelijk systeem moet herzien worden. De mens vergeet dat hij ondanks zijn culturele en mentale ontwikkelingen een natuurlijk wezen is gebleven. We beschouwen ons te gemakkelijk als ‘supermens’ die alles naar zijn eigen hand wil zetten. We moeten accepteren dat we een lichaam hebben en dat alles, zowel onze mentale als emotionele mogelijkheden uit datzelfde lichaam voorkomen. We moeten rekening houden met ons DNA dat ons levensprogramma bevat. Ons specifiek verteringsstelsel wordt door ons DNA bepaald alsook het soort voedsel dat daar bij hoort. We kunnen niet meer terug naar de natuur, daarvoor zijn we te ver afgeweken, maar we moeten rekening houden met het feit dat we nog altijd een stuk natuur in ons dragen. We zijn en blijven afhankelijk van de natuur en het milieu. Laten we uit deze vreselijke crisis lessen trekken en beseffen dat het woord ‘crisis’ niets anders betekent dan een ommekeer, een kans om het in de toekomst beter te doen. Aan onze lezers, wees voorzichtig.

Surf eens naar onze nieuwe website www.europeseacademie.be
Al 32 jaar ijveren we voor de natuurlijke gezondheidszorg, het gebruik van kruiden, gezonde voeding, dierenrechten en een schoon milieu. We brengen graag onze ervaring en kennis over aan iedereen die naar een betere wereld, een wereld zonder corona, streeft.