• De lidstaten van de EU behoren tot de rijkste landen van de wereld en toch komt zichtbare en verscholen armoede nog erg veel voor. Achter de muur van welvaart en overvloed schuilt een diepe schaduw van menselijke ellende waarvan we ons onvoldoende bewust zijn. Voor 43.000 kinderen in België is een leeg bord dagelijkse kost op school. Bovendien is het schaarse voedsel dat hen bereikt vaak van minder goede kwaliteit. Een probleem dat ons aangrijpt en politici niet krijgen opgelost.

Te dure samenleving
Op nauwelijks tien jaar tijd is de samenleving enorm ingewikkeld en erg duur geworden. Niet alleen stijgen de prijzen, maar er komen steeds meer kosten bij. De overheid is erg inventief om nieuwe belastingen te heffen. Als tweeverdieners klagen omdat ze moeilijk rondkomen, hoe moeilijk is het dan niet voor alleenstaande moeders met kinderen, werklozen of zieken! Onze samenleving wordt als ‘consumptiemaatschappij’ omschreven en dat betekent dat we op haast ieder ogenblik van de dag aangemoedigd worden of de gelegenheid krijgen om te consumeren, iets aan te kopen of geld uit te geven. Betalen met de kaart gaat vlot en bezorgt ons niet het gevoel van een lege portemonnee. Er wordt ons een levenswijze voorgespiegeld met een rijk en gevarieerd aanbod dat te gemakkelijk vereenzelvigd wordt met geluk en succes. Dit grote aanbod prikkelt de behoeften en zorgt voor een onverzadigd gevoel, een drang naar steeds meer. Het werkt verslavend door het uitblijven van voldoening. Het verlangen om iets te kopen kan lang aanhouden en als we het gekocht hebben, valt de illusie weg en blijft er nog weinig over. Er zijn mensen die hun koopgedrag niet goed in de hand hebben en lopen het risico om in luxe-armoede terecht te komen of in een vorm van ‘schijnarmoede’. Keuzes leren maken door een realistisch behoeftepatroon uit te bouwen, is de enige oplossing. Veel mensen hebben niet door dat achter dit enorme aanbod een commerciële boodschap schuilt die door marketingspecialisten werd bedacht. Wie zich laat misleiden, creëert zijn eigen armoede. We hoeven niet aan alles deel te nemen of aan te kopen om gelukkig te zijn. Een verkeerd en verkwistend levenspatroon leidt bijna altijd tot desillusies en ontgoochelingen. In een natuurlijke levenswijze maken we een onderscheid tussen noodzakelijke behoeften en luxe. Iedereen heeft recht op wat meer dan het strikt noodzakelijke. Dat maakt het leven aangenamer, want leven is ook genieten. Helaas wordt het voor een deel van de bevolking steeds moeilijker om dat tikkeltje meer te bereiken. Het is vreselijk dat steeds meer mensen in de schaduw van de samenleving terecht komen en het risico lopen daar voor de rest van het leven te vertoeven. Armoede in een consumptiemaatschappij lijkt een contradictie, maar is helaas een realiteit.

Onrealistische verlangens
Zonder het te beseffen, worden we meegesleurd om deze onrealistische verlangens te voeden. Veel mensen hebben het moeilijk om zich beperkingen op te leggen. Men denkt aan alles te moeten deelnemen om erbij te horen. Deelnemen aan een festival of een verre reis maken behoort tot reële verlangens, maar een boswandeling kan voor een echte voldoening zorgen. Gratis wordt te gemakkelijk als waardeloos geïnterpreteerd. Uiteraard maakt iedereen zelf zijn keuze, maar de uitgaven staan altijd in verhouding met het inkomen. Wie zich vergaloppeerd straft zichzelf. Het valt niet te ontkennen dat een deel van de bevolking het moeilijk heeft om binnen deze ingewikkelde samenleving, met een gigantisch aanbod aan mogelijkheden, de juiste keuze te maken. Dat heeft voor een deel te maken met persoonlijkheid, de mate van beïnvloedbaarheid en het realiteitsgevoel. Het probleem ligt vooral bij de jonge kinderen, ze komen in een dolgedraaide wereld van luxe terecht waar alles te koop is, tot genegenheid en aandacht toe. Voor hen lijkt dit de realiteit, terwijl dit niet zo is. Het is de taak van de ouders om kinderen bij te brengen dat keuzes leren maken, bepalend is voor een gezonde levenswijze.

Tegenstelling rijk en arm
De tegenstelling tussen rijk en arm wordt steeds groter. Een deel van de bevolking kan zich erg veel permitteren, woont in grote huizen, rijdt met dure auto’s en draagt merkkleding. Iedere ochtend nemen steeds meer mensen hun ontbijt buitenshuis, in een restaurant of eethuis. Dure buitenlandse vakanties zijn in trek of een tweede verblijf aan zee of in de Ardennen. We zien hoe aan de ene kant de luxe toeneemt, terwijl er aan de andere kant steeds meer mensen het noodzakelijke levensonderhoud niet kunnen betalen. De verlangens en ambities van hardwerkende jonge gezinnen worden flink de grond ingeboord nu bouwpercelen onbetaalbaar zijn geworden en de droom van een eigen huis als onrealistisch wordt gezien. Veel jongeren leggen zich daarbij neer en bergen hun bouwdromen op. We vragen ons af of de immobiliënmarkt daar niet bewust op aanstuurt om hun appartementen duur te verhuren. Er wordt geklaagd dat België, in tegenstelling tot de buurlanden, een enorm te kort heeft aan sociale woningen. Dat heeft te maken met het feit dat tot voor enkele jaren het verwerven van een eigen huis haalbaar was. Onze ingewikkelde en dure samenleving zorgt ervoor dat er een levenswijze wordt opgedrongen die ons steeds meer tot consumeren dwingt. Het zijn deze verschijnselen die ervoor zorgen dat de poort naar de armoede wagenwijd wordt opengezet. Veel mensen vinden hun weg niet meer in deze ingewikkelde en dure samenleving en dat geldt niet alleen migranten en vluchtelingen, maar ook voor de eigen burgers. Armoede neemt steeds grotere vormen aan. Voor veel gezinnen is het leven te duur geworden en de politici proberen dit gigantisch probleem op te lossen door geld vrij te maken, in plaats van de oorzaak aan te pakken.

Armoede bestrijden
Noël Slangen is voorzitter van het Kinderarmoedefonds en groeide zelf op in armoede en ziet met lede ogen aan hoe 1 op de 7 kinderen in ons land met armoede wordt geconfronteerd. Hij biedt 5 mogelijkheden aan om armoede te beperken.

1.Neem de hindernissen weg
‘Men doet al te vaak alsof armoede een kwestie is van ‘willen’ en dat opvoeding of taal het grootste verschil maken. Dat klopt niet. Opgroeien in armoede leidt tot een achterstand op zowel sociaal- als ontwikkelingsvlak die je de rest van je leven meedraagt. Mensen in armoede ondergaan dezelfde gevoelens die ondernemers aan de rand van een faillissement of werknemers in de gevarenzone van een burn-out ondervinden, namelijk een toxische stress die ervoor zorgt dat je de dingen niet meer op een rij krijgt en problemen die je anders moeiteloos oplost ervaart als een onoverbrugbare berg. Neem die hindernissen weg en je ziet dat heel wat gezinnen de draad opnieuw oppikken.’

2. De overheid moet het voortouw nemen
‘Kinderarmoede is een diepgeworteld en veelzijdig vraagstuk dat gezamenlijke inspanningen vereist. De overheid kan uiteraard het grootste verschil maken, aangezien het aanpakken van kinderarmoede belangrijke financiële middelen vergt. Een betaalbaar dak boven het hoofd is een belangrijk element in de strijd tegen kinderarmoede. In feite zou iedere minister een armoedebeleid moeten hebben of zou de premier en de minister-president verantwoordelijk moeten zijn voor armoedebestrijding. Alleen zo kun je het verschil maken en niet met een armoedeminister die wat subsidies uitdeelt’.

3. Gun iedereen een goede start
‘De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken. Naast materiële dingen, zoals voedsel en warmte, zetten isolement en de voortdurende stress waarin gezinnen in armoede leven een rem op hun ontwikkelingen’.

4. Geef alle mensen kansen om erbij te horen
Zelfs als we kinderarmoede niet volledig kunnen uitbannen, helpt het uiteraard als iedereen zijn steentje bijdraagt. Vrijwilligerswerk en organisaties die gezinnen actief ondersteunen om de belangrijkste hinderpalen weg te ruimen, opnieuw structuur en aansluiting met de omgeving te krijgen, zijn belangrijker dan de boterhamdoosriedel die je nu voortdurend hoort. Lege boterhamdozen zijn een symptoom, ze zijn niet de essentie van het probleem. We mogen niet terug naar de negentiende eeuw en armoede reduceren tot een brood en een deken. Armoede bestrijden gaat over kansen geven en zorgen dat mensen erbij kunnen horen.’

5. Geef loon naar werk
‘Een van de kernproblemen is de dure huisvestiging en het gebrek aan sociale woningen. Er is veel weerstand tegen hoge uitkeringen. Dat helpt zeker tegen armoede, maar als je wil dat mensen ook aan de slag gaan moet werken beter lonen. Het heeft geen zin om mensen in armoede te vervangen door werkende armen, zoals in de VS.’

Persoonlijkheid
In grote trekken zijn we het eens met de standpunten van Noël Slangen. We missen echter een belangrijk gegeven, namelijk de persoonlijkheid. Het is bekend dat arme mensen met voldoende ambities en doorzettingsvermogen zichzelf uit de armoede weten te bevrijden. Er zijn mensen die ondanks hun moeilijke afkomst het toch ver hebben geschopt. Trouwens Noël Slangen is daar zelf een goed voorbeeld van. Wie zich gemakkelijk neerlegt bij zijn noodlot, zal moeilijk hogerop geraken. In de strijd tegen armoede is het belangrijk om deze mensen te motiveren en erop te wijzen dat iedereen, rijk of arm, over capaciteiten beschikt die ons in staat stellen om initiatieven te nemen, daden te stellen en perspectieven te openen. Met een sterke persoonlijkheid en voldoende ambities overwint men armoede gemakkelijker. Een sterke persoonlijkheid is voor een deel genetisch bepaald, maar met eigen inzet kan men deze versterken. Armoedebestrijding heeft dus een andere aanpak nodig, o.a. door het versterken van de persoonlijkheid, het creëren van eigen mogelijkheden en het verzachten van negatieve emoties. Dit betekent een aanpak van binnenuit in plaats van buitenaf. Armoedebestrijding is meer dan liefdadigheid. Het is vooral mensen motiveren om eigen kansen te grijpen. In ieder mens ligt een rijkdom van mogelijkheden verborgen.

De beste drank na het sporten!
Welke drank kiest u om te herstellen na een training of wedstrijd? Gehydrateerd blijven en herstellen na een lichamelijke inspanning is erg belangrijk voor iedereen die aan sport doet. De meeste sporters grijpen naar water of energiedrankjes, maar ook chocolademelk wordt in sommige sportmiddens sterk aanbevolen en dat roept toch enkele vragen op. Tijdens het sporten zweet men veel en voert men homotoxines af wat goed is voor de gezondheid. Bij intensief sporten overschrijdt men grenzen, zweet men intens en is het vochtverlies er groot waardoor de natrium-kaliumverhouding verstoord geraakt. Natrium houdt het vocht vast en kalium scheidt het uit. Beide houden elkaar in normale omstandigheden in evenwicht. Chocolademelk is niet aan te raden, bevat 50 mg natrium en 170 mg kalium en drijft vocht af en is bovendien rijk aan oxaalzuur dat de kalkstofwisseling negatief beïnvloedt. Melk of chocolademelk wordt aanbevolen bij een oedeem en heeft een averechtse werking na het sporten. Het drinken van water is waarschijnlijk een zinvolle drank om het lichaamsvocht aan te vullen. Het nadeel van water is dat er geen actieve mineralen aanwezig zijn en juist die moeten na intensief sporten worden aangevuld. Het drinken van rode bietensap is daarom aan te bevelen, bevat 200 mg natrium per 100 gr. Tomatenpuree (590 mg natrium) toevoegen aan soep kan het natriumtekort eveneens aanvullen, maar ook het eten van rauwe venkel in een salade is een goede toepassing (86 mg natrium/100 gr). In geval van nood doet een snufje keukenzout (natrium) in tomatensap wonderen. Fruit is gezond voor het sporten, ook bij sporters omwille van de natuurlijke suikers, het voedsel voor de spieren. Fruit, bessen of watervruchten zijn bovendien rijk aan vitaminen en mineralen. Toch is het af te raden om vlak na het sporten fruit te eten gezien het hoge gehalte aan kalium. Bij gezond sporten overschrijdt men geen grenzen.

Inschrijvingen voor de opleidingen
Ondanks onzekere tijden is het 36ste academiejaar succesvol gestart. Voor opleidingen die op 1 oktober zijn gestart, kan men nog inschrijven tot 1 november, maar dan moet men zich haasten omdat de klassen bijna allemaal volzet zijn. De dagopleiding Herborist in Genk (L) start op woensdag, 8 november en daar zijn nog enkele plaatsen vrij, dat geldt ook voor de opleiding Aromatherapeut in Genk (L) die op zaterdag 18 november start. Opencursussen starten op verschillende data, raadpleeg daarom de website www.europeseacademie.be

Opleiding biologische dierenverzorger
Op aanvraag van studenten starten we dit academiejaar met een opleiding rond biologische dierenverzorging in Antwerpen en Maastricht. Gezondheidsproblemen bij huisdieren komen erg veel voor, omdat ze vaak behandeld worden als ‘mini-mensjes’. Er is een hele industrie ontstaan rond alles wat met huisdieren te maken heeft tot kleding en snoepjes toe. De Europese Academie heeft een rijke ervaring rond gezondheid en de stap naar huisdieren is daardoor erg klein. Raadpleeg onze website www.europeseacademie.be De opleiding in Antwerpen start op 16 januari 2024, de inschrijvingen lopen vlot binnen. In Maastricht startten we iets later.

Veganistische boterhammenworst
Een onderzoeksteam kocht zes verschillende veganistische boterhammenworst om deze te onderzoeken en te vergelijken met echte boterhammenworst op basis van vlees. Het team kwam snel tot de conclusie dat een vergelijkend onderzoek niet mogelijk is. De structuur werd als vreemd omschreven en de geur werd vergeleken met deze van koffie. De eindconclusie was: ‘niet lekker’. Hiermee kun je een kind niet overtuigen om over te schakelen op een veganistische versie, was hun standpunt. Veganisten hebben de neiging om alles na te bootsen en verzeilen te gemakkelijk in ‘namaakvoedsel’ zoals namaakvlees, namaakkaas, namaak melk enz. Vegetariërs daarentegen hebben geen behoefte aan voedingsproducten die aan een dier of vlees doen denken. Zij kiezen voor echte gezonde voeding binnen een eigen voedingswijze zoals een bord met aardappelen en groenten of een boterham bij een heerlijke rauwkostsalade. Vegetariërs eten weinig brood en zien dit eerder als een aanvulling zoals in de gastronomie. Een correcte veganistische voeding is erg gezond en goed voor het milieu, maar laat het dan echte voeding zijn zonder imitaties. Het soort veganisme van de laatste jaren heeft veel twijfels gezaaid rond gezonde voeding en dat is jammer.