Corona slaat weer hard toe en brengt ons in een tweede golf met het akelig gevoel van het onbekende. Het gebrek aan vooruitzichten en de verwarrende informatie van de overheid en gezondheidsdiensten werken chaos in de hand. De bevolking is coronamoe, leeft in constante angst en kijkt uit naar betere tijden. Nochtans zijn we zelf in de mogelijkheid om ons hier tegen te beschermen door onze immuniteit te versterken. Mijn boek ‘IMMUNITEIT, het wapen tegen corona en andere virale infecties’ was op twee maanden tijd uitverkocht en de tweede druk ligt al in de boekhandel. Dat wijst erop dat veel mensen er bewust voor kiezen om zichzelf te beschermen.

De darmflora
De kwaliteit van de immuniteit wordt enerzijds bepaald door onze genen en anderzijds door de darmflora. De darmflora (microbioom) bevindt zich op het einde van de dunne darm, maar vooral in de dikke darm. Het gaat om levende bacteriën die de eindresten uit de darminhoud verteren en een belangrijke bijdrage leveren aan de immuniteit. Bovendien is de dikke darm verbonden met de hersenen. Een goedwerkende darm is de basis van onze immuniteit en onze gezondheid in het algemeen. Zijn werking is afhankelijk van de kwaliteit van onze voeding. De moderne voeding is enorm afgeweken van het basisvoedsel voor de mens. De mens eet alles wat wordt aangeboden zonder zich de vraag te stellen of dat voedsel geschikt is voor ons specifiek verteringsstelsel. De consument let op de prijs, de vervaldatum en of er niet te veel E-nummers in voorkomen. De vervaldatum zegt niets over de kwaliteit, alleen over de rode zone waarin het afbraakproces zich bevindt. Vanaf de verpakkingsdatum, die niet vermeld wordt, zet het afbraakproces van een voedingsproduct zich langzaamaan verder. De toegevoegde conserveringsmiddelen (E-nummers) remmen dit proces af, maar houden het niet tegen. Het is niet vreemd dat veel klanten in de rekken op zoek gaan naar een product met een nog verre vervaldatum tot ergernis van de supermarkt die met te veel vervallen producten blijft zitten.

Voedingsmiddelen
Tegenover de voedingsproducten staan de verse voedingsmiddelen die men in de eigen keuken zelf bereidt. Ze komen van het veld of de tuin en worden met veel zorg in een aparte afdeling te koop aangeboden. De blad- en stengelgroenten worden beneveld om de versheid zolang mogelijk te behouden. Daarnaast is er een overvloed aan fruit, bessen, watervruchten, paddenstoelen, noten, zaden en pitten. Tot de verse voedingsmiddelen worden eveneens de gefermenteerde producten gerekend zoals yoghurt, kwark, karnemelk, tofu, zuurkool e.a. Fermentatie betekent dat deze voedingsmiddelen een enzymatisch proces hebben ondergaan, een vorm van voorvertering. Vandaar dat gefermenteerde voedingsmiddelen worden aanbevolen voor mensen met een zwak verteringsstelsel. Het zijn deze verse voedingsmiddelen die uzelf in de keuken bereidt die een gunstige invloed hebben op uw gezondheid, uw immuniteit en uw verteringsstelsel. Aan de ene kant zien we een gunstige ontwikkeling in de gezonde voeding, terwijl aan de andere kant de kwaliteit van de massavoeding steeds verder achteruitgaat. Het is niet vreemd dat de laatste vijftien jaar het ene virus het andere opvolgt. Het coronavirus heeft een voedingsbodem gevonden bij een deel van de bevolking met een steeds zwakkere immuniteit. Aanvankelijk dachten virologen dat kinderen niet vatbaar waren voor Covid-19 omwille van hun natuurlijke immuniteit, nu stelt men vast dat jongeren tussen 10 en 20 jaar de grote uitdragers zijn van dit virus. Jongeren slagen erin om het virus sneller onder controle te krijgen door hun zelfgenezende werking, maar alles wijst erop dat de immuniteit van de jongeren verzwakt is.

Nieuwe creativiteit
Het bereiden van gerechten na een lange drukke werkdag lijkt een zware opdracht. Het is te begrijpen dat men na een dag vol stress liever snel iets haalt bij de Chinees, de Kebab, de frituur of de broodjesbar terwijl iedereen beseft dat dit slechts hongerstillers zijn. Toch ontdekken steeds meer mensen dat het bereiden van voedsel voor een nieuwe creativiteit zorgt en ontspannend werkt. Het volstaat even om uit te blazen, het hoofd leeg te maken en met totaal iets anders te beginnen. Voor wie de knop omdraait is het bereiden van een maaltijd rustgevend en verdrijft de vermoeidheid van de professionele dagtaak. Het hele gezin kan er bij betrokken worden wat de samenhorigheid en de verbondenheid versterkt. De coronacrisis zorgt ervoor dat andere levenswaarden aan bod komen. Het besef dat het zo niet verder kan, was al bij de eerste golf sterk aanwezig. We kunnen het milieu en onze gezondheid niet blijven vernietigen.

Is een vaccin hoopgevend?
Van meet af aan heeft iedereen zijn hoop gesteld op de komst van een nieuw te ontwikkelen vaccin. Nu er misschien in het voorjaar of zeker in de zomer een vaccin ter beschikking zal zijn, rijzen er steeds meer vragen. Normaal heeft men 5 à 7 jaar nodig om een vaccin te ontwikkelen en nu kan dat in een jaar. Sommigen vragen zich af of een dergelijk vaccin veilig is en voldoende garantie kan bieden op langere termijn. Het griepvaccin moet ieder jaar hernieuwd worden. Over eventuele bijwerkingen wordt geen woord gerept. Theoretisch klopt het dat, als 60 % van de bevolking gevaccineerd wordt, er een groepsimmuniteit ontstaat zodat het virus geen voedingsbodem meer heeft en uitsterft. Het is te begrijpen dat veel mensen ronduit zeggen dat ze zich niet laten vaccineren. Wie zijn immuniteit versterkt door zijn voeding en levenswijze aan te passen, door het gebruik van kruiden, aromatherapie, apitherapie, hydrotherapie, beweging, relaxatie enz. is voldoende beschermd op voorwaarden dat er geen onderliggende medische problemen zijn. Voor wie tot een risicogroep behoort, heeft geen andere keuze dan het zekere voor het onzekere te nemen en voor hen is een vaccinatie een praktische oplossing. Wie zich laat vaccineren heeft er alle belang bij om zijn immuniteit te versterken om beter bestand te zijn tegen eventuele bijwerkingen. Vaccineren is de korte weg, de immuniteit versterken is een individuele weg die men zelf moet bewandelen.

Levenslang leren
Onderzoekers zijn tot de vaststelling gekomen dat levenslang leren een uitstekend middel is om de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie te voorkomen. Hoe meer we onze hersenen gebruiken, des te gezonder worden ze. Onderzoekers vergelijken dit met sporters die steeds betere spieren vormen. Ondanks de coronacrisis kan de Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg rekenen op meer aanmeldingen voor opleidingen en cursussen. Vooral de belangstelling rond voeding en immuniteit kent veel belangstelling. Tijdens deze eenjarige opleiding Voedingscoach maakt u kennis met de Algemene en Bijzondere voedingsleer, de gastro-intestinale leer waarin alle aspecten van de vertering worden behandeld, genezend voedsel omdat voeding een bijdrage levert bij talrijke ziekten. Keukenkruiden zorgen niet alleen voor een heerlijke smaak, maar ze behouden hun geneeskrachtige werking. Bijna alle vakken van deze opleiding kan men ook afzonderlijk volgen als ‘open cursus’. De opleiding Voedingscoach gaat door in Antwerpen, Gent en Maastricht. Voor meer informatie: www.europeseacademie.be. Gezonde voeding zorgt voor een betere immuniteit en dat betekent de beste garantie tegen een eventuele besmetting van het gevreesde coronavirus.