D37-341136

 

De Britse arts Dr. Edward Bach (1886-1936) ontwikkelde een geneeswijze op basis van bloemen die, meer dan zeventig jaar na zijn dood, nog steeds een ongeziene internationale belangstelling kent. Het wonderlijke aan zijn geneeswijze is het verband, dat hij wist te ontdekken, tussen bepaalde bloemen en emotionele toestanden. Juist in deze tijd nu zoveel mensen af te rekenen hebben met emotionele aandoeningen is er grote behoefte ontstaan aan fluweel zachte remedies. Dr. Bach ging er vanuit dat veel ziekten een emotionele achtergrond kennen en dat geen duurzame genezing mogelijk is zonder deze dieper liggende oorzaak weg te nemen. Het succes van zijn methode ligt vooral in het feit dat iedereen zich in de eigenschappen van deze bloemen terug vindt. Dr. Bach heeft de weg geopend naar inzicht in de persoonlijke problemen waarmee zoveel mensen te kampen hebben. Zijn methode is door zijn eenvoud toegankelijk voor iedereen die er gebruik van wil maken. De Bach Bloemen Remedies zijn ideaal om ieder wankelend evenwicht te herstellen. Uiteraard heeft deze methode een sterk preventief karakter, omdat een stabiel emotioneel leven de beste garantie is om ziekten te voorkomen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Dr. Bach begon zijn carrière als arts en onderzoeker aan het Academische ziekenhuis in Londen waar zijn wetenschappelijke belangstelling uitging naar de immuniteit als onderzoeksobject. Hij werd op relatieve korte tijd een erg gewaardeerde bacterioloog omwille van zijn baanbrekend werk. Hij hoopte dat hij met dit onderzoek het antwoord kon vinden op de vele vragen rond ziekten en gezondheid. Het drong snel tot hem door dat de bacteriologie deze antwoorden niet kon geven omdat ze enkel is gericht op de fysieke aspecten van de patiënt. Hij nam ontslag en werd benoemd tot patholoog en bacterioloog aan het Homeopathische ziekenhuis in Londen. Daar maakte hij kennis met de homeopathie van Dr.Hahnemann. Hij werd geboeid door het verband dat Dr. Kent in de homeopathie heeft gelegd tussen het middel en de persoonlijkheid. De homeopathie kon hem helaas geen voldoening geven omwille van de alchemie waarop deze geneeswijze steunt.

 

Typologie

Dr. Bach kwam, door het nauwkeurig observeren van mensen in hun dagelijkse omgeving, tot de ontdekking dat een ziekte altijd individueel is. Tien patiënten kunnen allemaal aan de zelfde ziekte lijden en toch is ieder ziektegeval anders. Vandaar dat de behandeling steeds individueel moet worden aangepakt. Hij toonde in zijn speurtocht naar een nieuwe geneeswijze een bijzondere belangstelling voor typologie. Hij deelde zijn patiënten in vier grote groepen, afhankelijk van persoonlijke kwaliteiten, dit betekent niet dat hij ze in vier vakjes onderbracht maarwel in vier grote stromingen. Bach sprak van:

 

  • Het ongeduldige type (vuurtype of cholericus)
  • Het aarzelende type (watertype of flegmaticus)
  • Het nerveuze type (luchttype of sanguinicus)
  • Het overbezorgde type (aardetype of melancholicus)

 

Zijn typologie stemt geheel overeen met deze van Galenus, die nog steeds in de natuurgeneeskunde en in de moderne typologie wordt gebruikt. Dr. Bach was goed vertrouwd met de natuurgeneeskunde en de vier elementenleer. Hij was overtuigd van de uitspraak van Hippocrates: ‘alleen de natuur geneest’. Daarom experimenteerde hij met de geneeskracht van bloemen. Bloemen zijn bijzonder rijk aan biofotonen of lichtenergie, zoals recent onderzoek heeft aangetoond (Dr.Popp e.a.).

 

Dr. Bach begon met twaalf remedies te ontwikkelen op basis van bloemen. Hij noemde ze de ‘twaalf genezers’ en legde een verband tussen de remedies en de astrologie. Daar is hij na enige tijd van afgestapt. In het totaal ontwikkelde hij 38 remedies, die nog altijd over heel de wereld succesvol worden gebruikt. Het was voor hem een moeilijke opgave om de gewenste

persoonlijkheidskwaliteiten in ieder remedie terug te vinden. Hij maakte gebruik van de signatuurleer door de kwaliteiten van de persoonlijkheid te linken aan de uiterlijke kenmerken van de bloem of de plant die de bloem voortbrengt. Het onderzoek van Dr. Bach is fascinerend, maar gelijktijdig geniaal.

 

Werking

Voor wie vertrouwd is met de Bach Bloemen Remedies (BBR), is de werking meer dan duidelijk. Iedere remedie, op basis van een bepaalde bloem, bezit de mogelijkheid om negatieve in positieve eigenschappen om te buigen. Iemand is bijvoorbeeld bezorgd over zichzelf, vlucht gemakkelijk in eenzaamheid of is egocentrisch ingesteld. Deze negatieve eigenschappen zijn vervelend en kunnen leiden tot allerlei fysieke en psychische klachten of remt een genezingsproces gewoon af. De remedie ‘heidebloempje’ buigt deze negatieve kwaliteiten om in positieve kwaliteiten. Deze negatieve kwaliteiten komen meestal voor bij mensen die Dr.Bach tot het overbezorgde type rekende. Het overbezorgde type, ook aardetype genoemd, hoort tot het element aarde. Het heideplantje bezit alle eigenschappen die met dit element overeenstemt. Het groeit op droge zandgrond, heeft een harde en droge structuur, heeft heel kleine blaadjes om de uitdroging tegen te gaan. Het heideplantje is een aarderemedie en wordt hoofdzakelijk toegepast bij een aardetype of het overbezorgde type zoals Dr. Bach dit type noemde. Hetzelfde kan gezegd worden van de vuurremedies, de water- en de luchtremedies.

 

Kennismaking

Om deze geneeswijze goed te begrijpen en bij zichzelf en eventueel bij anderen toe te passen is het belangrijk dat men zich even verdiept in de literatuur over dit onderwerp. Men kan ook een open cursus Bach Bloemen Remediesvolgen aan een van de vier campussen van de Europese Academie voor Natuurlijke  Gezondheidszorg, surf even naar www.europeseacademie.be  of raadpleeg de studiegids. U kunt ook Bach Bloemenconsulent worden door een tweejarige V.G.L. Consulentenopleiding te volgen of u kunt zelfs een Bach Bloementherapeut worden door een vierjarige therapeutenopleiding te volgen aan een van de vier campussen van de Europese Academie.

 

Aanbevolen boeken

Om inzicht en kennis in de Bach Bloemen remedies te verwerven raad ik u de volgende boeken aan.

 

  • Dr. Bach, Genezingn door bloemen
  • Jan Dries, De Lievelingsbomen van Dr.Bach
  • Jan Dries, geplastificeerde kaart met alle Bach Remedies
  • Nora Weeks, De medische ontdekkingen van Dr.Bach