Zodra het lente wordt, gaat het lichaam zich bevrijden van alle opgehoopte afval-stoffen die zich tijdens de lange donkere winter hebben opgehoopt. Dit gaat vaak gepaard met een vervelend verschijnsel dat in medische kringen ‘lentemoeheid’ wordt genoemd en waar veel mensen aan lijden. Door minder te bewegen, gebrek aan buitenlucht en licht werkt het organisme trager. Detox is het beste middel om lentemoeheid te voorkomen of te genezen. Het is niets anders dan de fysiologische processen een handje toesteken.

 

Moderne land- en tuinbouw

Detox is een modewoord waar de media graag op inspelen. De een is een enthousiaste aanhanger, de ander vindt het vanuit vooroordelen allemaal verwerpelijk of beschouwt het als bedrog. Het is naïef om te denken dat de gevolgen van een verkeerde voedingswijze, zeker na de feestdagen, door een eenvoudig drankje of sapje zijn op te lossen. Het is even naïef te geloven dat het lichaam alle troep zelf kan opruimen en neutraliseren. Men kan niet ongestraft alles in onbeperkte hoeveelheden eten en drinken. Laten wij niet vergeten dat 90% van de bevolking zich nog steeds voedt met voedingsmiddelen en voedingsproducten afkomstig uit de chemische land- en tuinbouw. Het gebruik van kunstmeststof zorgt ervoor dat de gewassen te snel groeien en een te groot volume aannemen waardoor het zwakke en zieke planten zijn. Daardoor zijn ze vatbaar voor insecten, schimmels en andere ziekten terwijl kunstmeststof het onkruid krachtig doet groeien. Het massaal gebruik van pesticiden is daar een gevolg van.

 

Voedingsindustrie en vervuiling

De land- en tuinbouwgewassen bevatten giftige residu’s en die door de voedingsindustrie worden verwerkt tot voedingsproducten waaraan voedingsaddi-tieven (E-nummers) worden toegevoegd. Ze zijn niet allemaal gevaarlijk, maar er zijn wel heel gevaarlijke bij. Bovendien zijn ze lichaamsvreemd en vervuilen ze het organisme. Voedingsproducten zitten vele jaren opgesloten in de verpakking en missen daardoor versheid. Het gebruik van vlees en van vis met zijn plastic partikels en zware metalen uit de vervuilde zeeën werkt sterk vervuilend. Frisdranken, alsook koffie, groene en zwarte thee, het massaal gebruik van alcoholische dranken, zwarte chocolade, gebak enz. vervuilen het organisme, d.w.z. er blijven toxische stoffen achter. Wij zijn van binnen niet ‘kraak net’ zoals sommigen ons dat doen geloven.

 

Gastro-intestinale therapie

In wetenschappelijke kringen spreekt men niet over detox, maar over reinigingskuren of gastro-intestinale therapieën. Met de neus en de mond staan wij in verbinding met de buitenwereld en komen in aanraking met pollutie, fijnstof, ultrafijnstof en andere vormen van milieuvervuiling. Verder passeren voedsel en drank het maag-darmkanaal dat met het bloedvatenstelsel is verbonden. Ongewenste stoffen zoals landbouwresidu’s, voedingsadditieven, gemodificeerd zetmeel, kleur- en smaakstoffen enz. vervuilen het intern milieu. Het menselijk lichaam beschikt over mechanismen om zichzelf te reinigen, te herstellen of om zich te verdedigen tegen pathogene stoffen. Is de aanvoer echter groter dan de capaciteit om te ontgiften dan zitten we met een probleem. Huiduitslag, zweren, ontstekingen, diarree, maar ook ziekteprocessen zijn vaak niets anders dan een poging om het vervuild lichaam spontaan te reinigen. Hippocrates wist het al toen hij zei: ‘Genezen is ontgiften’. Zou hij nu leven, zou hij iedereen aanraden om te detoxen. Laten wij niet lichtzinnig oordelen over dit ernstig aspect van de gezondheid.

 

Reinigen

De darm is de centrale plaats van vervuiling wegens zijn verbinding met de buitenwereld en de aanvoer van het voedsel. Bovendien is de darm verbonden met het bloedvatenstelsel zodat al deze gifstoffen door heel het organisme worden verspreid. De lever is een reinigend orgaan en neemt een deel voor zijn rekening. De meeste gifstoffen komen terecht in het extracellulaire vocht, het lichaamsvocht waarin de cellen zich bevinden. In dit vocht komen niet alleen gifstoffen, maar ook de nutriënten terecht zodat de cellen zich kunnen voeden. De cellen en het extracellulaire vocht zijn vergelijkbaar met visjes in een aquarium. De gezondheid van de visjes is afhankelijk van de zuiverheid van het water. In vuil water worden ze ziek, net als de cellen in een vervuild lichaam. Als we de darm reinigen dan ontgiften we het extracellulaire vocht.

 

Mogelijkheden

Gezonde voeding van biologische kwaliteit heeft een reinigende werking en toch zijn gifstoffen niet uit te sluiten omdat er door de vertering en de stofwisseling altijd afvalproducten worden gevormd. Het lichaam is echter in staat deze zelf uit te scheiden. Een goede detoxkuur is gericht op het reinigen van de dikke darm. Er zijn verschillende mogelijkheden.

 

– Vastenkuur

Gedurende 3 à 4 weken wordt geen vast en geen vloeibaar voedsel gebruikt. Het reservevet, waarin zich uit veiligheid veel gifstoffen ophopen, wordt verwerkt. Door het gebruik van de voor dit doel gebruikte zoutoplossing gaat de darm niets naar binnen doorgeven, maar juist uitscheiden, dus gifstoffen van binnen naar buiten afvoeren. Een vastenkuur past niet binnen de reguliere geneeskunde, maar wordt binnen de complementair gezondheidszorg wereldwijd veelvuldig toegepast. Dit kan enkel onder begeleiding of in een gespecialiseerd kuurhuis.

– Sapkuur

Bij een sapkuur gebruikt men uitsluitend vloeibaar voedsel in de vorm van vruchten- of groentesappen. In principe neemt men, verspreid over de dag, 1 liter sap en 1 liter kruidenthee per dag. Wie niet aan een ziekte lijdt of geen te lage bloeddruk heeft, kan dat gedurende 5 dagen zelf toepassen. Wie voor een langere periode kiest, doet dat beter onder begeleiding.

 

– Hoge darmspoeling

De anus wordt met een dubbele slang verbonden met een toestel. Langs de dunne binnenslang wordt water op bepaalde temperatuur en onder een zekere druk in de hele dikke darm gebracht met een aangepaste darmmassage. Langs een dikkere slang worden de opgehoopte resten, verharde feces, eventueel darmwormen en andere ongewenste stoffen afgevoerd. Door middel van een kijkglas controleert u alles zelf. Het is een efficiënte methode.

 

Resultaat

Mensen die een vastenkuur, een sapkuur of hoge darmspoelingen hebben ondergaan, weten hoe vuil men van binnen kan zijn. Ze voelen zich nadien als herboren. Het verteringsstelsel verloopt onberispelijk, de huid krijgt een diepe glans, hoofdpijnen verdwijnen en men wordt emotioneel en psychisch versterkt. Dat zoveel mensen het leven niet meer aankunnen, aan stress of burn-out lijden, ziek worden, te snel verouderen heeft allemaal te maken met vervuiling. Genezen is inderdaad ontgiften. Voor begeleiding: www.natuurgeneeskundigen.be