Is de kwaliteit van uw huid bepalend voor de levensverwachting? Volgens een tv- documentaire hebben mensen die er jonger uitzien dan ze zijn, meer kans om heel oud te worden in tegenstelling tot mensen die er ouder uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. Deze bewering houdt echter geen stand, ook al menen wetenschappers dit te kunnen bevestigen. Wees altijd kritisch tegenover wetenschappelijke beweringen. Er bestaan verschillende huidtypen, maar binnen deze discussie gaat het om de goed doorbloede huid die zorgt voor een frisse en jonge indruk en de droge huid met rimpels en groeven die gemakkelijk een verweerde indruk nalaat. Mensen met een goed doorbloede huid krijgen geen rimpels, zelfs niet op zeer hoge leeftijd. Dat is logisch omdat een dunne huid meer bloed doorlaat en zich daardoor gemakkelijk herstelt. Hun huid is glad, licht glanzend, voelt warm aan en ziet er eerder rood uit. De blozende wangen zijn een uiting van levenskracht. In de typologie komt dit soort huid bij het Vuurtype voor. Dit zijn temperamentvolle mensen die doelbewust recht door zee gaan, graag het grote woord voeren, zich flink opwinden en voor geen enkele discussie uit de weggaan. Er is echter geen enkele garantie dat deze mensen, die er meestal jonger uitzien dan ze zijn, wel degelijk ouder worden dan anderen. Zij lijden vaak aan hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte, soms een belaste lever of nieren en lopen het risico aan hart- en vaatziekten te lijden en vroegtijdig te sterven. Er zijn honderdjarigen die tot dit type behoren, maar er is geen enkel bewijs aan te voeren dat zij hun hoge leeftijd aan hun goed doorbloede huid hebben te danken.

 

Mensen met een droge huid krijgen snel rimpels en groeven en heel kenmerkend zijn de doorgezakte wangen op zekere leeftijd. Een huidtype is altijd genetische bepaald. Een droge huid is vrij dik is en geraakt daardoor moeilijk doorbloed. De kleur is eerder grauw. Door al deze eigenschappen zien deze mensen er meestal ouder uit dan ze zijn. In de documentaire werd beweerd dat deze huid het gevolg is van een verkeerde voeding en levenswijze of andere fysieke storingen zoals te veel homotoxines in het lichaam, m.a.w. men ging van de veronderstelling uit dat deze droge huid het gevolg is van een te vroeg verouderingsproces. Dat wijst op een gemis aan inzicht in de constitutieleer en de genetica. Deze huid komt vooral voor bij het Aardetype. Mensen die tot het Aardetype behoren staan stevig met beide voeten op de aarde, het zijn realisten, perfectionisten en vooral harde werkers. Zij kennen een ordelijk leven en hechten veel belang aan zekerheid, plannen alles op voorhand en nemen nauwelijks risico’s. Dit zijn kwaliteiten die uitnodigend zijn om lang en gezond te leven. Heel veel honderdjarigen behoren tot dit type. Deze mensen ondergaan een natuurlijk mummificatieproces, m.a.w. ze conserveren zichzelf en zorgen door hun specifieke huid voor een extra bescherming tegen de invloeden uit de buitenwereld.

 

Een hoge levensverwachting wordt door vele factoren bepaald en zeker niet alleen door de kwaliteit van de huid. Er zijn mensen met bijzondere goede genen die zonder extra inspanningen heel oud worden. Ze worden vaak vergeleken met eikenbomen en komen in bepaalde families voor. Dat niet iedereen in een dergelijke familie oud wordt, heeft te maken met van wie men de genen heeft geërfd, want genen worden altijd door beide ouders doorgegeven. Gezonde voeding heeft ongetwijfeld invloed op het bereiken van een hoge leeftijd. Het is algemeen bekend dat grote vleeseters niet oud worden, hoewel er uitzonderingen zijn. Een positieve ingesteldheid verlengt het leven. Mensen die hun problemen weten op te lossen of ze tijdelijk kunnen uitstellen om zich te versterken of om naar een oplossing te zoeken, hebben meer kans een hoge leeftijd te bereiken. Aanhoudende stress werkt vernietigend en is vaak oorzaak van talrijke ziekten of een vroege dood. De negatieve invloeden van het vervuild milieu mogen niet onderschat worden. De laatste jaren wordt er meer aandacht besteed aan geluidsoverlast en zijn invloed op de gezondheid. Wie het geluk heeft geen kanker te krijgen of niet aan hart- of vaatziekten te lijden, heeft een grotere kans om oud te worden. We hebben ons levenslot helaas niet in eigen handen, maar we kunnen een belangrijke bijdrage leveren om het leven te verlengen, de levenskwaliteit te verhogen en ons tegen ziekten te beschermen.

 

De overheid wil ons doen geloven dat we steeds ouder worden, maar dat is een fabeltje. Laat u niet misleiden door het feit dat er de laatste decennia opvallend meer honderdjarigen zijn. Vergeet niet dat al deze mensen voor of tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn geboren en een natuurlijke selectie hebben ondergaan. Ze zijn meestal gespaard gebleven van kanker en hart- en vaatziekten en hebben gedurende hun lange leven weinig of geen medicijnen geslikt. Vergeet ook niet dat het om een zeer klein aantal gaat, namelijk ongeveer 1.600 op 11 miljoen inwoners (België). Dat is een uiterst klein percentage dat wel invloed heeft op de gemiddelde leeftijd. Als we ons baseren op de realiteit en vanuit nuchtere cijfers vertrekken, moeten we helaas vaststellen dat de levensverwachting in de nabije toekomst terugloopt. Als we nu al zien dat kinderen met cola, chips en fastfood opgroeien en aan digitale spelletjes verslaafd zijn, dan hoeft men geen wetenschapper te zijn om een toekomstvisie uit te stippelen. De politici dragen een loodzware verantwoordelijkheid en kunnen niet blijven treuzelen en hun gezicht verstoppen achter gemanipuleerde statistieken. De tijd van pseudowetenschappelijke verklaringen en populistische uitspraken zijn voorbij. Er is daadkracht en verantwoordelijkheidsgevoel nodig, naast objectieve informatie.