Heel lang heeft men gemeend dat plat water (bronwater) gezonder zou zijn dan bruiswater, maar dat is niet zo. Er werd zelfs beweerd dat bruiswater ongezond zou zijn omdat het koolzuur bevat. Velen dachten dat koolzuur verzurend zou werken. Dit is onzin want dit heeft niets met het zuur-base evenwicht te maken. Fruit en bessen bevatten vruchtzuren die geen invloed hebben op het verzuringsproces, integendeel, ze werken sterk ontzurend. Er is immers een verschil tussen gebonden en vrije zuren. Laten we duidelijk zijn, plat water is gezond, het is niet beter, maar ook niet slechter dan bruiswater. Het enige verschil is dat bruiswater een aantal bijkomende goede eigenschappen bezit. Het is onze bedoeling om bruiswater uit zijn onterecht negatief imago te halen en alle liefhebbers van dit sprankelend water gerust te stellen. Drink met een zuiver geweten verder, want je bent goed bezig.

Koolzuur of koolzuurgas (CO2) is een kleurloos, niet giftig gas met een prikkelende reuk en smaak. Het komt van nature voor in de lucht die we inademen. Het is o.a. een eindproduct van koolstof zoals koolhydraat (natuurlijke suikers), eiwit en vet. Het is een stof die eigen is aan het menselijk lichaam. Koolzuur komt van nature voor in sommige bronwaters (flessenwaters) of wordt er aan toegevoegd. Koolzuurhoudende waters hebben geen enkel nadeel voor de gezondheid, maar er zijn wel heel wat misverstanden die bij veel mensen zijn ingeburgerd. We bespreken de extra goede eigenschappen die bruiswater bezit tegenover plat water.

Langer houdbaar
Koolzuur heeft een conserverende werking doordat bacteriën gedood worden en houdt de zuurgraad lager wat besmetting voorkomt. Bruiswater blijft daardoor langer vers dan plat water.

Aangenaam mondgevoel
Omdat koolzuur aan het water een sprankelend karakter geeft, is het mondgevoel aangenaam, prikkelend en verfrissend. Men krijgt meer volume in de mond.

Tast de tanden niet aan
Koolzuurhoudend water heeft een zuurgraad van ongeveer 4 pH en is daardoor een zwak zuur dat geen invloed heeft op het glazuur van de tanden. Koolzuurhoudend water bevat geen toegevoegde suikers en houdt het bacterieel evenwicht in stand. Koolzuurhoudend water smaakt licht zuur en heeft een zeer lage buffercapaciteit waardoor het zwakke zuur meteen in de mond geneutraliseerd wordt door het speeksel.

Betere maagwerking
Koolzuurgas stimuleert de maagsecretie wat de maagwerking verhoogt en bevordert de absorptie van het voedsel via de darmmucosa (slijmvliezen). Vooral mensen met een trage maagwerking hebben er veel voordeel aan. De maag werpt op en geraakt zo weer in beweging.

Verbetert de opname van medicijnen
Artsen en deskundigen bevelen bruiswater aan bij bepaalde medicijnen die eerst in water moeten opgelost worden. Bruiswater zorgt voor een betere oplossing dan plat water.

Remt het hongergevoel af
Mensen die aan overgewicht lijden, hebben er voordeel bij om bruiswater te drinken omdat er sneller een vol gevoel optreedt. De hoeveelheid koolzuur heeft wel degelijk invloed op het verzadigingsgevoel.

Geen invloed op de calciumhuishouding
Uit onwetendheid werd door sommige mensen verondersteld dat koolzuur zou zorgen voor botontkalking (osteoporose) en artrose. Deze bewering is op niets gebaseerd. Koolzuur heeft geen invloed op de vorming van het bot, noch op de calciumopname uit voedingsmiddelen.

Bruiswater drinkt gemakkelijker
Er zijn mensen die het moeilijk hebben om water te drinken. De ervaring heeft aangetoond dat bruiswater gemakkelijker drinkt.

Bruiswater is gezond
Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat er nadelen zijn voor de gezondheid, integendeel, de hier vermelde eigenschappen leveren alleen voordelen op. Het koolzuur wordt opgenomen door de maagwand of door de dunne darm en wordt omgezet in bicarbonaat. Bicarbonaat is de belangrijkste buffer in het bloed om verzuring te voorkomen.

De laatste jaren werd veel aandacht besteed aan het belang om dagelijks water te drinken. We herhalen wat we in voorgaande artikelen al eens gezegd hebben: overdrijf niet. Schakel iedere vorm van frisdrank uit waaraan suikers of zoetstoffen zijn toegevoegd. Drink water, vruchtensap met natuurlijke suikers, groentesap, kruidenthee en andere natuurlijke dranken. De hoeveelheid water (drank) die je per dag nodig hebt, wordt door vele factoren bepaald. Wie gezond eet, krijgt door waterrijke voedingsmiddelen al een grote hoeveelheid water binnen. Wie geen koffie of alcoholische dranken drinkt, geen medicijnen slikt, niet al te veel voedingsproducten eet, heeft weinig door te spoelen. Dit in tegenstelling tot mensen die niet met gezondheid bezig zijn. Fixeer je niet op de hoeveelheid, maar op de behoefte die je lichaam kent. Bij sporten en veel bewegen zweet men meer en moet het uitgescheiden vocht vervangen worden. De hoeveelheid drank staat in verhouding met het functioneren van het lichaam.