42-16451068AA049487u10015147

Een kortsluiting in onze hersenen

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat één op vier mensen regelmatig eens een ‘déjà vu’ heeft. Welke wetenschappelijke verklaring gaat er schuil achter dit fenomeen? Een ‘déjà vu’ kan omschreven worden als het gevoel dat je een bepaalde gebeurtenis als eerder hebt meegemaakt. Men refereert hierbij vaak naar een ‘vorig leven’ of een ‘droom’, maar voor de rationalist is er ook een medisch-wetenschappelijke verklaring.

 

Bij een normale, zintuiglijke waarneming worden de prikkels eerst geregistreerd, dan wordt men bewust van wat er opgevangen is en worden de gegevens opgeslagen in onze hersenen. Bij een ‘déjà vu’ echter ontstaat er als het ware een kortsluiting in de hersenen. De prikkels worden nu eerst opgeslagen en daarna worden we ons pas bewust van wat we waargenomen hebben. Omdat deze gegevens nu uit het geheugen komen, heeft men het gevoel dat de gebeurtenis al eens heeft plaatsgevonden.

 

Er is geen toekomst, zonder verleden. Daarom is het nuttig om onze herinneringen te koesteren. Onze mooie en goede herinneringen zijn erg kostbaar. Het zijn bronnen van inspiratie waar we energie uit putten. Het oproepen van herinneringen en het herbeleven ervan geeft een enorme rust en doet ons van het mooie genieten. De moderne mens heeft nog te weinig herinneringen. Hij is afgestompt, alles gaat te snel of is van zo korte duur zodat het niet de moeite waard is om op te slaan. Wie niet opslaat, kan niet reproduceren en zich niets meer herinneren. De leegheid slaat toe. Vandaar de grote behoefte aan meer diepte en  zingeving in dit leven.

 

Spiritualiteit is nodig om in deze verwarde wereld te overleven. Spiritueel ingestelde mensen leven niet alleen bewuster, maar hechten belang aan een hoge moraal. Spiritualiteit leidt tot respect opbrengen voor anderen, geduld beoefenen, een luisterend oor hebben, meegaand zijn, begrip tonen, leefregels strikt opvolgen, principieel zijn zonder fanatisme, kiezen voor levenskwaliteit. Er is een ontzettende beoefende ontstaan naar waarden en normen, maar vele vergeten dat zij die zelf moeten eigen maken, onderhouden en verder uitbouwen. Spiritualiteit is geen vlucht, maar een innerlijke verrijking met een uitstraling naar buiten toe om het goede voorbeeld te geven en een sfeer van geluk, gezondheid, vriendschap en vrede te scheppen.