HPU is de status waarbij het lichaam een bepaalde stof, HPL-complex genaamd, in de urine uitscheidt. Deze uitscheiding, die bij belasting toeneemt, gaat gepaard met verlies van voornamelijk zink en pyridoxaal (actieve vitamine B6). HPU komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor. De afkorting staat voor hemopyrrollactamurie en is vernoemd naar het stofje dat bij patiënten in de urine wordt gevonden, namelijk hemopyrrollactam-complex. Deze chemische verbinding wordt niet op een andere plaats in het lichaam terug gevonden en is vermoedelijk een afvalproduct van de stofwisseling dat via de urine wordt uitgescheiden.

Een sterke uitscheiding van deze stof wijst op een verstoring in het lichaam. Het ziektebeeld dat hierbij kan horen, wordt porfyrinurie genoemd, omdat tijdens perioden van emotionele of fysieke belasting naast pyrrolen ook andere tussenproducten van de heemsynthese, zoals coproporfyrines, worden uitgescheiden. Zowel bij stress als bij fysieke belasting zoals griep, brandwonden of darminfectie, zal de uitscheiding verhogen. Aangezien een tekort aan vitamine B6 de opname van zink, chroom en in mindere mate ook mangaan en magnesium, sterk vermindert, zou men ook van een vitamine B6 deficiëntie kunnen spreken. Vitamine B6 is ook betrokken bij de productie van vitamine B3 uit tryptofaan. Ook deze vitamine is bij HPU verlaagd.

Het is belangrijk dat het voedsel rijk is aan alle vitale stoffen en zeker aan B6 en B3. Zink komt in de meeste voedingsmiddelen rijkelijk voor. Het probleem stelt zich vaak op stofwisselingsniveau en wordt onvoldoende opgenomen of verwerkt. Deze tekorten zijn gekoppeld aan de productie van een groep chemische verbindingen die pyrrolen worden genoemd. Ongeveer 10 à 15 % van de bevolking heeft een verhoogde uitscheiding van HPL. De symptomen zijn vaag en weinig specifiek zoals een bleek uiterlijk, spierspasmen, rillingen en koorts, spierzwakte in de armen, vermoeidheid, neiging tot depressiviteit, hoofdpijn, lage bloeddruk of vochtophoping. Het is niet mogelijk om vanuit deze en vele andere symptomen met zekerheid vast te stellen of men aan HPU lijdt. Mensen met een glutenovergevoeligheid, een verlaagd histaminegehalte, een sterk schommelde suikerspiegel of hormonale problemen hebben een grotere kans om aan HPU te lijden.

Met behulp van een laboratoriumtest kan HPL in de urine worden aangetoond. Hiervoor is een kleine hoeveelheid urine, waar een conserveermiddel aan toe wordt gevoegd, voldoende. De test werd ontwikkeld door Dr. John Kamsteeg, biochemicus en wordt uitgevoerd in het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum in Weert (NL).

Indien deze test aantoont dat men aan hemopyrrolurie lijdt, zal men als arts of therapeut naar de oorzaak zoeken en ook rekening houden met mogelijke uitlokkende factoren. Naast familiale aanleg (dispositie), ligt de oorzaak van veel ziekten in een verkeerde voeding, een onnatuurlijke levenswijze (expositie) en ongunstige milieu-invloeden. De natuurgeneeskunde biedt een ruim gamma van therapeutische mogelijkheden die ook bij deze ziekte zinvol kunnen worden toegepast.

Blog: In samenwerking met www.europeseacademie.be, www.natuurgeneeskundigen.been natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be